Under Ocean Week lanserte «Havbyen Bergen» en ny merkevareplattform og visuell identitet i form av «One Ocean». «Havbyen Bergen» er et samhandlingsprosjekt for å fremme samarbeid, attraktivitet, bærekraft og kompetanse i havnæringen med Bergen som sentral drivkraft.

Bak ny merkevareplattformen og visuell identitet står Capgeminis designbyrå frog.

- Det har vært spennende å jobbe med utarbeidelsen av denne merkevaren. Oppdragsgiver «Havbyen Bergen» har vært opptatt av å skape en destinasjonsmerkevare der vi posisjonerer Bergen og regionen rundt. Samtidig har vi hatt et spesielt fokus på havromsindustiene og det grønne skiftet som de er godt i gang med i nettopp denne regionen, sier Liv Marit Næss, leder for Brand Services i frog Norge. 

Se et eksempel på «nye» Havbyen Bergen her:


- Kjent for å ha mange meninger
Næss forteller om en designprosess hvor mange aktører og interessenter har vært svært engasjert og utfordret frog i utviklingen av den nye merkevaren.

- I Bergen er de kjent for å ha sterke meninger om den fantastiske byen sin og den omkringliggende regionen, så det mangler ikke på gode historier som underbygger merkevaren, sier hun og fortsetter:

- «One Ocean» er et verdensledende initiativ som skal skape økt samhandling og bærekraftig vekst innen havnæringene med Bergen som sentral drivkraft. Å etablere en felles stemme og en samlende identitet vil styrke samarbeidet mellom alle som er med på dette initiativet.

Hun mener «One Ocean» ikke bare er viktig for regionen Bergen, men óg utover landets grenser.

- Vi har sørget for å lage en levende merkevare og skape et merkevaresystem som gjør at den vil romme nye behov fra ulike partnere i fremtiden. Det å skulle samle såpass mange interessenter omkring en felles merkevare er selvfølgelig en utfordring, men vi er utrolig stolte av resultatet og de tilbakemeldingene vi har fått så langt, legger hun til. 

Prosjektleder:

Liv Marit Næss ledet prosjektet til frog.

Slo ut 17 byråer
På veien til å bli Havbyen Bergens designbyrå slo Næss og frog ut 17 andre byråer i konkurranse. 

- Gir det selvtillit? 

- Vi følte vi var godt posisjonert til å skape denne nye identiteten. Vi har et topplag av designere og merkevarestrateger både i Oslo, Bergen og Stavanger som har jobbet mye innen havromsindustriene og ikke minst innen området «destination branding» og «nation branding», sier Næss og fortsetter:

- Blant annet har Stephan Meyer som leder frog-kontoret i Bergen, spilt en viktig rolle i teamet, med sin innsikt innen havromsindustriene i Bergensregionen. Vi hadde derfor god forståelse for oppgaven, sektorene og partnerne vi ville jobbe med i denne prosessen, noe vi fikk tilbakemelding om da vi fikk oppdraget. 

Hele 66 aktører er med i samhandlingsprosjektet som skal styrke innovasjonstakten og sørge for bærekraftig utvikling innenfor havindustriene. 

- Begeistring
Kommunikasjonsansvarlig for «Havbyen Bergen», Helene Myking, er imponert over hvordan frog har klart å samle alle aktørene bak én felles merkevare.

- Vi har fått enormt gode tilbakemeldinger av dem som har sett jobben frog har gjort, sier Myking og fortsetter:

- Det har vært en krevende prosess for frog med så mange interessenter, men de har løst det på en fantastisk god måte til stor begeistring blant samtlige involverte. De har klart å ivareta behovene til aktørene uten at det har gått på bekostning av det visuelle.

Hun forteller at frog og «Havbyen Bergen» hadde kick-off første arbeidsdag etter nyttår, og at de siden har jobbet intensivt for å få alt klart til denne uka.

- For meg som er utålmodig føles det egentlig ut som en evighet, men de har ikke hatt lang tid i det hele tatt. Frog skal ha enorm kred for prosessen, gjennomføringen og leveransen, sier Myking.

Vil samle Norge
Næss har tidligere ledet prosjektet «Merkevaren Norge», som innebar utvikling og design av en ny nasjonal merkevare. Hun forteller at «Havbyen Bergen» har flere likheter med dette prosjektet, i form av å posisjonere Norge ovenfor et internasjonalt publikum. 

- En felles ambisjon er å bidra med ny verdiskapning og at man i Norge skal innta en lederrolle innen bærekraftig omstilling. Mange aktører er allerede godt i gang og dersom vi strekker oss mot et felles mål og lykkes med å gjøre våre grønne initiativ bedre kjent ute i verden, vil vi også oppnå økt konkurransekraft på sikt, sier Næss.

- Utfordringen er at vi i Norge ikke alltid er like gode til å kommunisere hva vi er i gang med og derfor vil vi heller ikke kunne bygge en solid merkevare og en fremtidig posisjonering. Her har nå Havbyen Bergen tatt et steg i riktig retning med den nye merkevaren One Ocean og vi gleder oss til å se denne merkevaren ta form, legger hun til.