Facebook og Google svarer mediebransjen: - Må forstå dilemmaet vi sitter med

Tilstede på dagens toppmøte mellom tech-gigantene og de norske mediehusene var også Facebook-eier Meta og Google.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian Hauger
Øyvind Hofsrud Journalist

Både Google og Facebook-eier Meta var til stede på toppmøtet hos kulturminister Anette Trettebergstuen i dag og en av dem var den nye Google-sjefen Tine Austvoll Jensen. Hun sier hun opplevde mediebransjen som «veldig konstruktiv, åpen og samarbeidsvillig.»

- Det var et veldig bra møte og jeg setter pris på at statsråden tok dette initiativet. Jeg tror det er velkomment både fra oss som plattform og forhåpentligvis andre plattformer, også fra de redaktørstyret mediene her, sier Austvoll Jensen til Kampanje. 

- Tror du det er mulig å få på plass egne norske kjøreregler her? 

- Nå foregår et arbeid på EU-nivå i forhold til regulering, og det opplever jeg at statsråden i tidligere uttalelser har støttet, og det er på linje med det vi i Google ønsker og det er at reguleringene skjer på EU. Også er det det at det er veldig viktig for oss i forhold til vår lokale tilstedeværelse at vi har gode samarbeidsforhold her lokalt, sier hun.

- Har du et konkret eksempel på hva dere kan jobbe sammen om? 

- Nå vil jeg ikke gå inn på hva vi har snakket om på møtet i dag, men jeg opplever det som en positiv og konstruktiv dialog, og den dialogen skal vi fortsette, sier Austvoll Jensen. 

Her kan du se et videointervju av Google-sjef Tine Austvoll Jensen etter møte mellom mediehusene og teknologigigantene.

- Må også forstå det dilemmaet vi sitter med

En av dem som fikk mest kritikk i presentasjonen til mediehusene NRK, Schibsted og Amedia var Facebook-eier Meta. Meta var også til sted hos Kulturdepartementet i dag og var representert ved Joachim Benno, sjefen for selskapets «public policy» i Norge.

- Ytrings- og pressefrihet er sentrale spørsmål og viktige å diskutere, og vi setter stor pris på kulturministerens initiativ. Spørsmålet om unntak for redaksjonelle medier har lenge vært diskutert i EU, hvor konklusjonen er at et slikt unntak ikke bør innføres. Blant annet for at det vil kunne undergrave arbeidet med å motvirke fake news og misinformasjon. Også fact-checkers, journalister og forskere har gått sterkt ut imot en slik løsning. Vi deler denne skepsisen og uroen for de mulige negative effekter som det pekes på. Men det er viktig med dialog, vi er lyttende og kan alltid bli bedre i måten som vi modererer innhold på, sier Benno.

- Hva opplever du var mediehusenes største bekymring? 

- Det er fremfor alt et spørsmål til mediehusene, men jeg oppfatter at de gir uttrykk for en bekymring for pressefriheten med hensyn til moderering av innhold, og det er en bekymring vi som plattformselskap må lytte til. Mest mulig ytringsfrihet er ledestjernen i det arbeid vi gjør, men med hensyn til demokratiet er det viktig å også ta hensyn til behovet av å motvirke fake news og misinformasjon, og de utfordringer som denne balansegangen medfører for Meta og andre plattformselskaper, sier han. 

- Tror du det er mulig å få på plass noen norske regler her, eller må det tilpasses på EU-nivå? 

- Jeg kan ikke uttale meg om muligheten å få til norske særregler. Som selskap forholder vi oss til den regulering som til enhver tid gjelder. Den kommende EU-reguleringen om ansvar for og moderering av innhold har vi argumentert for og hilser velkommen. Ved siden av denne er det viktig med en god dialog mellom berørte myndigheter og aktører, og det syns jeg vi fikk en bra start på i dag.

- Hvor ofte er du i kontakt med norske mediehus? 

- Ikke så ofte personlig, men vi har en nordisk ansvarlig for våre mediepartners som har mer direkte kontakt. 

- De ringer med andre ord ikke daglig og klager? 

- Nei, men det skjer av og til at vi blir kontaktet relatert til moderering av innhold, og da prøver vi å bistå for å få avklart situasjonen så rask som mulig. Fra vårt ståsted opplever vi at det dreier seg om få enkelttilfeller, og at det problem man opplever med hensyn til pressefriheten er mer prinsipiell enn reell, men når det er sagt så er vi som nevnt lyttende og setter pris på innspill på hvordan vi kan gjøre ting bedre, sier Benno.

Les også: Her møter norske mediehus veggen hos techgigantene: - Velger ikke å publisere viktige bilder

Facebook og Google svarer mediebransjen: - Må forstå dilemmaet vi sitter med