Amedias Oslo-satsing går med dundrende underskudd - tapte 50 millioner kroner i fjor

- Å etablere en heldigital hovedstadsavis som dekker hele Oslo koster, sier ansvarlig redaktør i Avisa Oslo.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Kronjuvelen i Amedias Oslo-satsing, Avisa Oslo, som ble startet opp på tampen av 2020 kan se ut til å bli en svært dyr affære for mediekonsernet. Kampanje har tidligere omtalt at Amedia har spyttet 50 millioner kroner inn i oppstarten, som i sitt første regnskapsår leverte et driftsunderskudd på 10,3 millioner kroner etter to måneders drift. 

Når avisens første hele driftsår gjøres opp peker pilen i samme retning med omtrent lik veksttakt i negativt fortegn: Nå går nemlig avisa med et driftsunderskudd på 48,5 millioner kroner. 

- Avisa Oslo er kommet for å bli, og er en langsiktig satsing. 2021 var Avisa Oslos oppstartsår, og det reflekterer også tallene. Å etablere en heldigital hovedstadsavis som dekker hele Oslo koster, og vi er glad for at vi har solide eiere i ryggen, skriver ansvarlig redaktør Magne Storedal i en e-post til Kampanje.

For inntektssiden vokser markant svakere enn det avisens kostnader gjør. I 2021 endte Oslo-satsingen opp med en topplinje på knappe 14 millioner kroner, hvor opplagsinntektene utgjorde 7,5 millioner kroner, mens annonseinntektene utgjorde 6,5 millioner. 

- Er dere skuffet over utviklingen i inntekter som ender på knappe 14 millioner?

- Vi er helt trygge på at vi kommer til å vinne enda flere abonnenter og annonsører i tiden fremover, og vi gir jernet for å få det til. Så har medielandskapet som tidligere var et NM, blitt et VM, og i kampen om oppmerksomheten tar det naturlig nok lenger tid å etablere og manifestere en nettavis enn før, skriver Storedal. 

Les også: Amedia skyter inn 50 millioner for å vinne lokalaviskrig i Oslo: - Ikke gratis å starte avis

Avisa Oslo er fremdeles en ungfole i medielandskapet, men har allerede etablert seg som både en varm og hardtslående nabo for nærmere 100.000 daglige lesere. Magne Storedal, Avis Oslo-redaktør

Koster over 60 mill. å drifte

Det var i november 2020 at Amedia annonserte at de skulle bygge opp en redaksjon i Oslo med 35 redaksjonelle medarbeidere. Avisa Oslo skulle dekke det Amedia regnet som «den største medieblindsonen i landet - Oslo».

Å bygge opp avisen som i 2021 hadde 36 årsverk har medført store kostnader viser årsregnskapet. Der kommer det frem at de to store kostnadsdriverne i selskapet er lønnskostnader og andre driftskostnader. Lønnskostnadene ender på 34,6 millioner kroner, mens andre driftskostnader legger seg på 25,6 millioner kroner.

- Å etablere en helt ny avis med en så stor redaksjon som leverer relevant innhold krever investeringer. Det er også lagt ned en betydelig innsats i promotering og markedsføring som reflekteres i kostnadene, kommenterer Storedal. 

Les også: Ring 2 kaprer Avisa Oslo: - Enormt potensiale til å virkelig knekke Oslo-koden

Totalt utgjør kostnadssiden i lokalavisen nå rett under 62,5 millioner kroner. Avisen må med andre ord firedoble inntjeningen sin dersom de skal bli lønnsomme. 

- Er dere på rett sted nå med tanke på den planen dere har lagt eller har dere gapt over for mye her?

- Avisa Oslo fylte ett år 30. november, og er fremdeles en ungfole i medielandskapet, men har allerede etablert seg som både en varm og hardtslående nabo for nærmere 100.000 daglige lesere. Abonnementsutviklingen er positiv, med en dobling av antall abonnenter sammenlignet med samme tid i fjor. Brukerinntektene vil derfor være større i inneværende år. Annonseinntektene er også i positiv utvikling, svarer Storedal.

Satser videre:

Konsernsjef Anders Opdahl og finansdirektør Gisle Torheim tar tilsynelatende underskuddet i Avisa Oslo med knusende ro. - Så er det klart at satsingen på Avisa Oslo koster penger. Da er det godt å ha et sterkt Amedia i ryggen, som har både vilje og løfteevne til å gjøre en slik investering, sier Torheim.

Gått inn med 70 mill.: - Har et sterkt Amedia i ryggen

Om man dykker nærmere inn i regnskapene for 2020 og 2021, kommer det frem at Amedia har investert omtrent 70 millioner kroner i satsingen. I 2020 investerte mediekonsernet 40 millioner kroner i avisens egenkapital og gikk inn med ti millioner kroner for å dekke underskuddet som etter skatt endte på åtte millioner kroner. 

I fjorårets årsregnskap kommer det frem at Amedia stiller med 20 ferske millioner som konsernbidrag for å dekke underskuddet som til slutt ender på 37,8 millioner kroner. 

De resterende 17,8 millionene blir dekket av selskapet selv gjennom egenkapitalen, som per utgangen av 2021 var på 22 millioner kroner. 

Finansdirektør og visekonsernsjef i Amedia, Gisle Torheim, ønsker ikke å kommentere direkte på underskuddet i Avisa Oslo eller hvorvidt satsingen går etter planen. 

- Vår satsing på Avisa Oslo er viktig, både for Oslos innbyggere, mediemangfoldet og for Amedia. Oslo var i mange år Norges største demokratiske blindsone. Derfor tok Amedia både ansvar og sats, og lanserte Avisa Oslo. Det var og er publisistisk viktig og markedsmessig riktig, skriver han i en e-post til kampanje. 

Han sier at Avisa Oslo har styrket posisjonen sin gjennom året som har gått. 

- Og det skal den fortsette å gjøre. Så er det klart at satsingen på Avisa Oslo koster penger. Da er det godt å ha et sterkt Amedia i ryggen, som har både vilje og løfteevne til å gjøre en slik investering, skriver han videre. 

Han peker samtidig på at Avisa Oslo kun er én del av konsernets satsing på Oslo-journalistikk. 

- Amedias satsing i Oslo er langsiktig, og i sum større enn nyetablerte Avisa Oslo. Vi har styrket satsingen vår på Nordstrands Blad, som har en veldig god abonnementsutvikling og ble kåret til årets mediehus i Amedia i fjor. Vi har nylig kjøpt Nordre Aker Budstikke, Akersposten og Sagene avis, som hver for seg, og samlet, spiller en viktig rolle i sine dekningsområder, sier han.

Har passert 8.000 abonnenter

I mars i fjor fortalte Storedal til Kampanje at avisen hadde nådd 5.000 abonnenter etter drøye 100 dagers drift. Redaktøren mente likevel at abonnementsutviklingen «godt kunne ha vært bedre». Nå sier han at de har passert 8.000 abonnenter. 

- Det er både hyggelig og viktig å vise til vekst i antall abonnenter. Avisa Oslo har doblet antall abonnenter siste 12 månedene, og skal vokse videre. Vi er på riktig vei mot å sikre at Avisa Oslo blir levedyktig. 

Siden avisen rapporterte om 5.000 betalende brukere i fjor, har Oslo-satsingen hanket inn 3.000 flere abonnenter på drøye 15 måneder. 

- Du vil doble abonnementsmassen i år, men er det realistisk med tanke på dagens økonomiske klima med inflasjon og trangere tider for folk flest?

- Den økonomiske situasjonen blir helt sikkert også en utfordring for oss. Samtidig har folk et stadig økende nyhetsbehov, og vi har tro på at nyheter fra Oslo fortsetter å være viktig også under krisetider slik vi har sett de siste to årene. 

På spørsmål om avisen, som har søkt om pressestøtte i 2022, trenger mer kapital for å holde hjulene i gang, svarer Storedal at avisen har kommet for å bli. 

- Avisen satser hardt videre både redaksjonelt og kommersielt, sier han. 

- Har du et anslag på hvor mye mer Amedia må spytte inn for å holde prosjektet flytende?

- Avisen er i en positiv utvikling slik at underskuddet antas å bli redusert vesentlig i inneværende år, svarer Storedal.

Les også: Avisa Oslo har fått 5000 abonnenter på 100 dager: - Kunne godt ha vært bedre

Her kan du se alle regnskapstallen til Avisa Oslos for 2021 . Alle tall i MNOK.Kostbare Oslo-nyheter

Avisa Oslo 2021 2020* Endring i %
Omsetning 14,0 0,5 -
Driftsresultat - 48,5 - 10,3 -
Resultat før skatt - 48,5 - 10,3 -

* I 2020 leverte Avisa Oslo sitt første regnskap etter kun to måneders drift. 2021 er lokalavissatsingens første hele driftsår. 

Amedias Oslo-satsing går med dundrende underskudd - tapte 50 millioner kroner i fjor