Aller-sjefen om sviktende byråresultat: - Selvfølgelig ikke fornøyd

Har ryddet opp i byråer og redusert bemanningen i Ahead Group.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Mandag kunne Kampanje omtale resultatet til Dagbladet-eier Aller Media. Omsetningen for perioden oktober i 2018 til utgangen av september i fjor endte på 1,36 milliarder danske kroner i Norge. Det var en nedgang på 15 millioner danske kroner sammenlignet med samme periode året før. 

- Fallet skyldes primært valutakursutviklingen og sviktende salg på enkelte områder innenfor Marketing Services samt den markedsmessige opplagsutvikling, skriver Aller Media i sin årsrapport.

Den negative utviklingen oppveies imidlertid av «stigende annonseomsetning og digital brukerbetaling». Overskuddet før skatt endte på 41 millioner danske kroner, en økning sammenlignet med tilsvarende tall i 2017/2018 på 38 millioner danske kroner.

Konsernsjef Dag Sørsdahl i Aller Media Norge skriver i en e-post til Kampanje at han er «meget godt fornøyd» med resultatutviklingen, og spesielt innenfor medieområdet i konsernet. Han er mindre fornøyd med resultatet til byrådriften som er samlet i Ahead Group, som han forteller har vært gjennom et «opprydningsår».

- Dette er vi naturligvis ikke fornøyd med, men vi har gjort nødvendige og gode grep som har kostet penger, og som på lengre sikt vil gi en sunn og vital portefølje, skriver Sørdahl i en e-post til Kampanje.

- Krevende bransje i krevende tider

I september valgte Aller Media å slå sammen Hyper og Redink. Det nye selskapet fikk navnet HyperRedink, og ble omtalt som et «superbrand» av mediekonsernet. Samtidig sluttet Hyper-sjef Jørgen Schibsted. Som Kampanje tidligere har omtalt, gikk digitalbyrået Hyper med et sviende underskudd på 4,8 millioner kroner i 2018. 

Da kunne ikke Ahead Group-sjef Per Engh Halvorsen love at de ville unngå oppsigelser. I dag vil ikke Dag Sørsdahl si noe om hvor store bemanningsreduksjoner de har tatt, foruten å opplyse om at de ved årsskiftet talte rundt 200 årsverk i hele Ahead Group.

- Etter flere år med sviktende resultater i Hyper, valgte vi å ta store restruktureringskostnader. Samtidig gjorde vi et offensivt grep og fusjonerte selskapet med Redink og la grunnlaget for et superbrand. Vi har også hatt utfordringer i OMG, som fusjonerte med Ocolus i siste regnskapsår, skriver Sørsdahl.

Les mer: Aller slår sammen Hyper og Redink – Jørgen Schibsted går av som byråsjef

Han vil samtidig trekke frem noen lyspunkter på byråsiden.

- Redink hadde et godt år i henhold til målsetninger og også Nova Vista leverte bra. Vi har heller ikke fått full effekt av Ocolus i bøkene, som kun er inne i fjorårsregnskapet de fire siste månedene, forteller han.

Han tror på bedre resultater i inneværende regnskapsår, og forteller at de har en «en offensiv tilnærming til markedet».

- Men Ahead Group er i en krevende bransje i krevende tider, som krever kontinuerlig omstilling og utvikling. Det tror vi de fleste selskapene i denne bransjen, vil merke på marginbildet i årene som kommer, skriver Sørsdahl.

Les også: Schibsted får smell i digital priskrig - Kristin Skogen Lund peker på Aller Media

Skuffet Ahead-sjef:

Ahead Group-sjefen i Aller, Per Engh Halvorsen, er ærlig på at han ikke er fornøyd med tallene. - Av og til må man ta noen grep og investere og da ble ikke tallene så mye å skryte av, sier han om fjoråret.

Har kuttet bemanningen

Toppsjefen i Ahead Group Per Engh Halvorsen er ikke fornøyd med resultatene i byrågruppen som altså samler byråer som HyperRedink, Oculos, OMG og Uniform.

- Det har vært oppryddingsår og det preger resultatet. Vi er ikke fornøyde med tallene for gruppen. Vi har tatt en del nødvendige kostnader for å omstrukturere virksomheten. Av og til må man gjøre noen grep og ta noen investeringer og da ble ikke tallene så mye å skryte av. Men vi mener at de tiltakene vi har gjort sikrer oss en solid og god portefølje av byråer og produkter i Ahead, sier han.

Han viser til hvordan det har vært jobbet med to større fusjoner av byråene Hyper og Redink og OMG og Oculos, samtidig som det er gjort flere andre tiltak. Hvor store engangskostnader de har hatt, ønsker ikke Aller Media å oppgi på nåværende tidspunktet, men det er åpenbart at restruktureringen av Hyper har kostet. I Hyper har det også vært gjennomført en reduksjon i antall ansatte.

- Det har vært gjort tilpasninger i Hyper, men grepene vi har foretatt oss i Hyper måtte vi uansett ha gjort. Samtidig er vi offensive og gjennomfører to store fusjoner på byråsiden.

Han vil ikke gå inn på tall for enkeltselskaper selv om den danske medieeieren i sin årsrapport, som Kampanje omtalte mandag kveld, opplyser om at «enkelte selskaper opplevde sviktende salg» og en «vesentlig negativ påvirkning av regnskapet».

Ahead Group hadde en omsetning på 450 millioner kroner, opp fra 411 millioner i forrige regnskapsår. Byråinntekten for Ahead samlet sett endte på rundt 300 millioner kroner. 

- Hvor stor var engangskostnadene?

- Det går vi ikke ut med.

- Blir tallene bedre i inneværende regnskapsår?

- Tallene vil bli bedre fremover, sier han.

Her ser du regnskapstallene til Aller Media i Norge. Alle tall i NOK.Resultater på nivå med fjoråret

Aller Media Norge 2019/2018 2018/2017 Endring i prosent
Omsetning 1.806,0 1.825,8 - 1,1
Driftsresultat 125,6 133,5 - 5,9
Resultat før skatt 54,2 50,2 + 8,0

Aller Media følger et avvikende regnskapsår der perioden ikke følger kalenderåret men tidsrommet 01.10 til 30.09. 

Aller-sjefen om sviktende byråresultat: - Selvfølgelig ikke fornøyd