DAB-motstander Svein Larsen øker reklamesalget på FM: - Det har vært mange år med kamp

Og med litt velvilje går nå Radio Metro med overskudd for aller første gang.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian Hauger

Radio Metro har ikke vært noe stort økonomisk eventyr så langt. Akkumulert har radiokameratene Svein Larsen, Rune Remøy, Jørgen Randers og Tharald Brøvig tapt rundt 50 millioner kroner på Radio Metro siden oppstarten for over ti år siden, men ser en på regnskapstallene for 2018 så har kanalen aldri vært nærmere å gå i pluss.

Kun et lite underskudd på 119.000 kroner er fasit i resultat før skatt når regnskapsbøkene for fjoråret er i ferd med og lukkes. Men med litt velvilje og ser bort fra en engangsavskrivning på rundt én million kroner knyttet til overføringen av den delen av Radio Metro som drev med DAB-distribusjon til et annet Svein Larsen-selskap, er det et blitt et millionoverskudd på driften for aller første gang.  

- Ja, det er første gang vi gjør det og vi kunne nok hatt et enda bedre resultat. Men som det kommer frem i årsrapporten så har vi investert i forskjellige tiltak for å utvikle FM-distribusjonen og selve radioproduktet, sier radio-gründer Larsen.

Jeg har jo nesten blitt et symbol på problemene til de store, kommersielle kanalene til Bauer og P4. Svein Larsen, Radio Metro

Kraftig vekst i reklamesalg

Det var da FM-slukkingen startet og der de store nasjonale kanalene som NRK, Bauer Meda og P4-gruppen startet sitt nye liv på det digitale DAB-nettet at det «kom en forsiktig optimisme» til Larsen og Radio Metro.

- Vi merket etter slukkingen at vi begynte å få en vind i ryggen og i 2018 løftet vi også omsetningen, sier han.

Radio Metro-grunnlegger Svein Larsen har kjempet en innbitt kamp for fortsatt eksistens for norske lokalradioer og storbykanaler på FM etter innføringen av DAB som ny radioteknologi.  Nå ser det altså ut til at strategien har båret frukter og radioselskapet øker salget av reklame fra 31,3 millioner kroner i 2017 til fjorårets 41,2 millioner kroner. Det var en vekst på godt over 30 prosent og det var langt bedre enn totalmarkedet som viser nedgang på 10-20 prosent på de ulike reklamemålingene etter første kvartal i år.  

- Er det FM-kanalene dine som løfter reklamesalget?

- Det handler om at vi har såpass god FM-distribusjon – i tillegg til at vi har god DAB-distribusjon. Men en medvirkende årsak er at de andre store nasjonale kanalene valgte å gå av FM-nettet. Jeg har jo nesten blitt et symbol på problemene til de store, kommersielle kanalene, men hovedårsaken til veksten vår er nok ikke Radio Metro. Det er at Bauer og P4 ble borte fra FM i hele landet, sier han.

Her ser du tallene til Radio Metro for 2018. Alle tall i MNOK.FM-radio øker reklamesalget kraftig

Radio Metro 2018 2019 Endring i prosent
Omsetning 41,5 31,3  
Driftsresultat* 1,0 - 0,6  
Resultat før skatt - 0,1 - 0,7  

*Driftsresultat før Andre poster på kr. 996.093,-

- Økonomisk har det vært tungt

Tilsvarende tall for 2017 var et underskudd på snaue 600.000 kroner slik at resultatforbedringen er på hele 1,6 millioner kroner og Larsen lover i dag et kraftig forbedret driftsresultat i 2019.

- Så nå går dere med overskudd i 2019?  

- Det blir større enn i 2018, men vi er fortsatt interessert i å øke FM-distribusjon og satse mer på produktet. Det betyr at fremfor bare å se på et best mulig driftsresultat, ser vi også på å styrke selskapet. Vi skal øke lytteroppslutningen og bli et bedre selskap.

- Hvor mange år har det vært med tap?

- Det er jo ikke noe hyggelig å snakke om, men det har vært en lang reise etter at vi startet opp i 2009. Det har vært mange år med kamp for å holde selskapet oppe, sier han.

- Har det vært ti tunge år?

- Ja, økonomisk har det væt tungt, men fra 2014-2015 fant vi ut at vi måtte holde ut til FM-slukkingen skulle skje. Vi mente jo at overgangen til DAB ville representere en ganske stor 

Fikk fornyet FM-liv

For selv om de store nasjonale kanalene som NRK, Bauer Media og P4 har forlatt FM-nettet og Norge har besluttet å slukke FM, har Larsen og Radio Metro klart å beholde store deler av sin FM-distribusjon på Østlandet og Sørlandet.  Larsen sier kanalen har et sterkt konkurransefortrinn gjennom å være igjen på FM og er rustet for en fremtid på DAB med flere innholdskonsesjoner og når lytterne etter hvert flytter seg på internett på 5G-nettet.

- Du kaller din tilstedeværelse på FM som en konkurransefordel, men vil den fordelen holde seg de neste årene?

- Det er ikke noe tvil om at DAB for kringkasting har kommet og vil være der for mange år frem i tid, men overgangen tar mye lengre tid enn man kanskje kunne trodd. Og særlig gjelder dette på bilene, der har det stoppet litt opp. Det tar tid å fornye bilparken og oppgradere den til DAB.

Medietilsynets beslutning om å fornye FM-lisenser ut 2026 mener Radio Metro gir «stabile rammebetingelser og forutsigbarhet for fremtiden».  Kanalgruppen har i dag rundt 500.000 lyttere i uka, men på spørsmål om det er mulig å løfte omsetningen med 30 prosent årlig svarer Larsen.

- Det får vi se, men hvem vet. Samtidig må vi forsøke å finne nye inntektsmuligheter som går på produksjon av ly. Podkast er en ting, men det er også andre former for kommersielle muligheter i forhold til lyd. Det har blitt for mye fokus på dette med DAB og jeg mener i dag at alle vi som driver med kommersiell radio må avslutte alle mulige kommersielle fighter og diskusjoner og heller konsentrere oss om å øke radio andel på reklamemarkedet. Tallene forteller oss i dag at det er trøbbel og det er riktig at det er DAB som kan forklare det. I andre markeder klarer kommersiell radio seg mye bedre.

- Radio Metro skal ha et liv også etter 2027?

- Ja, det regner jeg med men da skal det være et liv uten meg, sier han.

Les også: Medietilsynet anbefaler at lokalradio får sende på FM ut 2026

- Ikke alle vil kalle meg tålmodig

Larsen eier i dag 12,5 prosent av radiokanalen som driver kanaler som Radio Metro og Radio Rox, men i løpet av fjoråret har radiokonsernet økt sitt nærvær gjennom kjøp av både The Beat og Kristiansand Lokalradio. Lokalradiosatsingen på Sørlandet tynger imidlertid selskapet med nesten én millioner kroner i underskudd for 2018, men Radio Metro skriver i årsrapporten at «det er ventet at selskapet de neste årene vil øke sin omsetning kraftig».

I tillegg har radioselskapet med hovedkontor i Oslo også salgskontorer i Drammen, Lillestrøm, Sarpsborg, Hamar, Nesodden og Sætre der rundt 30 årsverk er fordelt.

- Tror du at du noen gang kommer til å tjene inn pengene du har tapt på Radio Metro? - Kommer du til å klare å tjene penger på investeringen i din i Radio Metro?  

- Ja, det tror jeg absolutt, men ikke alle gjør det. Grunnen til at vi er i live, det er jo Tharald Brøvigs selskap som finansierte oss i de tunge årene fordi de var lojale og holdt ut. Når de så gikk ut av selskapet, så skrev de av hele gjelden sin. Det var fantastisk gjort og i Brøvigs ånd. Du er med og satser også går du ut så håper du at selskapet gjør sitt beste.

- Du har holdt ut i ti år, er Svein Larsen en tålmodig sjel?  

- Jeg tror ikke alle vil karakterisere meg som det, men i denne saken har jeg, om ikke vært tålmodig, kanskje hatt en stayerevne. Vi måtte jo prøve når vi hadde kommet så langt. Men hadde jeg visst det jeg vet i dag i 2009, så hadde vi kanskje ikke holdt på så lenge.

DAB-motstander Svein Larsen øker reklamesalget på FM: - Det har vært mange år med kamp