Nettapotek vil ha priskonkurranse på reseptfrie legemidler – får støtte av Konkurransetilsynet

Men Farmasiet møter motstand i Apotekutvalget.

Publisert / Oppdater

Anette Johansen-Desjardin
Anette Johansen-Desjardin Journalist

- Slik loven er i dag, så har ikke vi lov til å prismarkedsføre reseptfrie legemidler, sier markedssjef i Farmasiet, Hanne Kjærnes til Kampanje.

Hun er en av flere som håper på at NOU-forslaget om fremtidens apotekregelverk,vil føre til endring i apotekforskriften og færre begrensninger for markedsføring av reseptfrie legemidler.

- Det handler om å gi kundene større bevissthet rundt pris, og en stor og viktig del av dette arbeidet handler om å synliggjøre prisforskjeller hos de ulike apotekene.

Ifølge dagens apotekforskrift er det ikke ulovlig å markedsføre pris og rabatter på reseptfrie legemidler, men forskriften kommer med en rekke begrensninger. Det er blant annet ikke lov til å fremstille priser og rabatter på en måte som kan fremme tilfeldig kjøp av legemidler, og det stilles krav om at reklamen skal fremme rasjonell bruk av legemiddelet, uten at det presiseres hva rasjonell bruk er.

I Apotekutvalgets utredning pekes det blant annet på faren for økt bruk av reseptfrie legemidler ved markedsføring av pris og rabatter.

Store prisforskjeller:

Nettapoteket Farmasiet mener det er altfor lite konkurranse blant apotekene. De får støtte av Konkurransetilsynet som også mener konkurranse om pris ville vært sunt. Foto: Gorm Kallestad / NTB

- Sier mye om dagens marked i apotekbransjen

Apotekutvalgets 11 av 14 medlemmer mener dagens apotekforskrift bør videreføres og ser ingen grunn til å legge til rette for mer konkurranse i apotekbransjen, eller åpne for at apotekene kan markedsføre produkter med virkemidler som rabatter og lav pris. Utvalget står på sitt og mener prisfokus kan bidra til økt bruk som ikke er medisinsk begrunnet.

Det er Kjærnes og Farmasiet sterkt uenige i. De ønsker nemlig å markedsføre hardt på lave priser. Men med dagens forskrift har de ingen annen løsning enn å reklamere med uttrykket «fast lavpris».

- Jeg forstår utvalgets fokus på overforbruk, men jeg har fortsatt til gode å se data som viser at lave priser faktisk fører til økt bruk. For meg virker det hele symbolsk og prinsipielt, og jeg synes det er merkelig at alle reseptfrie legemidler legges i én og samme kurv og behandles helt likt, sier Kjærnes.

Hun mener apotekbransjen i dag omtrent ikke har noen konkurranse, men at dette hadde endret seg om de kunne markedsføre med priser.

- Det er et paradoks at de fysiske apotekene opprettholder status quo, men at de på nett har operert med andre priser – bare fordi de møter annen konkurranse. Det sier mye om hvordan dagens marked i apotekbransjen er i dag. Det er heller ikke mange andre bransjer som er så lite digitaliserte, eller har så liten grad av konkurranse. Men det henger nok sammen.

- Deres ønske om konkurranse og prismarkedsføring, henger vel sammen med et ønske om økt salg, eller er det ingen økonomiske motiv fra deres side?

- Våre kunder setter pris på at man kan få god verdi for pengene når man handler hos oss, og vi tror jo også at enda flere ville valgt å handle hos Farmasiet dersom bevisstheten om prisforskjeller ble enda større, svarer Kjærnes.

Mer enn tusen kroner skiller den dyreste og den billigste handlekurven med apotekvarer når Kampanje gjør en prissammenligning.Store prisforskjeller på reseptfrie legemidler

Produkt Apotek 1 Boots Vitusapotek Farmasiet
Canoderm Krem 5%, 500 g 499,99 kr 499,90 kr 514,90 kr 239,00 kr
Inotyol Salve, 30 g 169,90 kr 169,90 kr 174,90 kr 99,00 kr
Nicotinell Sugetabletter 1mg, 204 stk 399,00 kr 579,90 kr 599,90 kr 399,00 kr
Viagra 50 mg tabletter, 8 stk 699,90 kr 699,90 kr 724,90 kr 699,00 kr
Paracet 500 mg tabletter, 20 stk 54,90 kr 54,90 kr 58,90 kr 35,00 kr
Nicorette 1 mg/dose munnspray, Freshmint, 2x150 stk 499,90 kr 519,90 kr 519,90 kr 329,00 kr
Otrivin Nesespray 1 mg/ml, 10 ml 85,90 kr 84,90 kr 84,90 kr 55,00 kr
Ibux Tabletter 400 mg, 20 stk 119,90 kr 114,90

122,90 kr

55,00 kr
Otrivin Nesespray 1 mg/ml med mentol, 10 ml 89,90 kr 89,90 kr 89,90 kr 55,00 kr
Nicorette 1 mg/dose munnspray, Fruktmint, 2x150 stk 499,90 kr 499,90 519,90 kr 329,00 kr
Totalsum: 3119,19 kr 3314,00 kr 3411,00 kr 2294,00 kr

Kampanje har gjennomført en prissammenligning av ti reseptfrie legemidler. Undersøkelsen ble gjennomført fredag 24. mai og alle priser er nettpris.

- Det er rett og slett av forbrukerhensyn

I Norge er det myndighetene som fastsetter maksimalprisen på reseptpliktige legemidler for å skjerme pasientene, folketrygden og helseforetakene mot urimelig høye legemiddelpriser. Men for reseptfrie legemidler er det markedet som avgjør maksimalprisene, og ved flere anledninger har det blitt avdekket store prisforskjeller mellom apotekene, i tillegg til store forskjeller om man handler på nett eller fysisk i apotekene. I fjor ble det solgt reseptfrie legemidler i Norge for 3,6 milliarder kroner.

Selv om flertallet i utvalget ønsker å videreføre dagens praksis som utelukker markedsføring som fremmer pris, står ikke Farmasiet og Kjærnes alene. De får støtte fra Konkurransetilsynet, som er representert i Apotekutvalget ved avdelingsdirektør for mat handel og helse, Beate Milford Berrefjord.

- På generelt grunnlag ser ikke vi noen sammenheng med markedsføring av pris og at det vil føre til skadelig overforbruk, sier Berrefjord til Kampanje.

Konkurransetilsynet er med i utvalget som har utarbeidet rapporten og stiller seg bak flere av forslagene, og er én av tre som ønsker en endring av dagens regelverk. Berrefjord ønsker priskonkurranse blant apotekene – og tror ikke at en priskrig vil være til skade for forbrukerne.

- Det er rett og slett av forbrukerhensyn. Det er mange reseptfrie legemidler en vanlig familie trenger i løpet av livet, og som vi ikke oppfatter er forbundet med skadelig overforbruk. Hvis produktene kunne vært markedsført med pris, så ville det ført til sterkere konkurranse, som igjen hadde kommet forbrukerne til gode. Og det mener jeg ville vært sunt, sier hun.

Fast lavpris:

Farmasiet er Norges ledende nettapotek og utfordrer de etablerte apotekkjedene på pris. Det ønsker de å gjøre i enda større grad hvis de får lov til å markedsføre med priser og rabatter. Foto: Farmasiet

- Forstår at det er et rom for justering av pris

Berrefjord trekker frem at det ofte har blitt avdekket store prisforskjeller mellom apotekkjedene og store forskjeller om man handler på nett og fysisk i apotekene.

- Vi har selvfølgelig respekt hvis det gjøres helsefaglige vurderinger som tilsier at pris i markedsføring vil være skadelig for folkehelsen, men på generelt grunnlag klarer vi ikke å se noen store negative sider ved å åpne for dette, eller at en priskrig på reseptfrie legemidler er negativt. Vi tror heller ikke at forbrukerne øker bruken av reseptfrie legemidler bare fordi de markedsføres med pris.

Hun mener dagens praksis uten priskonkurranse i seg selv kan true folkehelsen.

- Jeg har selv barn og gjennom livet har vi vært gjennom flere lusekurer og annet som har krevd behandling med ulike legemidler. Slike legemidler koster ofte en god del og for familier som ikke har god råd kan slike ekstra utgifter være veldig utfordrende. Og i verste fall kan prisen gjøre at noen ikke har råd til å kjøpe nødvendige legemidler - og da er dette igjen kritisk for folkehelsen.

Hun mener priskrig kan bidra til å gi folk bedre kunnskap om hvor det er billigst å handle.

- Vi leser stadig om mye lavere apotekpriser i Sverige og når det i tillegg viser seg å være betydelig prisforskjeller her til lands, så forstår man jo at det er et rom for justering av pris og at prisen i mange tilfeller er høyere enn den behøver.

Konkurransetilsynet mener dagens praksis kan hindre sunn konkurranse blant de etablerte apotekene på markedet og nye aktører, og at dette forholdet skaper en usunt marked.

- Apotekmarkedet kan minne om dagligvaremarkedet på den måten at det er tre store kjeder som er vertikal integrert med hver sin grossist. Derfor er det viktig at vi får best mulig konkurranse mellom kjedene, og at det er enklest mulig for utfordrere å etablere seg, sier Berrefjord.

- Medisinsk egenbehandling er kommet for å bl

Apotekforeningen er en bransjeorganisasjon for apotekene i Norge og det er kanskje ikke overraskende at de stiller seg bak flertallet i Apotekutvalget.

- Et stort flertall ønsket å ikke endre reglene for reklame, og pekte på at det vil kunne øke muligheten for tilfeldige kjøp av legemidler, og gjennom dette bidra til økt bruk som ikke er medisinsk begrunnet. Apotekforeningen er enig i utvalgets flertall, bekrefter direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen, Thor-Arne Englund, til Kampanje.

Det samme gjør Norges Farmaceutiske Forening.

- Mindretallet ønsker en endring på bakgrunn av et ønske om økt priskonkurranse og dermed lavere priser, men flertallet mener konkurransen kan medføre tilfeldige kjøp. Svært mange har ikke den fulle forståelsen av at mange reseptfrie legemidler er klassifisert som legemidler på lik linje med reseptpliktige preparater, sier leder av foreningen, Birgitte Lloyd til Kampanje.

De mener det er flere hensyn som må tas når det gjelder reseptfrie legemidler.

- Farmaceutene er positive til at forbruker selv har muligheten til å behandle enkle sykdomstilstander, men er samtidig svært klar over at mange forbrukere ikke har den nødvendige forståelsen av hvilke preparater man bør velge. Å legge til pris som en faktor i dette bildet mener vi kan fremme kjøp av større mengder enn nødvendig, og at det kan fremme kjøp på impuls eller til lager.

Farmaceutene jobber for å fremme riktig legemiddelbruk - også når det gjelder reseptfrie legemidler.

- Medisinsk egenbehandling er kommet for å bli – og det er vi positive til. Men vi ser også at mange ikke helt forstår bruksområdene eller begrensningene på det som er tilgjengelig. Det at noe oppfattes som billig, viser seg stort sett alltid å stimulere til økt salg, og vi ser ikke at reseptfrie legemidler vil være noe unntak.

NOU-rapporten var på høring våren 2023 og ligger til vurdering hos Helse- og omsorgsdepartementet, som tar sikte på å følge opp i løpet av året og neste år. 

- Vi er opptatt av at legemidler skal brukes riktig, samtidig som det skal være sunn konkurranse i apotekmarkedet. Disse hensynene må veies opp mot hverandre. Hvorvidt apotek i fremtiden skal ha større rom for å markedsføre pris, er naturlig å vurdere i den videre oppfølgingen av NOUen. Det er imidlertid bare ett av mange tiltak som må vurderes når det gjelder konkurranseforhold og hva som er best for forbrukerne og samfunnet, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng, i Helse- og omsorgsdepartementet til Kampanje.

Todelt:

Leder i Norges Farmaceutiske Forening, Birgitte Lloyd, er positiv til at det kan oppgis hvilket apotek som har den laveste prisen på et preparat, men mener varer som oppfattes billig alltid fører til økt salg. Foto: Farmatid/Tore Rasmussen Steien

Nettapotek vil ha priskonkurranse på reseptfrie legemidler – får støtte av Konkurransetilsynet