Designsjefen i TV 2 slutter: - Jeg sa opp i forkant av omorganiseringene

Marianne Eskeland anser jobben med å legge om TV 2-designet som sluttført. Nå forlater hun kanalen etter bare tre år.

Publisert / Oppdater

Øyvind Hofsrud
Øyvind Hofsrud Journalist

For tre år siden hoppet Marianne Arnesen Eskeland av Try-toget etter over 17 år i reklamebyrået. Hun tok fatt på stillingen som leder for profil- og designavdelingen i TV 2 hvor hun blant annet har vært med på å lage en ny visuell identitet for mediehuset. På fredag hadde hun imidlertid sin siste arbeidsdag i kanalen og begynte denne uken som uavhengig konsulent. Det skjer samtidig med at TV 2 er inne i en stor omorganisering av markedsavdelingen sin.

Eskeland understreker imidlertid at hun ikke slutter på grunn av omstruktureringen som pågår, men fordi hun føler seg ferdig med prosjektene hun kom dit for.

- Vi har fått på plass en merkevarestrategi for TV 2 og laget en visuell identitet basert på den merkevarestrategien. Vi har også utviklet et kommunikasjonskonsept med Bold, NoA og Anti, og det var disse oppgavene jeg kom til kanalen for å løse. Nå går dette over til en forvaltningsfase. Det krever en annen profil enn en «endringsreiseperson», sier Eskeland til Kampanje.

Det var i januar i fjor at TV 2 bestemte seg for å vrake den gamle logoen og lansere et helt nytt TV 2-design. 

- Jeg har vært med på å gjøre en reposisjonering og rebranding. Det var denne endringsreisen jeg synes var spennende. Nå har vi gjort det, og jeg føler jeg sitter på en kompetanse og erfaring som kanskje kan komme andre til nytte, legger hun til. 

Hun forteller at prosjektet i TV 2 i utgangspunktet skulle vare i tre til fem år, men at det har gått noe fortere enn planlagt. Dette førte til at Eskeland allerede i januar opplyste internt om sin avskjed. 

- Det er i hovedsak to grunner til at det har gått så fort. Den ene grunnen er at organisasjonen og ledergruppen var moden for endring. Det var god gjennomføringsevne og medvind fra ledergruppen. Den andre grunnen er korona. Det å kunne jobbe heldigitalt fra hjemmekontor med interne og eksterne ressurser geografisk spredt, var en fordel. Vi kunne jobbe mer dynamisk, sier Eskeland. 

Les også: Vraker snart 30 år gammel logo – slik skal «nye» TV 2 se ut

Nytt TV 2-design:

Profil- og designsjefen i TV 2, Marianne Eskeland, var sentral i arbeidet med å lansere den nye TV 2-profilen som blant annet innebar en omleggingen av den gamle TV 2-logoen.

- Starter ikke for meg selv bare for å starte for meg selv

I dag har Marianne Eskeland allerede startet for seg selv. Hun ønsker ikke å gå ut med kundelisten, men avslører at TV 2 er på den. 

- Det er ikke hver dag det kommer opp sånne prosjekter, men ved å drive for meg selv er det mulig å bidra med erfaring og kompetanse til flere. Jeg har fått bra med henvendelser fra bedrifter som er interessert i min type kompetanse. Det var god timing å starte for meg selv, selv om jeg er glad i å jobbe i et miljø, sier Eskeland. 

- Du vurderte ikke søke deg andre steder? 

- Jeg startet ikke for meg selv bare for å starte for meg selv, men det har vært en del henvendelser som jeg ville ta av meg uten å ha på en byråhatt. Det er ikke sånn at jeg ikke vil jobbe for et byrå, men akkurat nå vil jeg gjennomføre disse henvendelsene, svarer Eskeland. 

- Det har kommet på plass en ny markedsavdeling i TV 2. Har du vært en pådriver på å få på plass den? 

- Absolutt. Det er en naturlig konsekvens av den nye merkevarestrategien at det kommer på plass en samlet markedsføringsavdeling.  I TV 2 har det historisk sett vært forskjellige avdelinger som har jobbet med markedsføring, de har hatt litt forskjellige målsetninger med arbeidet. I tillegg til at TV 2 står i en spagat mellom kommersielle og redaksjonelle avveininger. Så det er viktig å få på plass en avdeling med felles mål for de investeringene man gjør på markedssiden. 

- Men denne avdelingen blir ikke du en del av…? 

- Jeg sa opp i forkant av oppstarten med omorganiseringene. Det hadde vært feil av meg å ikke gi det signalet til TV 2. På denne måten kunne de jobbe med hvilke roller man skal ha i avdelingen og hvem som skal plassere i de ulike rollene. Det er veldig greit å tenke fritt om hvilke kompetanse man behøver, sier Eskeland. 

Les også: Try-partner selger seg ut – vil heller passe på profilen til TV 2

Vil konkurrere mot mot verdenstoppen

Sarah Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2, er den som har ansvaret for den nye markedsavdelingen. Hun er også full av lovord over sin tidligere profil- og designsjef.

- Sammen med en rekke dyktige kolleger har Marianne gjort en enorm innsats, og et faglig sterkt arbeid med å fornye og styrke TV 2s merkevare i tråd med de store endringene rundt oss. Arbeidet har vært helt nødvendig for å styrke hele TV 2s konkurransekraft for årene som kommer, sier Sarah Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2.

Willand forteller videre at satsingen på den nye markedsføringsavdelingen er en «offensiv satsing» og at en slik omorganisering har vært etterspurt internt i lengre tid. Nylig ble det også klart at TV 2 henter inn Albert Arli som ny merkevare- og markedsdirektør i TV 2

- Vi bygger en helt ny avdeling der vi samler merkevare- og markedsføringskreftene i hele TV 2 på ett sted under ledelse av Albert Arli, ny direktør for merkevare og markedsføring. Målet er å bli enda bedre i stand til å konkurrere mot verdens beste innholdsprodusenter og merkevarer med markedsføringsbudsjetter som vi bare kan drømme om, sier Willand.

- Er det noen som vil ta over Eskelands arbeidsoppgaver?

- Mariannes ansvar blir i hovedsak videreført gjennom to nyopprettede stillinger i den nye avdelingen, leder for markedsstrategi og sjefdesigner. Leder for markedsstrategi vil inngå i ledergruppen for markedsføring, og har ansvaret for helheten i TV 2s merkevare. Sjefdesigner vil ha fagansvaret for TV 2s grafiske profil og designmanual, og vil naturlig nok også jobbe tett med de mange dyktige grafiske miljøene i TV 2.

- Er stillingene lyst ut?

- Begge stillingene er utlyst. Stillingen som leder for markedsstrategi har ligget ute en stund, og vi har fått flere interessante kandidater. Sjefdesigner er akkurat utlyst internt, så her er det for tidlig å si noe om interessen, sier Willand. 

Designsjefen i TV 2 slutter: - Jeg sa opp i forkant av omorganiseringene