Jeg har hatt mange jobber. Den mest verdifulle, den jobben jeg vokste mest, var da jeg flippet burgere og stod i kassa på Bergbys i Skien. Bergbys var den lokale hamburgerkjeden i Grenland som slo knockout på McDonalds og hadde slagordet «Sorry Mac».

Jeg ble ansatt da jeg var 15 år, jobbet der gjennom videregående, flippet burgere på kjøkkenet, stod i kassa og på drive-in og vasket restauranten. Etter hvert ble jeg skiftleder og hadde ansvar for resten av teamet, oppgjørene og mye annet. Det var et fantastisk sosialt miljø på jobb (vi var jo tross alt kids), men det var også, uten tvil en veldig stressende og hard jobb. Pulsen var til tider høy. Servicebransjen er ingen spøk!

De siste dagene har flere reagert på McDonald's sin nye reklamekampanje, der de blant annet skriver: «Søk stress. Så lærer vi deg å mestre det. Ja, det er stress å jobbe på McDonald's. Heldigvis kan det være en god ting. For det er først når vi utsetter oss for stress at vi lærer oss å mestre det.»

McDonald’s har spurt sine ansatte som selv peker på at stress-mestring er en egenskap man lærer i jobben.

Jeg er selvsagt enig i at det ikke er et mål å oppleve unødig mye stress på jobb og at arbeidsgiver har et stort ansvar for god tilrettelegging. Vi stiller alle helt andre krav til arbeidsgiverne våre i dag. Jeg er stolt av at min arbeidsgiver måler psykologisk trygghet og glad for at mine kolleger bekrefter at den er høy. Men la oss samtidig være ærlig: Vil vi ikke oppleve stressende situasjoner i alle jobber og i mange ulike situasjoner gjennom livet? Er det ikke positivt å bli eksponert for det og vokse på det også i en jobb i ung alder? Jeg tror det. Som noen skrev i en kommentar til meg: «Problemet oppstår når vi er i miljøer eller arbeid med stress uten at vi har trygge rammer eller får lov til å feile.»

Min jobberfaring fra Bergbys har vært veldig verdifull for meg. Da jeg søkte jobb som kommunikasjonsdirektør i Santander stod Bergbys-jobben fortsatt på CV’en, fordi jeg mener den er en god attest til hardt arbeid.

Og P.S: Vær hyggelig i ditt møte med alle de flinke, hardtarbeidende folka i servicebransjen!