Saken blir oppdatert.

Schibsted-konsernet melder onsdag morgen om et fall i omsetning på konsernnivå, men et enda brattere fall i enkelte av avishusene.

Les også: Koronasmell for Schibsted - nå skal mediekonsernet spare 500 millioner

Ser en på mediedivisjonen samlet så falt inntektene for første kvartal i år med nesten 100 millioner kroner og den største smellen kom i avishusene Aftonbladet og de norske abonnementsavisene med en nedgang på henholdsvis ti prosent og ni prosent.

Men det er på annonsesiden at mediekonsernet nå for alvor merker koronakrisen. Nedgangen her var på hele 119 millioner kroner i kvartalet. Annonseomsetning falt fra 648 millioner kroner til 529 millioner kroner i løpet av årets tre første måneder, viser tallene i den ferske Schibsted-rapporten.

Dermed har inntektene fra annonser nå blitt mindre enn salget av abonnement i Schibsteds mediedivisjon. Abonnementsinntektene endte på 632 millioner kroner.

Det er dårlig nytt for Schibsted-avisene. For mens annonseinntektene stuper med nesten 120 millioner kroner, øker ikke abonnementsinntektene med mer enn seks millioner kroner.

- News Media har sett trafikkrekorder de siste ukene, men opplever et betydelig fall i annonseinntektene, delvis kompensert av god vekst i digitale abonnement. Annonseresultatene var ganske stabile i Norge sammenlignet med i fjor, frem til midten av mars, sier konsernsjef Kristin Skogen Lund i en børsmelding.

Her skal det legges til at Schibsted solgte regionavisen Fædrelandsvennen og flere lokalaviser til Polaris Media i fjor. Ser en på utviklingen i abonnementsinntektene på sammenlignbare nivåer, var veksten på syv prosent - og ikke to prosent.  Digital brukerinntekter vokser med hele 25 prosent. 

Kraftig resultatfall
Driftsresultatet i Schibsteds mediedivisjon falt dermed fra 120 millioner kroner til 39 millioner kroner i løpet av årets tre første måneder sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Det var en resultatnedgang på hele 70 prosent. I fjor tjente Schibsted 633 millioner kroner på mediedivisjonen og et tilsvarende fall på årsbasis ville barbert overskuddet til under 200 millioner kroner.

I rapporten som Schibsted i dag publiserte kommer det derfor frem at Schibsted varsler kostnadskutt på 500 millioner kroner

- Det viktigste initiativet er kostnadsprogrammet i mediedivisjonen som skal akselerere overgangen til en fremtidsorientert og robust digital nyhetsorganisasjon. Dette er implementert for å trygge nyhetsmedienes lanmgsiktige, finansielle helse og store relevans i samfunnet. På toppen av de tiltakene vi igangsatte i fjerdekvartal i fjor, vil det totale kostnadsprogrammet beløpe seg til 500 millioner kroner. Implementeringen har startet og de første resultatene vil komme i løpet av andre halvdel av 2020. Den fulle effekten vil komme i 2021, sier konsernsjef Kristin Skogen Lund.  

Her ser du tallene til Schibsteds mediedivisjon for årets første kvartal. Alle tall i MNOK. 

News Media 2020 2019 Endring i %
Omsetning 1.757,0 1.855 - 5
Driftsresultat 39 120 - 68