Teamet fra Forsvarets mediesenter som har jobbet med caset er:
Anne Hilde Hagen – Kampanjeansvarlig og strategi
Christian Sylta Hagen – Leder for relasjonsmarkedsføring/CRM, SoMe og nett
Tom-Daniel Sandvik Laugerud – Produksjonsansvarlig og film

 

Innkjøpet av kampflyet F-35 er tidenes største investering for Forsvaret, og den viktigste kapasiteten i et moderne forsvar. Utfordringen er at søkertallene til Luftforsvarets flygeskole de siste årene har vært for lave til å få et tilstrekkelig antall piloter uteksaminert.

Utfordringen var todelt: Potensielle søkere trodde at kravene var umenneskelig høye, og Forsvaret opplevde et sviktende omdømme.

Et bredt sett virkemidler mot en bred målgruppe

En kombinasjon av presse, innholdsproduksjon i samarbeid med MAX og VG, og bred distribusjon av Forsvarets magasin INNSATS ga et solid fotavtrykk både mot unge og eldre i målgruppen.

Effektiv målgrupperettet kommunikasjon i kundereisen

For primærmålgruppen 18-24 år måtte vi tenke nytt. Vi benyttet en flerkanalstrategi med innhold som var optimalisert og tilpasset både plattform og kanal. Tiltakene ble satt i en helhetlig innholdsplan som var bærebjelken i kampanjen.

Fokuset til denne delen av kampanjen var å skape et realistisk bilde av hva som ventet de som får en skoleplass, gjerne med bruk av jevnaldrende ungdom som de i større grad kunne relatere seg til.

Det ble definert målsetninger for hver del av kampanjen, med fokus på å knytte hvert tiltak opp mot å skape oppmerksomhet, øke interessen, påvirke og konvertere søkere. Dette ble definert som en kundereise, hvor hvert tiltak ble tilpasset ut i fra hvor i denne kundereisen målgruppen befant seg.

Vi benyttet re-targeting på de som allerede hadde engasjert seg i kampanjen for å skreddersy innholdet ut i fra hvor i kundereisen de befant seg. På denne måten kunne vi tilby nytt innhold gjennom hele kampanjeperioden, noe som ga økt relevans for hver enkelt bruker. Slik lyktes vi med å holde interessen over tid.

150% økning i antall søkere sikret Forsvaret de beste kandidatene

Kampanjen skapte fantastiske resultater: Søkertallet økte fra 525 til 1.317, og var på høyden med Norges mest populære studier som er en del av samordna opptak. I tillegg økte omdømmet fra 56% til 61%.

 

Les mer om dette caset og andre på www.mediacom.no