Har vokst fra null til 230 ansatte på fire år - nå skal Forte Digital ta suksessmodellen til nye markeder

Forte Digital sikter mot en omsetning på 400 millioner kroner i 2022. Ansatte lokkes med krysskultur og feriehus i Frankrike.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Konsulentselskapet Forte Digital har gjort stor suksess med sin modell med kontorer både i Oslo og Krakow de siste fire årene. Selskapet, som bygger digitale produkter og tjenester og jobber i skjæringspunktet mellom teknolog og design, omsatte i 2021 for i overkant av 180 millioner kroner. Det endelige regnskapet er ikke helt klart ennå. Alle kundene har hittil vært norske. 

Nå teller selskapet totalt rundt 230 ansatte, hvor 90 av dem sitter i Polen. 

- Vi har vokst dobbelt så raskt som vi hadde gjort bare her i Oslo. Størrelse er viktig for oss, ikke bare fordi antall ansatte er viktig, men fordi vi fra starten av ønsket å jobbe med store kunder. Forretningsmodellen vår er å selge team, ikke konsulenter, og skape engasjement, ikke produkter. Så vi trengte kunder som var store nok til å jobbe på samme måte som oss, sier partner og leder av Oslo-kontoret John Kårikstad.

Krakow-kontoret ledes av Dawid Liszka som forteller at de ikke overlater noe til tilfeldighetene når de oppbemanner.

- Vi har et samarbeidskurs i krysskultur for nye ansatte der vi lærer dem opp i forskjellen på norsk og polsk kultur og hvordan vi trekker det beste ut fra begge og blandet det sammen. Det fungerer veldig godt, sier han.

- Hva er den beste delen av den norske kulturen?

- Egalitarismen. Den norske kulturen handler om å jobbe sammen mot et felles mål. Beslutningsprosessene er basert på konsensus. Og balansen mellom jobb og fritid er god, sier Liszka.

Hans norske kollega stemmer i.

- Det er en viktig forskjell på hvordan vi jobber og hvordan andre konsulentselskaper med kontorer i andre land jobber med deres ansatte. Du hører ofte at problemet med IT-konsulenter i utandet er at de bare sier ja til hvert eneste spørsmål de får uten å stille spørsmål tilbake. Så gjør de det de tror du mente. I Forte jobber vi ikke på den måten. Vi fokuserer på dialog og sørger for at vi forstår kundene og at kundene forstår oss. Det gjør oss stolt av hvordan vi jobber med kollegaene våre, sier Kårikstad. 

- Hva kan de norske Forte-ansatte lære av sine polske kollegaer?

- IT-markedet i Polen er kjent for å ha høy kvalitet. Jeg mener ikke å si at vi ikke har høykvalitetsfolk i Norge, men vi lærer mer av å gjøre kompetanseutvikling sammen enn å gjøre det i ett kontor. Det er hovedfordelen fra et norsk perspektiv.

Les også: Tech-selskap starter markedsføringsbyrå – økte omsetningen med 50 millioner i fjor

Tilbyr ansatte feriehus i Frankrike

Det er også noen kulturforskjeller som er mer utfordrende i arbeidslivet. David Liszka forteller:

- Den norske kulturen er generelt flatere enn den polske. Noen ganger fører det til treigere beslutningsprosesser, mens de er raskere i en hierarkisk modell. En skandinavisk kultur er også veldig fokusert på positive tilbakemeldinger, og det kan føre til situasjoner der det er vanskeligere å gi negative tilbakemeldinger. Men vi kjenner til forskjellene og vi vet hvordan vi skal jobbe med det.

Liszka besøker en norsk hovedstad som nylig har kvittet seg med nesten alle koronarestriksjoner. Polen har ikke kommet like langt, men når pandemien er i bakspeilet er håpet at Forte-kulturen kan få utviklet seg ytterligere.

- Rett før pandemien kjøpte vi vår egen leilighet i Oslo for våre polske kollegaer. Den har stått tom i to år nå. Forhåpentligvis får vi flere besøk fra Polen, sier Kårikstad. 

- Vi har også vært flinke til på å ta med kunder til Krakow hvor vi jobbet sammen med teamet der. Det er noe vi vil fortsette med nå. Alle kundene våre spør når vi kan gjøre det igjen, legger han til.

Midt i pandemien kjøpte Forte Digital også et feriested i Nouvelle-Aquitaine i Sydvest-Frankrike som kan huse opp mot 50 stykker.

- Der håper vi kollegaer kan møte hverandre, enten de har med kunder eller de reiser privat på ferie, sier Kårikstad.

Kapasiteten i høysesongen er allerede i ferd med å fylles opp ifølge Forte-sjefen. 

- I stedet for å ha hytte på Hemsedal bare for de norske ansatte, valgte vi å ha et sted i et tredje land som er like enkelt for alle ansatte å reise til.

- Det er ambisiøst å oppfordre ansatte til å oppsøke kollegaer også når de har ferie? 

- Spesielt i konsulentbransjen er det mange unge som kommer rett fra skolen, og mye av jobben handler om hvem du jobber med fra åtte til fire. De er ofte like gamle som deg og har de samme interessene. Spesielt for generasjon z er det viktig å samhandle med kollegaer også etter jobb. Spesielt i en tidlig fase i karrieren er det viktig å bygge de relasjonene, skyter kommunikasjonssjef Tobias Grimstad inn.

Utvider til Danmark og Tyskland

Forte-kulturen skal bli en forretningsstyrke når Forte Digital i løpet av året utvider horisontene sine utover Norge. Planen er å etablere to nye kontorer i Tyskland og Danmark i løpet av kort tid som skal håndtere tyske og danske kunder. De skal i likhet med Oslo-kontoret støttes fra kontoret i Polen, som ikke har egne kunder.

- Vi har noe som skiller oss ut fra lignende selskaper som ikke har denne kulturen, sier Kårikstad.

For å få til det, skal også den polske virksomheten utvides.

- Vi etablerer kontorer i Katowice i naboregionen til Krakow, hvor det også er et stort marked for IT. Det gir oss en mulighet til å nå ut til flere mennesker, sier David Liszka.  

- Vil det norske kontoret integreres med det danske og tyske kontoret?

- Nei, planen er å bygge separate Forte Digital-oppsett i Danmark og Tyskland som skal jobbe med Polen. Det blir ikke mye interaksjoner med Norge, Danmark og Tyskland, annet enn i begynnelsen for å komme i gang, sier Kårikstad.

Satsingen tar selskapet inn i en ny retning, erkjenner Forte-sjefen. 

- Det vil utgjøre en stor endring og vi har ikke så mange å lære av. Det er ikke mange norske konsulenter som har startet opp i Danmark og Tyskland. Noen har prøvd og hatt suksess i Sverige. Vi vet at vi gjør noe nytt som både er spennende og skummelt, men vi tror vi vil lykkes. 

Målet for året er å ha en omsetning på rundt 400 millioner kroner, der satsingen i Tyskland og Danmark skal stå for 100 millioner kroner. Resten skal inntektsføres i Norge.

- Behovet er større enn tilgjengeligheten

IKT-Norge mener landet er på vei inn i en kompetansekrise. En rapport Samfunnsøkonomisk analyse har utarbeidet for bransjen viser at behovet for sysselsatte med IKT-utdanning øker med 67 prosent til til 100.000 sysselsatte i 2030. Til sammenligning er hele arbeidsmarkedet ventet å vokse med fem prosen i samme periode.

Forte-partnerne er samstemte om at de umulig kunne ha oppnådd en slik størrelse på så kort tid uten kontoret i Krakow.

- Nei, alle vet at behovet for konsulenter er mye større enn tilgjengeligheten, så jeg tror vi har vokst det norske kontoret så mye som vi kunne ha gjort på denne tiden. Vi ville ikke hatt muligheten til å erstatte de ansatte i Polen med norske ansatte, sier Kårikstad.

En rapport fra Harvard Business Review fra 2019 rangerer Polen som det femte mest kompetente arbeidsmarkedet innen IT på verdensmarkedet, og også der er kampen om talentene hard. Her har Forte Digital imidlertid noen fordeler ifølge Dawid Liszka.

- Vi markedsfører Forte som et skandinavisk selskap med skandinaviske røtter og skandinaviske kunder og arbeidskultur, det er noe folk setter pris på, sier han.

Det spiller ingen rolle at kundene er ukjente for de polske ansatte.

- For mange er det attraktivt at vi har internasjonale kunder og at de har muligheter for å jobbe med kunder i Norge og kanskje besøke dem også. Norge oppfattes som et fint og interessant land, også geografisk. Det er definitivt en fordel.

Har vokst fra null til 230 ansatte på fire år - nå skal Forte Digital ta suksessmodellen til nye markeder