Ap-politiker gir seg etter 16 år på Stortinget – nå skal han sikre norsk TV- og filmindustri mer penger

Tidligere kulturpolitiker Arild Grande blir rådgiver og lobbyist for den norske TV-produksjonsbransjen.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Det er en av landets mer rutinerte stortingspolitikere som har takket ja til å lede et nytt prosjekt i regi av Virke Produsentforeningen.

- Jeg valgte å ikke ta gjenvalg i fjor vår. Etter 16 år på Stortinget var tiden moden for å søke nye utfordringer, sier Arild Grande til Kampanje.

Utfordringen ut året blir å jobbe for Virke Produsentforeningen for å bedre rammebetingelsene for norsk film- og TV-produksjon. Også dataspill ligger inne oppdraget som Arild Grande nå har tatt på seg.

Selv om Grande de siste fire årene har sittet i Arbeids- og sosialkomiteen, er ikke kultur- og mediepolitikk ukjent landskap for Grande. Ap-politikeren satt lenge i Familie- og kulturkomiteen og var også mediepolitisk talsperson i partiet i mange år.

- Det blir en overgang med et liv «utenfor murene» på Stortinget etter så mange år som stortingspolitiker, men å få jobbe med film og medier var drømmen. Det er noe av det mest givende og spennende jeg jobbet med i alle disse årene, sier han.

- Du blir å se i gangene på Stortinget fremover med andre ord?

- Det er helt åpenbart at myndighetene må ha tett dialog med en samlet bransje dersom det skal være mulig å utvikle tiltak som styrker hele verdikjeden innen film, serier og spill og samtidig sikrer norsk innhold, kultur og identitet i den nye medievirkeligheten. Her ønsker Virke Produsentforeningen å bidra, sier Grande.

Les også: Slik reagerer medietopper på Støres drømmeregjering: - Ønsker meg en kultur- og demokratiminister

Hyrer inn PR-hjelp:

Setter tidligere Ap-politiker på jobben. - Arild Grande har verdifull kunnskap og innsikt etter en lang karriere i politikken, sier Åse Kringstad i Virke Produsentforeningen, Foto: Eivior Eriksen.

- Har verdifull kunnskap

Åse Kringstad, som selv har en fortid fra Kulturdepartementet, sier følgende om det nye prosjektet som har som mål «å samle bransjen og myndighetene om en felles storsatsing på norsk tv, film, serier og dataspill»

- Arild Grande har blitt engasjert i et prosjekt hos oss for å bidra til å samle bransje og myndigheter til et felles løft og et samarbeid om en storsatsing på norsk tv, film, serier og dataspill, sier Åse Kringstad, leder av Virke Produsentforeningen.

- Hvorfor valgte dere akkurat Arild Grande til denne jobben, ble det mer aktuelt da Ap kom i regjeringsposisjon?

 - Grande har verdifull kunnskap og innsikt etter en lang karriere i politikken, som vil være nyttig i arbeidet med å sette bransjens utfordringer på dagsorden, sier Kringstad.

- Har Grandes nettverk i Ap vært av betydning for valget av nettopp han?

- Vi var i dialog med Arild Grande allerede før valget, men det er selvsagt en stor fordel at han kommer fra et av partiene som nå er i regjeringsposisjon.

Strømmegigantene får valget om å enten investere i nytt innhold eller bidra med penger til et fond som går til utvikling av innhold. Arild Grande, innleid rådgiver i Produsentforeningen

- Alle føler de er i en skvis

Arild Grande selv gleder seg til å ta fatt på arbeidet som han mener handler om både «demokrati, ytringsfrihet og internasjonal business.»

- Det pågår en teknologisk revolusjon som påvirker livene til alle, ikke minst aktørene i bransjen. Så da Åse tok kontakt var det en fantastisk mulighet til å komme tilbake til et felt som engasjerer meg veldig sterkt, sier han.

- Hvem lider mest under dagens regelverk? 

- Jeg tror alle føler at de er i en skvis, enten det handler om knapphet på ressurser, tilgang på kapital eller rettigheter til det man skaper. Utviklingen internasjonalt viser oss på en rekke områder at det er noen vinnere som «tar alt», endrer spillereglene og sitter med bukta og begge endene, sier han.

Han sier Produsentforeningen «ønsker å ta et ansvar sammen med hele bransjen for å få på plass økte midler til filmer, serier og spill.»

- Dataspillstrategien til regjeringen løper ut neste år, vi må få plass et medfinansieringsansvar for strømmeselskapene, gjøre om intensivordningen til en regelstyrt ordning og sikre en bedre regulering av rettigheter, sier Grande.

Vil ha penger fra strømmegigantene

Han vil ikke tallfeste forventningene, men sier Virke Produsentforeningen ser på løsninger blant annet knyttet til medfinansieringsansvar fra Europa.

- Den belgiske ordningen er spennende. Der får strømmegigantene valget om å enten investere i nytt innhold eller bidra med penger til et fond som går til utvikling av innhold, sier Grande.

Også en endring av insentivordningen er noe Produsentforeningen og Grande vil kjempe for. For 2021 ble det søkt om støtte på 446,1 millioner, mens det (er satt av kun 100 millioner kroner i potten.

- Hadde ordningen vært regelstyrt kunne det utløst investeringer og aktivitet for tre ganger så mye penger, eller om lag 1,8 milliarder kroner i Norge, noe som ikke bare er viktig for den norske film og TV-industrien, men også for leverandører og reiselivet. Det sier litt om vekstpotensialet her. Det er en gåte at Norge ikke har grepet denne muligheten. Dersom vi lykkes med våre ambisjoner kan det bidra til å styrke flere av de bena som Norge skal stå på etter oljen, sier han.

- Er det grunn til å tro at dette kommer inn i den nye regjeringserklæringen til Ap og Sp?

- Begge partier har tydelige forpliktelser på film og mediefeltet og vi forventer at disse spørsmålene blir adressert og at en ny kulturminister og en ny kulturkomite setter i gang dette arbeidet snarest, sier Grande.

 

Ap-politiker gir seg etter 16 år på Stortinget – nå skal han sikre norsk TV- og filmindustri mer penger