Anfo og Byråvalg skyter fra hofta på Kampanje.com når de angriper en artikkel der jeg er blitt sitert. Hvis det var slik at det som stod i artikkelen, der jeg ble sitert, er at det norske markedet generelt mangler innkjøpskompetanse av reklametjenester, så er jeg enig i at det er en absurd påstand.

Men det var faktisk ikke det jeg skrev.

Jan Morten Drange og Knud Fahrendorff skriver selv at «for omfattende konkurranser ikke er veien å gå.» Det er jeg helt enig i. Og det var faktisk det jeg skrev og kritiserte.

Jeg opplever at ANFO og Byråvalg her angriper uten å egentlig å ha lest hva jeg har skrevet.

Å omtale mine synspunkter, som de to ikke har fått med seg hva egentlig er, som «usant, nedlatende og respektløst» sier jo noe om skribentene selv. Jeg anbefaler de to herrene på bildet å ta seg en tur til Specsavers.

Hvis Byråvalg er involvert i NHHs prosess om valg av byråtjenester, må de være åpne om det. Jeg håper så ikke er tilfelle, men om de er det så fortjener de all kritikk som er kommet frem.

Jeg har kjørt flere byråvalgprosesser den siste tiden. Det å kjøre åpenhet, samarbeid og betale OK til taperne ser det ut som om er et fravær. Byråene blir overrasket når de får vite at prosessen er åpen og delvis betalt.

Byråvalgsprosesser må kjøres av folk som har sittet på begge sider av bordet. ANFO sier de har den beste erfaringen for å kjøre slike prosesser i Norge. Det har de ikke.

De er annonsørenes aktør, og det er ikke alltid best. For prosessen og det endelige utfallet.

Byråprosesser må ledes av noen som forstår begge parter. Det beviser ANFO nok en gang at de ikke forstår.