Reklamebyrå med overskudd tross «koronasjokk»: - Ville vært skuffende i et normalt år

Nå håper reklamesjefen i Fasett at 2021 blir det året som fjoråret skulle ha vært.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Det stavangerbaserte reklamebyrået Fasett er et av de første til å legge frem regnskapstall fra koronaåret 2020, og tallene viser at omsetningen og resultatet faller for byrået som ledes av Pål Hjorth Berge.

- Årets regnskapsresultater ville vi i et «normalt år» omtalt som skuffende, men på bakgrunn av koronasjokket som kom i mars og den situasjonen som da oppstod er vi svært fornøyde, sier Berge til Kampanje.

Byråinntekten falt fra snaue 29 millioner kroner i 2019, til fjorårets 26,5 millioner kroner, en nedgang rundt ni prosent. Da Kampanje snakket med Berge i forbindelse med 2019-tallene, som han la frem etter utbruddet av koronaviruset, kalte Fasett-lederen seg for «en behersket optimist» med tanke på resten av året.

- Vi var beherskede optimister etter at vi hadde forsont oss med den nye situasjonen som slo inn for fullt før påske i fjor. Vi hadde god fart og et budsjettmål som vi var i rute med etter årets første tre måneder og resultatmessig på cirka det doble av hva vi endte opp med da året ble avsluttet, sier han.

Les også: Møter både oljesmell og koronakrise: - Pest og kolera på en gang, men vi har ikke panikk

- Farten avtok etter påske

Det betyr at Fasett lå an til et sterkt resultat i 2020 på opp mot fire millioner kroner, på linje med 2019-overskuddet. I stedet falt resultatet før skatt fra 3,9 millioner kroner i 2019, til 2,6 millioner kroner i 2020.  

- Farten avtok etter påske og reflekterte den generelle usikkerheten i samfunnet, men Fasett har en solid kundeportefølje med flere større selskaper som opprettholdt aktivitetene tilnærmet normalt, sier Berge.

Hen mener derfor hans «beherskede optimisme slo godt til» både i forhold til tallene, men også ved at byrået «har vært aktive på markedet.»

- Vi har fått betydelig tilførsel av nye spennende kunder slik at vi nå har en «pipeline» som ser veldig bra ut, sier han.

Noen av selskapet største kunder er Altibox, VB-kjeden, Lyse Energi, Schibsted-avisen Stavanger Aftenblad og Sandnes Sparebank, men selv om mange holdt trykket oppe, falt omsetningen i Fasett med 14 prosent.

- Hva slags kunder er det som har tråkket på bremsen?

- Det er ingen dramatikk her, men én stor kunde, Altibox, reduserte kraftig her i 2020, mens for eksempel LyseEnergi og Sandnes Sparebank økte, sier Berge.

Permitteringer har vi brukt aktivt slik de var ment; for å sikre arbeidsplasser. Pål Hjorth Berge, Fasett

Måtte permittere i starten

Berge sier Fasett holdt kontoret åpent for ansatte og kunder gjennom 0hele fjoråret, men «praktiserte stor grad av fleksibilitet med hensyn til hjemmekontor.»

- I Stavanger-regionen har vi hatt langt mindre dramatiske smitteforhold enn i Oslo så det har latt seg gjøre å kjøre tilnærmet normalt, men innenfor alle smittevernsregler, sier han.

Han sier selskapet ikke har mottatt noen særlig form for kompensasjon i form av kontantstøtte, men at det ble gjennomført permitteringer.

- Permitteringsreglene som ble innført benyttet vi oss av da usikkerheten var størst og trykket i markedet lavt. Det gjorde at vi kunne holde på hele laget uten oppsigelser og uten at selskapet fikk røde tall. Vi har permittert så lite som mulig, men så mye som nødvendig for å sikre bærekraftig økonomi og langsiktig trygge arbeidsplasser, og det viste seg å være en god beslutning. Fra årsskiftet har vi «skrudd av» alle permitteringer og kjører med fullt mannskap, sier han.

- Utsiktene ikke lenger så usikre

Like fullt ligger det an til en utbyttebetaling. Selskapet har allerede gjennomført sin generalforsamling, der det ble besluttet et utbytte på 1,6 millioner kroner. Fasett er eid av foruten Pål Hjort Berge med 70 prosent, av partnerne Stein Fosså, Maren Aadnøy Goa og Egil Alv Andreassen.

- Gitt resultatnedgangen, permitteringer og fortsatt usikre tider, burde man ikke bygge egenkapital i en sådan stund?

- Husk at i første fase var alt mørkt og usikkert. og det ble en del bråstans på kunder før de etter hvert fikk summet seg og iverksatt prosjekter igjen. Sett fra våre kontorer i Stavanger i dag, er derfor ikke utsiktene så usikre lenger. Vi er også dekket bredt av bransjer og selskaper som satser langsiktig, og som går bra også i disse tider, etter at markedet mener å se lys i tunellen, sier han.

Han mener selskapet fører en ansvarlig utbyttepolitikk og at over 30 års drift med «så vidt røde tall i to år», vitner om et bærekraftig byrå og en ansvarlig drift.

- Men regnskap er historie. Fremtiden er det vi fokuserer på, og den ser betydelig mye bedre ut. Vi ser den klarere i dag enn for ett år siden og min beherskede optimisme har slått godt til. Vi har vært konstant aktive i markedet og fått betydelig tilførsel av nye spennende kunder, slik at vi nå har en «pipeline» som ser veldig bra ut.

Hen mener prognosene byrået nå styrer etter viser at 2021 ligger an til å bli det året 2020 skulle ha blitt både med tanke på en byråinntekt på rundt 30 millioner kroner og en margin på rundt 15 prosent.

- Vi er i gang med rekruttering for flere stilinger. Tiden vil vise, men vi står på, vi er jo vestlendinger, sier Berge.

Her kan du se regnskapstallene til Fasett. Alle tall i MNOK.Mindre lønnsomt i Stavanger

Fasett 2020 2019 Endring i %
Omsetning 35,1 40,7 - 14
Driftsresultat 2,8 4,1 - 31
Resultat før skatt 2,6 3,9 - 33

Reklamebyrå med overskudd tross «koronasjokk»: - Ville vært skuffende i et normalt år