Krever over ti millioner fra Tibes konkursbo - byrået gikk med store tap i fjor

Det viser bostyrers midlertidige beretning fra konkursboet til Tibe Drammen.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

I den midlertidige konkursberetningen som ble presentert under skiftesamlingen i Buskerud tingrett mandag denne uken, kommer det frem at det er meldt inn over 30 krav til konkursboet etter reklamebyrået Tibe Drammen, som la ned driften rett før jul. Byråets eier og styreleder Terje Heggem meldte nemlig om oppbud den 20. desember i fjor etter et tungt år preget av personkonflikter, økt konkurranse, rettsak og anklager om stjeling av kunder.

Byråets kreditorer har nå meldt inn krav fra kreditorer på rett i overkant av 8,5 millioner kroner. På toppen av dette kommer feriepengekrav fra de tidligere ansatte på 818.000 kroner, i tillegg til krav på lønn i oppsigelsesperioden som anslås til å utgjøre omtrent 665.000 kroner. Disse kravene skal de tidligere ansatte være sikret gjennom lønnsgarantiordningen.

Ifølge bostyrer Martin Wøien Gilhuus har det også kommet inn flere nye krav etter skiftesamlingen denne uken. Blant annet et krav fra Skatteetaten for ubetalt arbeidsgiveravgift som skal være på omtrent 200.000 kroner.

Til sammen er det altså meldt krav i boet på over ti millioner kroner.

- Men det største kravet er fra gårdeier (nær 4,4 millioner kroner, red. anm) , og er et krav som gjelder for resten av leieperioden, og er for så vidt ikke et reelt krav, sier Gilhuus til Kampanje.

Per i dag er det kun en brøkdel av kravene som ser ut til å kunne bli dekket. Bostyreren regner med at de vil klare å dekke kravene for feriepenger og lønn til de tidligere ansatte, mens Skattetatens krav på totalt 800.000 kroner, vil bli delvis dekket. 

- Så for de andre kreditorene så ser det ikke ut som man vil få noe ut av boet?

- Per i dag så gjør de ikke det, da er vi avhengig av å få inn mer penger. Det kan det være vi får til, men det vil tiden vise, sier Gilhuus til Kampanje.

Kampanje har forsøkt å få kommentarer fra Tibe-eier og reklameinvestor, Terje Heggem, uten hell. I en SMS til Kampanje skriver han at han ikke ønsker å gi kommentarer til Kampanje.

Gjennom sitt eierskap i Media 1 Molde er Heggem for øvrig den nest største kreditoren i boet med et krav på 1,5 millioner kroner.  

Hun stilte også garanti for konkursbegjæringen. Nå får hun intet. Terje Heggem om tidliger Tibe-sjef Mette Adamsen

Har slitt økonomisk over lengre tid

Etter Gilhuus sine beregninger har boet nå omtrent 2,1 millioner kroner på konto etter å ha innhentet aktiva fra diverse bankkontoer, og etter å ha solgt unna flere av selskapets eiendeler. I tillegg har boet jobbet med å få innbetalt utestående kundefordringer som ved konkursbegjæringen beløp seg til nesten 1,3 millioner kroner. Av dette har boet klart å hente inn rett i overkant av én million kroner.

Blant kreditorene som mest sannsynlig taper penger finner man blant annet flere frilansere, DNB, Sparebank 1, Siemens Financial Services, Viken Fiber, Strømsgodset Toppfotball, Sponsormatch AS og tidligere daglig leder i Tibe Drammen Mette Adamsen. 

Ifølge innberetningen kommer det også frem at selskapet har hatt store økonomiske problemer over tid. Ifølge regnskapstall for 2021 som ble ført frem til oppbudet, hadde Tibe Drammen et underskudd på 4,1 millioner kroner for i fjor, mens de i 2020 hadde et underskudd på rett i underkant av en million kroner. 

- Regnskapene viser videre at selskapets kortsiktige gjeld har oversteget sum omløpsmidler både i 2020 og 2021, noe som tyder på en mindre tilfredsstillende likviditet i selskapet, heter det i beretningen. 

Les også: Tibe-kunder overrasket over reklamekonkurs – flere reagerer på omtale av tidligere byråleder

Nekter å uttale seg:

Tibe-eier og reklameinvestor, Terje Heggem, eier en rekke lokale reklamebyråer gjennom sitt selskap Media 1 Molde AS. Holdingsselskapet hans ser han ut til å tape opptil 1,5 millioner kroner på konkursen i Tibe Drammen. Foto: Eivor Eriksen.

Forhandlet om salg av selskapet

Konflikten med tidligere daglig leder i selskapet, Mette Adamsen, som Heggem og Tibe anla sak mot og tapte i Buskerud tingrett høsten 2021, er også behørig dekket i beretningen. 

- Styreleder har i samtale med boet opplyst at årene 2020 og 2021 har vært krevende år for selskapet. Året 2020 ga et betydelig underskudd, samt at tidligere daglig leder valgte å gå til et konkurrerende selskap. I den forbindelse mistet selskapet flere store kunder, samt flere ansatte. I tillegg kom koronapandemien, som medførte lavere oppdragsmengde i 2021. Styret skal ha forsøkt å forhandle om salg av selskapet samt gjennomført akkordforhandlinger med sine kreditorer, uten å komme i mål med dette, skriver blant annet Gilhuus i innberetningen om bakgrunnen for konkursen. 

Som tidligere omtalt har Heggem fremhevet konflikten med Adamsen som en av grunnene for byråkonkursen. Ifølge Heggem tok Mette Adamsen med seg både kunder og flere ansatte til den da nyoppstartede konkurrenten Los & Co i Drammen, da hun sluttet i Tibe høsten 2020. Tibe og Heggem gikk så til sak mot Adamsen, men tapte i Buskerud Tingrett i oktober 2021, hvor Tibe også ble dømt til å betale saksomkostningene til Adamsen, som beløp seg til 657.471 kroner.

Et par måneder senere begjærte så Adamsen Tibe Drammen konkurs etter at betalingen uteble, og etter å ha takket nei til akkordforhandlinger med Heggem, hvor Adamsen ble tilbudt 60 prosent av den summen retten hadde tilkjent henne på rett over 650.000 kroner. 

Nær to uker etter at Adamsen begjærte byrået konkurs, meldte så Tibes styre om oppbud den 20. desember i fjor. 

Overfor Drammens Tidende fremhever Heggem at Adamsen selv begjærte selskapet konkurs etter å ha takket nei til den foreslåtte gjeldsordingen. 

- Hun stilte også garanti for konkursbegjæringen. Nå får hun intet. For øvrig henviser jeg til innberetningen. Jeg er for øvrig meget glad for at nesten alle av de ansatte har fått seg nye jobber, sier Heggem til DT.

Les også: Reklamekampen i Drammen hardner til etter byråkonkurs: - Glade for å videreføre Tibe-arven

- Ikke mindre aktuelt med søksmål

Boet har nå hyret inn en ekstern revisor for å undersøke og anslå når reklamebyrået var insolvent, men dette vil ikke bli klart før den endelige beretningen leveres. Dette vil være av særlig interesse for Adamsen og hennes advokat, Jan Magne Isaksen, som varslet et mulig personlig søksmål mot Heggem og hans sønn Vetle Hanssen Brevik i starten av januar. 

Isaksen mente nemlig at selskapet kan ha vært insolvent allerede før byrået anla sak mot Adamsen. Han er ikke mindre sikker i sin sak etter å ha lest innberetningen til konkursboet. 

- Vi har ventet på den midlertidige innberetningen som vi har fått nå, men vi avventer selvsagt den endelige innberetningen med tanke på et mulig søksmål. Ett sentralt bevistema vil være insolvenstidspunktet, og basert på det som fremgår i den midlertidige innberetningen er det hvert fall ikke mindre aktuelt å ta ut søksmål mot styreleder og tidligere daglig leder, sier han til Kampanje.

I innberetningen står det at styrelederen har opplyst om at bakgrunnen for de økonomiske utfordringene til selskapet blant annet kommer av at tidligere daglig leder Adamsen «tok med seg ansatte» til konkurrerende byrå.

- Vi er fullstendig uenig i beskrivelsen av sakskomplekset og de opplysningene som Heggem har gitt til bostyrer. Domstolen har konkludert med det motsatte i en rettskraftig dom, hvor retten uttaler at det ikke finnes «holdepunkter for at [Adamsen] på noen måte forsøkte å påvirke/rekruttere interne eller eksterne til å slutte i Tibe og/eller følge henne til Los & Co». Dette vet Heggem, og det er bare å lese det av dommen fra Buskerud tingrett, fortsetter Isaksen.

Han har også merket seg at det i innberetningen står at styreleder Heggem har opplyst at selskapet innså at de utover høsten 2021 måtte finne andre løsninger for å holde liv i selskapet. Samme høst lå også selskapet i rettsak mot Adamsen.

- Det er jo samtidig som rettssaken gikk høsten 2021, og er jo det nærmeste man kommer en innrømmelse på at selskapet i alle fall var insolvent da. Hvorfor i all verden valgte de å kjøre en svært kostbar rettsak mot en privatperson, når det allerede var klart at de måtte se etter andre løsninger for videre drift av selskapet? En annen løsning ville vært å frafalle den grunnløse rettssaken, hvor selskapet reelt sett ikke hadde noe å vinne. Istedenfor har aktivt de påført Adamsen og andre kreditorer store tap, avslutter Isaksen

Kampanje har gitt Terje Heggem anledning til å kommentere alle opplysninger i dette sakskomplekset ved flere anledninger. Han har så langt kun ønsket å kommentere saken i Drammens Tidende. I lokalavisen i Drammen spør Heggem seg hvorfor Adamsen bare vil saksøke ham og daglig leder, og ikke hele styret. 

- Da må de gå til sak mot hele styret som gikk inn for søksmål etter råd fra advokat, sier Heggem. 

Her er de største kravene som er meldt inn til konkursboet i Tibe:Gårdeier og Heggem er nest største kreditorer i Tibe-konkurs

Kreditor Størrelse på kravet
Tollbugt. 49-51 4.384.689
Media 1 Molde (Tibes holdingselskap) 1.499.230
Skatteetaten 801.546*
Mette Adamsen 670.449
SpareBank 1 SMN 448.719

* Skatteetaten fremmet opprinnelig et krav på rett over 600.000 kroner, men har i etterkant av skiftesamlingen også kommet med et krav på omtrent 200.000 kroner for ubetalt arbeidsgiveravgift. Det opplyser bostyrer til Kampanje. 

Krever over ti millioner fra Tibes konkursbo - byrået gikk med store tap i fjor