Fersk statistikk fra Kreativt Forum, som organiserer norske reklame- og designbyråer, viser at den gjennomsnittlige timeprisen for norske byråer har økt med 15 prosent siden 2001, mens konsumprisindeksen i samme periode har økt med 62 prosent.

Snittprisen i bransjen ligger i dag på 1377 kroner. Ifølge Kreativt Forum er det nesten 600 kroner mindre enn den burde ha ligget på dersom man hadde fulgt konsumprisindeksen.

- Lønningene og lønnskravene i byråene øker, kostnadene øker - men timeprisen øker ikke tilsvarende. Da sier det seg selv at lønnsomheten blir dårlig. Det er problematisk for bransjen totalt sett, sier Benedikte Løvdal, daglig leder i Kreativt Forum, i en pressemelding.

Driftsmarginen lå i snitt på 7,5 prosent i 2021. Det er en liten økning på 0,5 prosentpoeng fra 2020, men betydelig lavere enn i 2019, da snittet lå på 9,3 prosent.

- Det er sannsynlig at pandemiårene 2020 og 2021 spiller inn her, men ikke utelukkende, fordi kostnadene har også for mange vært kunstig lave de siste par årene. Dette henger nok mer sammen med en svak vekst i timepriser, som ikke er bærekraftig over tid, sier Løvdal.  

Det er de minste byråene som drar ned snittet. Byråene med en omsetning på under 20 millioner kroner har i snitt en driftsmargin på tre prosent.

Her ser styrelederen i Kreativt Forum et forbedringspotensial.

- Jeg tror fortsatt det er fullt mulig å gjøre god business selv om man ikke er et stort fullservicebyrå, men vi har åpenbart en jobb å gjøre, sier styreleder i Kreativt Forum og byråleder i Morgenstern, Camilla Kim Kielland.

- Kvaliteten på leveransene må være skyhøy, jobbene må gi beviselig effekt – og kundene må føle seg prioritert. Da vil også deres betalingsvilje øke. Vi er nok litt «skomakerens barn» og ikke alltid like flinke til å bygge egen merkevare som vi er til å bygge kundenes. Her kan mange bli bedre, sier hun.