Norsk Tipping snur opp ned på ledelsen - lyser ut millionoppdrag på coaching

Den nye Norsk Tipping-sjefen jobber med å sette ny ledergruppe. - Det blir en del endringer, sier Tonje Sagstuen.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

På tampen av juni i fjor ble det klart at tidligere NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen hadde takket ja til stillingen som administrernede direktør i Bane Nor kun ti måneder etter at han tok over ledelsen i Norsk Tipping. Siden Eriksens korte tid i sjefsstolen på Hamar, har det skjedd store endringer i ledergruppen. Kun to er igjen av den opprinnelige ledergruppen som satt størsteparten av perioden under Eriksen. Det inkluderer Tonje Sagstuen, som var kommunikasjonsdirektør under Eriksen, og som siden 1. september i fjor har vært administererende direktør.

- Årsaken er sammensatt, og skyldes dels avganger, dels omorganisering, sier administrerende direktør i Norsk Tipping, Tonje Sagstuen, til Kampanje. 

Hun trekker frem Eriksens avgang og at hennes egen rolle som kommunikasjonsdirektør må erstattes. Samtidig pekes det på at markedsdirektør, Thorbjørn Unneberg, sluttet i juni. Kampanje omtalte hvordan Unneberg gikk på dagen kun kort tid før Eriksen bestemte seg for å forlate Hamar. 

Les mer: Markedstopp i Norsk Tipping slutter på dagen: - Kan høres dramatisk og plutselig ut

- Eriksen besluttet alle endringene vi nå er i ferd med å gjennomføre, men rakk bare å sluttføre én før han gikk av i september 2023. Da var arbeidet med omorganisering allerede godt i gang, og forankret i både ledergruppa og organisasjonen. Derfor har vi fortsatt som planlagt, fortsetter Sagstuen.

Les også: Eriksen slutter i Norsk Tipping: - Har skjedd på svært, svært kort tid

- Mye av dette arbeidet er fortsatt i støpeskjeen

Det er økonomidirektør Stein Willy Andreassen og nevnte Sagstuen som fortsatt er igjen fra Eriksens opprinnelige gruppe. I tillegg kom juridisk direktør Merete H. Jørstad inn i ledelsen én måned før Eriksen sa opp sin stilling. Nå utvides også gruppen fra seks til syv direktører. IT-direktør Per Ove Skomakerstuen og direktør for innovasjon, Per Kristian Mengshoel, og nevnte markedsdirektør Thorbjørn Unneberg har forsvunnet ut.

Helge Løken har kommet inn som teknologidirektør, mens Sverre Berg Lutnæs er konstituert direktør for ansvarlighet og samfunn og har representert kommunikasjonsavdelingen i ledergruppen. Roger Soleim som tok over på midlertidig basis da Unneberg sluttet, er nå fast ansatt som markedsdirektør i Norsk Tipping. 

- Når kommunikasjonsdirektør og strategi- og analysedirektør er ansatt, er ledergruppen satt, kommenterer Sagstuen.

I omorganiseringen har Norsk Tipping slått sammen flere avdelinger og fått tre nye. Blant annet slås avdelingene IT og drift og innovasjon og utvikling sammen under ledelse av ny teknologidirektør. Også avdelingene organisasjon og juridisk har blitt slått sammen til én avdeling, i tillegg til at strategi- og analysemiljøene skal samles i ny avdeling, der man nå jakter en direktør til å lede avdelingen.

- Strategi og analyse har vært et eget direktørområde tidligere også, men stillingen har stått vakant siden 2021 og ansvaret har vært distribuert til andre avdelinger på huset, forklarer Norsk Tipping-sjefen.

Det skal ikke være avganger knyttet til omorganiseringen.

- Det blir en del endringer med tre nye avdelinger. Mye av dette arbeidet er fortsatt i støpeskjeen, sier Sagstuen.

Les også: Norsk Tipping vinner årets første Reklamebørsen: - Knappest mulig margin

Ny markeds- og merkevaretopp:

30. januar i år ble det klart at Roger Soleim nå får stillingen som leder for kundemøte på permanent basis.

- Vi ser ikke på lederutvikling som en jobb man blir «ferdig» med

Per dags dato er det kun teknologidirektør Helge Løken som er helt ny på Hamar. Resten av toppledelsen har lang fartstid i Norsk Tipping, men tippegiganten har likevel sett seg nødt til å lyse ut et anbud for coaching og rådgivning til ledergruppen. 

Prislappen er på maksimalt syv millioner kroner og avtalen gjelder for inntil fire år. Norsk Tipping opplyser at de aldri har hatt en slik avtale før. Anslått verdi skal ligge på fem millioner kroner.

- Vi har ikke lyst ut topplederutvikling som egen avtale tidligere, men vi har en samleavtale for organisasjons-, leder- og medarbeiderutvikling, sier Sagstuen før hun fortsetter:

- Rammen er satt som et tak, og innebærer ingen forpliktelse om å kjøpe tjenester for så mye i løpet av perioden. Størrelsen på avtalen er, så langt vi vet, i tråd med lignende avtaler hos tilsvarende selskaper.

- Hva er bakgrunnen for at man trenger hjelp til dette all den tid størsteparten av ledergruppen består av ansatte med lang fartstid i Norsk Tipping?

- Toppledergruppa består både av nyansatte og folk som har jobbet her i mange år. Vi ser ikke på lederutvikling som en jobb man blir «ferdig» med, uansett hvor lang fartstid man har. 

Jakten på ny kommunikasjonsdirektør og en egen strategi- og analysedirektør kan åpne for at det blir flere ferske tippefjes å se i toppledelsen på Hamar foruten teknologidirektør Helge Løken.

Les også: Norsk Tipping-topper inviterte kulturministeren på «uformell middag og samtale» i VIP-losje

Norsk Tipping snur opp ned på ledelsen - lyser ut millionoppdrag på coaching