NRK hadde et driftsresultat på 19,7 millioner kroner og et underskudd før skatt på 13 millioner kroner av inntekter på 5,877 milliarder kroner i 2020.

Det er økonomidirektør Andreas Norvik godt fornøyd med.

- Hovedtrekkene er positive. Det er viktig å ha i mente hva slags år vi hadde bak oss. Det har vært særdeles krevende år hvor det har vært viktig å sikre økonomisk kontroll i en situasjon med mange uforutsette påvirkninger, sier han til Kampanje.

32 millioner i flyttekostnader
Årsregnskapet ble behandlet av NRKs styre mandag.

I likhet med de foregående årene, er også fjorårets regnskap belastet med kostnader for nytt hovedkontor. Totalt utgjør dette cirka 32 millioner kroner og inkluderer utgifter til meglere, advokater og rådgivere, i tillegg til interne lønnskostnader.

- Grunnen til at vi har fått aksept for å gå med underskudd fra eier er fordi vi kommer til å få en betydelig salgsgevinst av Marienlyst. Da vil egenkapitalen til NRK bedres markant, sier Norvik.

Salgsprosessen startet i 2019, og i februar i fjor ble det kjent at det er Ferd som kjøper tomta på Marienlyst for minst 3,75 milliarder kroner. Det er fortsatt ikke bestemt hvor NRKs nye hovedkontor skal ligge.

Les også: Enighet i NRK-oppgjøret: - I år ble resultatet bra

Måtte gjøre store endringer
NRK fikk cirka 20 millioner kroner i redusert kostnad som følge av halvert arbeidsgiveravgift i mai og juni i fjor, men dette er «en dråpe i havet» sammenlignet med kostnadsbildet ellers som følge av pandemien, forteller Norvik.

Han er derfor fornøyd med at de har kommet i mål med et relativt lite underskudd.

- Sportsarrangementer falt bort og nyhetssatsingen ble intensivert som en følge av publikums behov. Vi har dessuten gjort store programmessige endringer, blant annet ble «Atlantic Crossing» fremskyndet, og det samme ble «Norsk-ish», sier Norvik.

«Atlantic Crossing» alene kostet NRK 70 millioner kroner å få på lufta. Dramaserien skulle egentlig hatt premiere i år.

- Det har vært store forflytninger gjennom året. Vi hadde også sportsaktiviteter i vinter som ble avlyst som vi måtte kostnadsføre i 2020, fordi det innebærer redusert publikumsverdi.

- Blir 2021 mer et normalår?

- Man venner seg til de rareste ting, men det er signaler som tyder på at ting går over.

I 2019 gikk NRK med et underskudd på 206 millioner kroner. Det skyldtes primært avviklingen av NRKs lisensavdeling og nedbemanning av nærmere 100 ansatte ved avdelingen. 2020 var det første året NRK ble finansiert over skatteseddelen.

Her ser du tallene til NRK AS for 2020. Alle tall i MNOK. 

NRK 2020 2019 Endring i %
Omsetning 5.877,0 5.990,8 - 1,8
Driftsresultat 19,7 - 223,6 -
Resultat før skatt - 13,0 - 206,1 -