- Hvorfor er det slik at noen får passere under radaren med klare brudd på loven?
KOMMENTAR