- Det pågår en maktkamp mellom Telia og TV-kanalene der én million seere er de store taperne
KOMMENTAR