Pengene renner ut i strie strømmer i TV 2-selskap: - Vi fighter mot verdenseliten

Har tapt nesten 80 millioner på fire år.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian Hauger

Teknologiselskapet Vimond Media Solutions fortsetter å tape mye penger og driftsresultatet i 2018 forverret seg ytterligere til et underskudd på 37,2 millioner kroner. Tilsvarende resultat i 2016 viste et underskudd på 22,3 millioner kroner.

Daglig leder i Vimond, Helge Høibraaten, sier det har sammenheng med at Vimond er et vekstselskap der det fortsatt investeres mye penger. Samtidig har det bergensbaserte oppstartsselskapet rendyrket virksomheten mer mot produkt og salg og ikke så mye teknisk konsulentbistand.

- Svaret på hvorfor det er underskudd er veldig enkelt og det er at vi vokser veldig, veldig fort. Vi har hatt en såkalt double digit vekst i produktsalget vårt i veldig mange år, men så var det en periode hvor vi også tok på oss mange store oppdrag knyttet til implementering og konsulenthjelp. Det ble veldig utfordrende, men dette er en virksomhet vi i dag har redusert kraftig og hvor vi har tatt en større opprydding, sier Høibraaten.

- Blir man litt skremt når underskuddene blir så store eller er dere fortsatt trygge på at dette skal gå bra?

- Alle kan nok bli litt skremt når man kommer fra lille Norge og opplever store underskudd, men da tenker vi heller på hva vi holder på med og at vi ligger i forkant av utviklingen. Vi har veldig tro på at dette går. Vi har bygd opp et selskap og en posisjon som jeg ikke tror noen av konkurrentene har klart å bygge opp uten å ha investert mange ganger det vi har gjort, sier Høibraaten.

Til sammen har selskapet et akkumulert underskudd før skatt de siste fire årene på nærmere 80 millioner kroner.

Her kan du se tallene til Vimond Media Solutions for 2018. Alle tall i MNOK. Tapene vokser i Vimond

Vimond 2018 2017 Endring i %
Omsetning 104,8 133,0 - 21,2
Driftsresultat - 37,2 - 22,3 -
Resuiltat før skatt - 35,7 - 21,1 -

- Det var en tøff høst

Vimond Media Solutions er et selskap som sprang ut av TV 2, men som fortsatt er eiet med 100 prosent av tv-konsernet i Bergen. Selskapet, som har tilholdssted på Media City i Bergen, leverer programvare innenfor publisering av digitalt innhold og satser dermed i marked som er i rivende utvikling. Tall fra det svenske analyseselskapet Mediavision viser blant annet at seerne i dag fordeler sine seerminutter nærmere femti-femti mellom online-tv og tradisjonell tv, en utvikling som gjør at stadig flere tv-selskaper verden over nå satser på å bygge opp egne strømmetjenester. I dette markedet er Vimonds flaggskipsprosjekt løsningen som TV 2 Sumo bygger på, en digital publiseringsløsning som også er videresolgt til flere av verdens største mediekonsern verden over.

Noen av tv-selskapene på kundesiden i dag er foruten TV 2 selv også TV4 i Sverige, finske MTV og et av verdens største tv-konsern, amerikanske Comcast. I tillegg leverer også Vimond løsninger til Reuters og Netflix-konkurrenten Iflix.

Høibraaten sier det i starten var mer attraktivt å tilby implementering og konsulentbistand til kundene. 

- Etter hvert har både partnerne våre og kundene blitt så tekniske kompetente at behovet for eksterne konsulenter ikke er like stort. Våre kunder er i all hovedsak nummer én eller to i sitt marked og det er selskaper som har store tekniske avdelinger. I dag fokuserer vi heller på å levere verdens beste produkter også overlater vi til kundene å implementere i størst mulig grad, sier Høibraaten. 

Som en følge av nedskalering av konsulentdelen har også antall årsverk blitt redusert med årene.

- Det har vært en del utskiftninger av folk den siste tiden og det var en tøff høst da dette stod på som verst. Men uansett så har Vimond vært et eventyr siden vi startet i 2011. Den gang var vi ni stykker, mens vi i dag er nærmere 70 stykker, sier Høibraaten.

I tillegg til kontorene i Bergen har også Vimond kontorer i Bergen, New York og Sidney og en liten hub i Silicon Valley.

- Vi fortsetter å vokse og holder på å ansette, sier Høibraaten.

Tar investeringene over driften

Like fullt faller omsetningen i 2018 med nesten 30 millioner kroner til 104,8 millioner kroner etter toppåret i 2017 på 133 millioner kroner. Høibraaten anslår at konsulentdelen og implementeringsjobbene på det meste stod for 70 millioner kroner av butikken til Vimond.

- På produktsiden har vi ligget ganske stødig med en vekst på 20-30 prosent de siste årene og det tror vi vil fortsette. Vi tok et bratt fall da vi transformerte virksomheten vår og kommer nok til å få et ytterligere fall i den delen av virksomheten i år også, men fremover vil dette fallet veies opp av veksten på produktsiden.,

- Så dere vil ligge på rundt 100 millioner kroner i omsetning i 2019?

- Det vil nok lande på mer enn 100 millioner, selv om vi nå har skalert ned konsulentdelen til bare ti prosent av hva det en gang var.

Selv om underskuddene har vært store de siste årene, sier Vimond-sjefen at alle investeringene selskapet gjør tas over driften og sånn sett slår hardt inn på resultatet.

- Når du tar alle investeringene over driften og ikke balansefører dette, så blir det veldig synlig, sier Høibraaten.

- Og TV 2 er villig til å stille opp kapital for å dekke underskuddene?

- Det er de, men i forhold til TV 2 må du nesten snakke med dem.

- Klare dere å tilpasse kostnadene til inntektene i 2019?

- Vi har fortsatt vekstmål og vi skal ha et underskudd. Vi fortsetter nok å kjøre investeringer over driften så lenge revisor er enig. Noen vil kanskje mene at det er veldig forsiktig av oss, men så slipper vi å vurdere å skrive ned slik vi har sett flere av våre konkurrenter har måttet gjøre. Vi opererer i et marked med en voldsom vekst der vi har noe veldig bra på gang. Da må vi investere og utnytte timingen. 2019 blir et nytt investeringsår, men der vi har finansieringen på plass, sier han. 

- Fighter mot verdenseliten

Han sier videre det er en fordel for Vimond og ha et medieselskap som TV 2 på eiersiden i et marked der stadig flere private investeringsselskaper jakter på oppkjøpskandidater. Høibraaten mener prisingen av selskaper tilsvarende Vimond internasjonalt på milliarder av dollar vitner om at pengene TV 2 så langt har brukt ikke er på de samme nivåene.

- Det brukes åpenbart mye penger internasjonalt, men er man smart, tiltrekker seg og gir rom til svært dyktige folk og har litt flaks på toppen av det hele så er det mulig å fighte mot verdenseliten selv fra Bergen. Vi tror det er en fordel å komme fra et miljø som TV 2 og ha startet i mindre målestokk, sier han.

Markedet for online-tv og strømmeløsninger har de siste årene vært inne i en rivende utvikling der store, globale strømmegiganter som ikke bare setter standard på innholdssiden, men også legger lista på design og brukeropplevelser.

- Hva er det store innenfor utviklingen av online-tv i år, klarer dere å holde følge med Netflix?

- Det er mye gradvis utvikling som gjøres. Men så skal en huske at vi begynte veldig tidlig med nett-tv og det var på en tid der det ikke var så mye å kjøpe. Da måtte du bygge det selv. I dag ser vi at mange som har bygd egne systemer opplever at det tar for lang tid å utvikle på toppen og der har vi en force når vi kommer med våre støttesystemer og erfaringer fra hele kundeporteføljen vår som er full nummer én-aktører, sier Høibraaten.

TV 2 tar regningen:

Så langt har TV 2 vært villige til å dekke store deler av tapene som beløper seg til 78,7 millioner kroner før skatt. Her ved styreleder i Vimond og TV 2-direktør, Kjetil Nilsen.

- Kommer TV 2 Sumo til gode

Styreleder i Vimond er TV 2s direktør betal-tv, distribusjon og rettigheter, Kjetil Nilsen. Han sier kanalen så langt har gått inn med rundt 60 millioner kroner siden starten.

- De siste par årene har vi økt investeringene i utvikling av teknologien og selskapet har hatt en fin vekst i antall kunder og årlige lisensinntekter. Vimond er en svært spennende bedrift og leverer til store og svært fornøyde kunder internasjonalt og er den teknologiske plattformen til TV 2 Sumo. Investeringene i Vimond er derfor også investeringer som kommer TV 2 Sumo til gode, sier Nilsen til Kampanje.

- Hvor lang horisont har dere på eierskapet i Vimond i TV 2 og er det et selskap som på sikt dere ser for dere å spinne ut av TV 2?

- Vi har tidligere solgt teknologi selskap spunnet ut av TV 2. Vi har ingen konkrete planer om salg av Vimond, men vil følge de investeringsplaner vi har lagt for selskapet. 

Pengene renner ut i strie strømmer i TV 2-selskap: - Vi fighter mot verdenseliten