Kraftig vekst i antall byråkonkurser i Norden - slik rammes det norske markedet

Etter en skikkelig konkurssmell i Sverige og Danmark i 2022, er turen i år kommet til Norge. Dette er de heteste nyhetene fra den nordiske kommunikasjonsbransjen akkurat nå.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian Hauger, Yasmine Winberg og Ole Obitsø

Ser en på reklamebyråer over en viss størrelse er det så langt i år registrert 43 byråkonkurser i Norge, Sverige og Danmark. Fortsatt er kun tre kvartaler av 2023 unnagjort, men tallet er allerede høyere enn for to år siden. I 2021 landet antallet konkurser på 30 i alle tre markeder og en av de store byråkonkursene som går igjen i alle land er konkursen i de tre McCann-byråene.

Fortsatt er det et stykke opp til antallet konkurser i 2022, som endte på over 60 samlet for de tre markedene, men det gjenstår enda tre måneder av 2023 før Kampanje, svenske Resumé og danske Markedsføring kan sette to streker under svaret for inneværende år.

Tallene de tre søsterpublikasjonene har hentet inn viser at den store konkurssmellen traff Sverige og Danmark i 2022. I år har turen kommet til Norge der antallet byråkonkurser etter tre kvartaler allerede er større enn for hele 2022 samlet.

- Konkursene i denne bransjen følger ganske «slavisk» trenden for alle andre bransjer og foretak. Det vil si at vi hadde relativt høyt konkursantall i 2019 og oppstart av 2020. Deretter fikk vi et brått fall under pandemien, men nå er antall konkurser på vei opp igjen, sier Per Fjærestad, norgessjef i Creditsafe som har hentet inn de norske tallene.

Les også: Herjes av konkurser og permitteringer – overskuddene stuper i norske reklamebyråer

I Norge er noen av de største konkursene den siste tiden knyttet til reklamebyråene SMFB Dinamo, McCann, Kikkut og Ko&Co, og målt i omsetning har byråer med en samlet omsetning på over 230 millioner kroner gått over ende bare i 2023. Samlet for de tre nordiske markedene de siste par årene, ligger det an til at byråer med en samlet omsetning på over én milliard kroner kan gå over ende hvis prognosene treffer.

Reklamekonkurser i Sverige

Til tross for at lavkonjunkturen har løpt gjennom hele 2023 og flere selskaper, ikke minst produksjonsselskapene, har fortalt om prosjekter som stanser og kostnadsbesparelser hos kundene, har året så langt i ikke gitt et spesielt høyt antall byråkonkurser i Sverige. Antallet byråer med over én million kroner som har levert inn konkursbegjæringer i år, skiller seg ikke nevneverdig ut sammenlignet med tilsvarende tall i 2022, og er heller noe lavere.

Blant de mer kjente konkursene finner en deler av svenske McCanns virksomhet, I&F Sweden, som ble kjøpt av serbiske IPGGrupa fra IPG i 2016. Dessuten Ibeyoustudio og det kreativeebyrået Hong Kong, som drives av den svenske bransjeprofilen Mårten Knutsson.

Les mer på Resumé: Mårten Knutssons byrå i konkurs: «Botten har gått ur marknaden helt och hållet»

Dansk konkurs-boom etter korona

Etter koronapandemien har også den danske reklamebransjen sett en økning i antallet konkurser – særlig i 2022 hvor hele 26 registrerte reklamebyråer gikk konkurs i Danmark. Mest markant var den danske avdelingen av byrået McCann, som gikk nedenom og hjem i oktober i 2022.

Det var en betydelig økning sammenlignet med 2021, hvor 16 reklamebyråer måtte kaste inn håndkledet i Danmark. Og også økonomisk rammet 2022 byråene i Danmark hardt. Alt i alt stod de 26 byråene for en omsetning på 130,7 millioner danske kroner mot 38,7 millioner danske kroner for de byråer som gikk konkurs i 2021.

I 2023 ser det imidlertid ikke så voldsomt ut i den danske reklamebransjen der 13 byråer så langt i år har erklært seg selv konkurs. Her ligger også midre byråer som Brand New Story og Aidagency.

Her kan du se antallet reklamebyråklonkurser de siste tre årene i Norge, Sverige og Danmark.Over 40 byråkonkurser i Norden bare i år

Land 2023 2022 2021
Norge 17 12 4
Sverige  13 22 10
Danmark  13 27 16
Totalt 43 61 30

Tallene fra Norge og Sverige reflekterer kun byråer med ove én million kroner i omsetning. Tallene i Danmark reflekterer byråer med over fem ansatte.

Jeg følte meg helt alene da jeg først ble syk. Det er uutholdelig når man kjemper. Pia Paulsen, sosiale medier-sjef i Danish Crown

Danske markedsførere hardt rammet av stress

Den danske markedsføringsbransjen er hardt rammet av stress og høyt arbeidstempo. Det viser nye tall fra bransjeorganisasjonen Business Danmark. Her oppgir mer enn fire av ti markedsfører at de i løpet av det siste halve året har følt seg stresset i hvert fall deler av tiden på jobb. Stresset har også økt. I 2022 var det 37 prosent som følte seg stresset. I 2023 har andelen økt til 43 prosent.

- Det bekymrer meg. Å føle seg stresset deler av tiden kan man leve med, men når over 40 prosent er stresset i hvert fall deler av tiden på jobb, så er det for mye, sier Martin Kildgaard Nielsen, direktør i Business Danmark.

- Jeg vil helt klart si at dette er en bransje hvor man arbeider under stort press. Ting går ekstremt raskt og det stiller store krav til ansatte. Vi får også et økende og stort antall henvendelser om stress i vår karriererådgivning.

Samtidig oppgir 60 prosent at arbeidstempoet enten ofte eller alltid er høyt på en alminnelig arbeidsdag. Det bør få alarmklokkene til å ringe, sier stressforsker og doktor Malene Friis Andersen.

- Dette er en bransje som, så vidt jeg vet, har mange midlertidige ansatte og hard konkurranse om stillingene. Det kan gjøre det ekstra vanskelig å si ifra til sjefen eller kollega at man ikke klarer å henge med. Det er veldig vanskelig hvis man samtidig kjemper for å få forlengelse eller bli ansatt, sier Friis Andersen.

En av dem som har opplevd stress er Pia Paulsen, sjef for sosiale medier hos slakterigiganten Danish Crown. Hun ble sykmeldt etter flere år med et grenseløst arbeidsliv. Hun oppfordrer på det sterkeste at man i bransjen tør å snakke om stress.

- Jeg følte meg helt alene da jeg først ble syk. Det er uutholdelig når man kjemper. Det hjelper ikke å føle seg alene når man har det vondt. Da gjør det ekstra vondt. Jeg håper at jeg ved å fortelle om dette kan sørge for at bare én person føler seg sett. Da er det en suksess, sier hun.

Les mer om denne saken i Markedsføring her og her

Opplevd stress:

En av dem som har opplevd stress er Pia Paulsen, sjef for sosiale medier hos slakterigiganten Danish Crown. Hun ble sykmeldt etter flere år med et grenseløst arbeidsliv.

Prisbelønnet dansk byrå nedbemanner

Det verdenskjente danske reklamebyrået &Co har vært gjennom en stor nedbemanningsrunde. &Co er eid av The North Alliance (NoA) som også eier Åkestam Holst i Sverige og Anorak i Norge. Administrerende direktør i &Co, Ørnulf Johnsen, forteller at det er snakk om oppsigelse av «rundt ti personer» på tvers av byrået.

Nedbemanningen kommer etter et år der byrået har hatt stor nasjonal og internasjonal suksess. De har vunnet flere priser for sine kampanjer og ble i fjor kåret til verdens beste kreative byrå av fagmediet Campaign.

Ifølge Ørnulf Johnsen opplever &Co en økning i antall kunder. Dermed tyder mye på at kundene ikke leverer samme økonomi hos byrået.

- Selv om vi har vunnet mange nye kunder det siste året, så endrer det dessverre ikke på at markedet har vært under hardt press, sier Johnsen.

Han beskriver det som en vanskelig situasjon og kaller det en «ansvarlig avgjørelse for å sikre at vi fortsatt har en sunn virksomhet».

- Vurderer dere flere oppsigelser?

- Vi planlegger ikke for flere. 

Les mer i Markedsføring: Oppsigelser i &Co  

 

McCann Sverige har gått konkurs – fremtiden er usikker 

I 2022 vant McCann Stockholm Grand Prix i Cannes Lions for kampanjen «Eat a Swede». Dette kunne vært vendepunktet for byrået hvor milliontapene hadde hopet seg opp siden 2010, men slik ble det ikke. 

Da premien ble delt ut på Rivieraen hadde nesten hele arbeidsgruppen forlatt byrået. Situasjonen forverret seg, og tidligere i vår kunne Resumé fortelle at byrået hadde pådratt seg en gjeld på 800.000 svenske kroner. Gjeldsbyrden vokste, og bare de siste seks månedene hadde byrået 12 betalingsanmerkninger med en samlet sum på over to millioner svenske kroner. 

For om lag en måned siden begjærte en tidligere ansatt byrået for konkurs da vedkommende ikke hadde mottatt betaling på sin faktura. En uke senere ble gjelden betalt, og konkurssaken ble avskrevet av Stockholms tingrett. Saken tok imidlertid en ny vending i forrige uke da I&F Sweden, som er en del av McCanns svenske virksomhet, selv søkte om konkurs. 

- Vi hadde noen utfordringer, sier Jacob Stjärne, administrerende direktør i McCann Sverige. 

- Samtidig fikk vi rimelig god kontroll på virksomheten og den kreativ leveransen. Men vi gjorde omorganiseringer i fjor, og det har gått bra på noen områder og ikke så bra på andre. Økonomien har fortsatt ikke vært super oppi alt sammen, legger han til. 

McCanns virksomhet i Sverige ble solgt av IPG-eide McCann Worldgroup til serbiske I&F Grupa i 2016. Siden den gang har virksomheten teknisk sett vært delt i to forskjellige aksjeselskaper, I&F Sweden og McCann Stockholm. Begge datterselskaper av den serbiske virksomheten.  

For å operere under McCann-merkevaren har I&F Grupa hatt en lisensavtale med McCann Worldgroup. Og selv om I&F Sweden har søkt konkurs, er McCann Worldgroup fremdeles aktivt. 

Det ble nylig kunngjort at seks av byråets tidligere 12 ansatte fortsetter å jobbe med McCanns nettverkskunder, som Mastercard, Schär, Findus og Hankook, fra IPG-byrået Primes kontorer i Stockholm. Det er uklart om IPG har kjøpt tilbake McCann Stockholm AB, da verken de serbiske I&F Grupa, McCann Worldgroup eller de berørte ansatte har vært tilgjengelige for intervju, til tross for gjentatte forsøk fra Resumé. 

McCann gikk konkurs i Finland i 2020, i Danmark i 2022 og i Norge i 2023. Alle disse byråene var eid av det serbiske I&F Grupa. 

Les mer om McCann-konkursen i Resumé her.

Markedsssjef søkes:

Fra en tydelig definert rolle til en sveitsisk lommekniv. I dag må markedsdirektøren kunne alt, og mer til.

Slik har kravene til markedsdirektøren økt: - Veldig vanskelig

I dag må markedsdirektøren kunne alt, og mer til. Det blir tydelig når Resumé sammenligner stillingsannonser for markedsdirektøren fra 2003 med det som er skrevet i 2023. 

- Det er veldig vanskelig å være markedsdirektør, og markedsdirektørene har en tøff rolle å fylle, sier Erik Modig, doktor i økonomi og forsker ved Handelshögskolan i Stockholm. 

Modig nevner flere faktorer som har ført til en stadig mer uholdbar situasjon for markedsdirektørene:

  • Kanalene har blitt enorme og komplekse – da rollen ble definert, var det knapt flere kanaler enn trykk, TV og utdendørsannonsering 
  • In-house-markedsføring vokser 
  • Forelskelse i performance-diskusjonen 

Han utdyper det siste punktet: 

- Da den kom begynte man å måle effekten, og alle tenkte «shit, denne kampanjen genererer penger», men egentlig attribuerte de kampanjen til eksisterende salg. Når markedsføreren begynte å vise dette til ledelsen, sa ledelsen at digital markedsføring er fantastisk og at markedsføringen nå skulle løse alt. 

Antonia Ridderstråle, markedsdirektør hos Lyyti, er en av mange markedsdirektører som kjenner seg igjen i problemene med stadig økende krav. 

- Markedsdirektøren står overfor økt press for å vise avkastning på markedsføringsinitiativene sine og bevise målbar vekst, og det må gjøres med et strammere budsjett og færre ressurser. Rollen forventer også tett samarbeid med alle andre avdelinger for å sikre en smidig koordinering mellom markedsføringsstrategier og overordnede forretningsmål, og som dere nevner «være det viktigste kontaktpunktet i selskapet.» I tillegg må de tilpasse seg det stadig skiftende digitale landskapet og utnytte kraften i data for å bidra til økt vekst, sier Ridderstråle. 

Les mer om denne saken i Resumé her og her.

Les også: Dette skiller den norske, svenske og danske markedssjefen: - Opptatt av å vinne priser

Kraftig vekst i antall byråkonkurser i Norden - slik rammes det norske markedet