Clear Channel Norge vil tydeliggjøre sin posisjon i det norske markedet, og i den forbindelse har de engasjert Trigger som sitt nye PR-byrå.

- Vi har lenge fulgt med på hva Trigger har fått til, og er imponerte over deres evne til å omsette kreative ideer til faktiske løsninger som engasjerer på mange plan. Vi gleder oss til å komme i gang med samarbeidet, sier David Klagsbrun, PR & Communication Manager for Clear Channel Scandinavia.

Trigger skal blant annet å sikre at kommunikasjonstiltakene leverer på strategien og at det etableres en rød tråd i budskapene på tvers av all markedskommunikasjon.

- Etter mange år i bransjen har jeg fulgt med på utviklingen til Clear Channel fra statiske boards til nå komplekse, digitale produkter som kan benyttes i alle typer kampanjer. Jeg gleder meg til å være med og vise hvordan man kan bruke OOH (Out of Home, journ. anm) som hovedkanal i større grad enn hva vi er vant til tradisjonelt, sier Hans-Kristian Wergeland, kundeansvarlig i Trigger.

David Klagsbrun vektlegger Clear Channels samfunnsansvar med sine synlige flater over store deler av landet.

- Som en tydelig aktør i bybildet mener vi at det er vår plikt å bidra til en bedre by for alle som bor der. Vi har flere store samarbeid, som for eksempel Oslo kommune med Bysykkelog leskur-avtalene, for å gjøre byen tilgjengelig for folket, sier Klagsbrun.

Digitalrådgiver i Trigger, Anette Johnsrud Larsåsen, skal bistå i samarbeidet.

- Clear Channel er på alle måter en partner vi har stor tro på. De har tung digital kompetanse og er en av de fremste aktørene på å bruke data i sine løsninger og produkter, sier Larsåsen.