Ulrikke Linge (46) er ansatt som kommunikasjonsansvarlig i SoCentral, et tverrfaglig innovasjonsmiljø som jobber fram modeller for inkluderende og bærekraftige samfunnsløsninger. I tillegg drifter de et stort arbeidsfellesskap på Sentralen, hvor over 230 personer jobber med å løse ulike samfunnsutfordringer.  

- Vi er glade for å ha fått Ulrikke Linge med på laget. Vi er opptatt av å dele åpent og gjøre løsningene vi skaper sammen med kommuner og andre aktører bedre kjent. Vi står alle midt oppe i en storstilt samfunnsdugnad, og det er viktig at både kommuner, næringsliv og enkeltindivider bidrar, og drar i samme retning, sier daglig leder i SoCentral, Thomas Berman

Ulrikke Linge er utdannet fra institutt for medier og kommunikasjon, og har lang erfaring fra kommunikasjonsbransjen, utdanningssektoren og forvaltningen. Hun jobbet flere år som taleskriver i Kunnskapsdepartementet, som foreleser ved universitet og høyskoler, som rådgiver i kommunikasjonsbyrå og i medlemsorganisasjoner som Redd Barna og Norsk elbilforening.

- Nå er det «alle mann på dekk» for de gode løsningene. Vi skal vise fram hvordan vi kan utvikle byene og bygdene våre sammen, og være pådrivere for et samfunn som ivaretar både mennesker og natur. Jeg gleder meg til å ta fatt sammen med engasjerte medarbeidere, sier Linge.

SoCentral ble stiftet i 2013, og holder til i Sentralen i Oslo sentrum. Bygget fungerer i dag som et viktig senter for kulturproduksjon og samfunnsinnovasjon. SoCentral har ni ansatte, er et aksjeselskap hvor alt av overskudd brukes til videreutvikling. 

SoCentral eksperimenterer fram løsninger som kombinerer sosial rettferdighet og bærekraftige klima- og miljøløsninger, i samarbeid med kommuner, offentlige virksomheter, næringsaktører, ideelle virksomheter og beboere.