Mediebransjen rykker tilbake til start i momsstrid: - Handler om politisk vilje

Finansdepartementet har avvist bransjens alternative løsning. Nå etterlyser MBL-sjefen og Venstre at kulturministeren tar grep.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Finansdepartementets forslag til løsning på momsstriden i Medie-Norge ble møtt kald skulder både i mediebransjen og hos opposisjonen da det ble sendt ut på høring i mai i år. Mediebedriftenes landsforening (MBL) kalte forslaget «utilstrekkelig», TV 2 mente det var «gammeldags» og SV fulgte opp med «tamt og gammelmodig».

MBL brukte høringsrunden til å foreslå alternative måter å utforme fritaket på, med et klart mål om å gjøre ordningen plattformnøytral og på den måten gjeninnføre momsfritaket for TV 2, men ingen av innspillene har nådd gjennom. Det ble klart da regjeringen la frem statsbudsjettet i forrige uke.

- Det er litt påfallende at det Finansdepartementet foreslår er akkurat det samme lovforslaget som de sendte ut på høring. Det virker som de har bestemt seg på forhånd, sier administrerende direktør i Mediebedriftenes landsforening (MBL), Randi S. Øgrey til Kampanje.

Avviser mediebransjens momsforslag

Det er ett år siden regjeringen sjokkerte en hel bransje ved å fjerne paragraf 6.2 i momsloven, som sikret TV 2 og andre TV-tilbydere momsfritak på TV-nyheter.

Grepet ble tatt for å hindre at ordningen ble utnyttet til å selge underholdnings- og sportspakker med redusert moms. 

I året som har fulgt har mediebransjen, med MBL i spissen, mobilisert kraftig for å få gjenninført et plattformnøytralt momsfritak og samtidig tette smutthullene, uten å lykkes. Øgrey anslår at hun har snakket med 100 stortingspolitikere.

Ett av alternativene MBL har foreslått er å avgrense momsfritaket til «nyhetstjenester som er særlig rettet mot norske forhold eller et norsk publikum». På den måten mener MBL at TV 2, og ikke TV-distributørene, vil komme inn i ordningen.

Dette forslaget avvises av Finansdepartementet i statsbudsjettet. Der slår de fast at et fritak utformet i tråd med innspillene fra MBL vil få de samme utilsiktede virkningene som fritaket som ble avviklet. Det vil si et provenytap på 600 millioner kroner, tre ganger så mye som MBL har regnet seg frem til.

«Ved å selge sports- og underholdningspakker sammen med «nyhetstjenester rettet mot norske forhold eller norsk publikum», kan TV-distributørene og strømmetjenestene redusere sin merverdiavgiftsbelastning på samme måte som ved det tidligere fritaket for elektroniske nyhetstjenester», skriver departementet.

Senterpartiets mediepolitiske talsperson, Åslaug Sem-Jacobsen, oppfordrer bransjen til å tenke nytt rundt problemstillingen. Hun har forståelse for bemerkningene fra Finansdepartementet. Det styres som kjent av hennes egen partileder, Trygve Slagsvold Vedum.

- Vi vet at ikke hvem som helst kan lage nyheter på skikkelig vis, men hvis lovverket åpner for en lettvint nyhetsløsning, så forstår jeg frykten til Finansdepartementet, sier hun.

MBL-sjefen er på sin side tydelig oppgitt over tilbakemeldingen fra departementet.

- Dette handler først og fremst om politisk vilje. Hadde man sagt til embetsverket i Finansdepartementet at her må dere finne en løsning, så hadde de klart å lage den, sier Randi S. Øgrey til Kampanje.

- Jeg blir frustrert

Lovendringen som regjeringen tar sikte på å innføre 1. januar i år flytter grensen for hvor mye tekst og stillbilder en nettavis må ha for å få momsfritak fra rundt 80 prosent til rundt 50 prosent.

Det følger opp et anmodningsvedtak fra Stortinget om å vurdere tiltak for å sikre at lokal- og regionalaviser ikke får begrensninger i muligheten til produksjon av video og lyd som følge av avviklingen av momsfritaket for elektroniske nyhetstjenester.

Da kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) presenterte budsjettet forrige fredag, var hun - som sin forgjenger Anette Trettebergstuen - opptatt av å poengtere at merverdiavgiften ikke styres fra Kulturdepartementet, men fra Finansdepartementet.

- Dette er ikke et kulturpolitisk virkemiddel. Det er et finanspolitisk virkemiddel, sa Jaffery forrige uke.

Hun avviste samtidig at det var aktuelt å gjøre andre grep for å sikre at TV 2 får momsfritak.

Les mer: Lubna Jaffery avviser nytt momsgrep: - Gjør ikke unntak for TV 2

MBL-sjefen mener statsrådene må ta mer ansvar dersom de vil finne en løsning, og ikke overlate jobben til embetsverket.

- Det er politikerne som må være veldig prinsipielle på at man ikke skal skattlegge det frie ord og at vi må ha en plattformnøytral løsning, sier Øgrey.

Hun får støtte av Venstres Grunde Almeland, som leder Familie- og kulturkomiteen.

- De som har det politiske ansvaret for mediebransjen, med Lubna Jaffery på toppen, må ta ansvaret og sørge for at de styrer denne prosessen og ikke hele tiden vise til Finansdepartementet. Jeg blir frustrert over at politikere som har ansvar for et felt hele tiden peker på noen andre. Da er det ganske klart at det ikke blir løst, sier han til Kampanje.

Les også: Hevder regjeringen roter med medietall: - Helt tullete

Mediedebatt:

Politikerne inntok Pressens Hus for å diskutere mediepolitikk onsdag denne uken. Fra venstre: Tage Pettersen (Høyre), Grunde Almeland (Venstre), Kathy Lie (SV), Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) og Torstein Tvedt Solberg (Ap). Foto: Dag Robert Jerijervi

- Kan ikke skyve det over på oss

Kultur- og likestillingsministeren var ikke til stede da mediebransjen inviterte til debatt om statsbudsjettet i Pressens Hus onsdag morgen. Torstein Tvedt Solberg, medlem i Familie- og kulturkomiteen, representerte Arbeiderpartiet i debatten.

Han understreker at regjeringen har sett grundig på alle alternative forslag som er kommet inn.

- Vi har ikke fått en løsning på bordet som både er plattformnøytral samtidig som den tetter smutthullet i lovverket, sier han.

Solberg legger samtidig til at arbeidet ikke stanser her.

- Det haster med den situasjonen TV 2 står i nå. Vi jobber for fullt gjennom budsjetthøsten og videre. Siste ord er ikke sagt, sier han.

På nytt vendes blikket mot regjeringens forhandlingspartner SV. For ett år siden nærmest tryglet daværende medieminister Anette Trettebergstuen SVs mediepolitiske talsperson Kathy Lie om å gjeninnføre det plattformnøytrale momsfritaket i budsjettforhandlingene.

Det resulterte i det nevnte anmodningsvedtaket, som Lie selv ikke har vært spesielt fornøyd med. Heller ikke denne gangen tør SV-politikeren å love at de vil lykkes med å innføre et plattformnøytralt momsfritak.

- Vi er tydelige på at vi peker tilbake på regjeringspartiene. Alle er jo enige og da må de bare ordne opp. De kan ikke skyve det over på oss, sier Lie til Kampanje.

- Dette handler om hva slags forhandlingskapasitet vi har totalt sett. Vi er i opposisjon og det er begrenset hvor mange milliarder vi kan flytte på. Men dette er høyt på min agenda, forsikrer hun.

 

Mediebransjen rykker tilbake til start i momsstrid: - Handler om politisk vilje