Kan få reklamekutt - lyser samtidig ut ny 100-millioners avtale

Norsk Rikstoto har lyst ut et større kommunikasjonsanbud på over 100 millioner kroner. Samtidig skal hestespillaktørens totale markedsføringstrykk under lupen.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

For nærmere tre ukers tid siden ble det klart at Norsk Tipping har godtatt det justerte vedtaket fra Lotteritilsynet, som innebærer at Norsk Tipping må skjære ned på sine markedsføringskrefter med minimum 20 prosent eller 45,5 millioner kroner. Nå får derimot spillmonopolisten lengre frist på seg til å justere markedsføringstrykket, og med den saken ute av verden retter nå tilsynet fokuset mot Norsk Rikstoto, som også må gjennomgå sine reklamebudsjett. 

Samtidig som veddeløpsaktøren skal under lupen, har Norsk Rikstoto lyst ut et større kommunikasjonsanbud på 134 millioner kroner, hvor de er på jakt etter mediebyrå, reklamebyrå og designbyrå. 

- Anbudene vil hensynta mulige endringer enten den ene eller den andre retningen sier kommersiell direktør i Norsk Rikstoto, André Heibo-Tuverud, til Kampanje med tanke på at et mulig reklame-kutt kan komme fra Lotteritilsynet. 

- Vil Norsk Rikstoto være i stand til å kutte markedsføringsbudsjettet sitt om Lotteritilsynet ber om det?

- Hvis det skulle komme et krav fra Lotteritilsynet må vi komme tilbake til det da, svarer Heibo-Tuverud.

Les også: Norsk Tipping får mer tid til å kutte reklamemillioner

Ønsker ikke kommentere reklamekutt-forslag

I Rikstotos anledning har de fått lov å sende inn sitt eget forslag til Lotteritilsynet for hvordan de skal justere ned reklamebruken. Dette forslaget har nå tilsynet begynt å jobbe seg igjennom, men det har ikke lyktes Kampanje å få svar på hva forslaget innebærer. 

- Norsk Rikstoto ønsket selv å komme med oppdatert forslag til nivået på Rikstotos markedsføringskostnader etter at Norsk Tipping har sagt de vil rette seg etter vårt vedtak. Lotteritilsynet vil nå vurdere om markedsføringstrykket til Rikstoto er tilpasset det trykket de møter fra ulovlige pengespilltilbydere, opplyser tilsynet til Kampanje. 

Rikstotos kommersielle direktør ønsker ikke kommentere hva slags forslag spillselskapet har lagt frem for Lotteritilsynet.

- Vi kan bekrefte at vi har sendt innspill til Lotteritilsynet om hva vi mener er riktig beregningsgrunnlag og markedsføringsføringsnedtrekk for Norsk Rikstoto. Nå avventer vi Lotteritilsynets vedtak.

Avtalebeløpene faller, men medie- og markedskostnadene øker

I dag sitter spillmonopilisten på avtaler med reklamebyrået Anorak, deisgnbyrået Studiogeist og mediebyrået Lion Communications. Ifølge kommersiell direktør Heibo-Tuverud, som i 2022 brukte 161 millioner kroner på markedsføring og spons, er den nye avtalen til 134 millioner kroner mindre enn tidligere. 

- Avtalebeløpene har hatt en nedadgående trend i årene 2020 til 2022. Avtalestørrelsen som er kunngjort har tatt hensyn til dette og er mindre enn foregående år. Kunngjort beløp er ikke forpliktende for oss og NR vil avtalemessig tilpasse beløpene basert på godkjente budsjett, kommenterer Heibo-Tuberud.

Samtidig viser Rikstotos årsrapporter at kostnader til markeds- og mediekostnader økte fra 2021 til 2022. Under mediekostnader ligger blant annet produksjonen av TV-kanalen Rikstoto Direkte, ett oppdrag som produksjonsbyrået Maverix vant på tampen av fjoråret. Oppdraget skal ha en verdi av rundt 100 millioner kroner.

Ifølge avtaleutlysningen skal alle de tre utlyste kontraktene ha en lengde på to år med mulighet for to års forlengelse. Mediebyråavtalen er den klart største med en potensiell verdi på 124 millioner kroner, deretter følger reklameavtalen med en verdi på åtte millioner kroner mens designavtalen har en verdi av to millioner kroner. 

Om ny reklamepartner skriver blant annet Rikstoto at byrået må ha nødvendig «bredde og dybde». Det pekes på en rekke arbeidsoppgaver, blant annet PR-arbeid.

- Videre må reklamebyrået ha nødvendig bredde og dybde i forhold til fremtidige problemstillinger og rådgivning innenfor reklametjenester, som eksempelvis kampanjeutvikling, medieplanlegging, branding, PR-arbeid o.l, heter det blant annet i utlysningen.

Kan få reklamekutt - lyser samtidig ut ny 100-millioners avtale