Try Råd har inngått et samarbeid med det internasjonale kommunikasjonsbyrået Kreab og dermed flytter Kreab Norway også inn  i Try-huset i Øvre Slottsgate.

-  Vi har lett lenge etter en sterk partner som også har kompetanse på finansiell kommunikasjon, og er stolte over å få representere Kreab her i Norge. Vi har samarbeidet med Kreab på prosjektbasis siden høsten 2019, og fant nå ut at tiden var inne for å formalisere samarbeidet, sier Sindre Beyer, partner og administrerende direktør i Try Råd.

Dermed åpner også døren til det internasjonale markedet seg. Med samarbeidet blir Try Råd en del av et globalt rådgivningsmiljø med kontorer i 25 land.

- Behovet for å styrke oss internasjonalt og da særlig i Norden har økt kraftig den senere tiden, sier Beyer.

Mistet partnere
Kreab, som ble etablert i Stockholm i 1970, er et internasjonalt kommunikasjonsbyrå med over 500 ansatte og PR-nettverket etablerte seg i Norge helt tilbake i 1999.  Men på begynnelsen av 2000-tallet begynte det å lugge skikkelig for Kreab med et akkumlert underskudd på over ti millioner kroner i løpet av noen få år.

Etter hvert forsvant også partnerne Jan Erik Fåne og Morten Woldsdal og den som ble sittende igjen ble etter hvert Sturle Lyberg som daglig leder i Kreab Norway og eneste ansatte.  Nå skal han flytte inn hos Try Råd i Øvre Slottsgate.

- Etter å ha jobbet noen år i et lite kontorfellesskap ser jeg frem til igjen å bli en del av et større og bredere kompetansemiljø, sier Sturle Lyberg.

Han sier det blir bra for Kreabs kunder i Norge, og ikke minst Kreabs internasjonale kunder som ønsker bistand i det norske markedet.

- For egen del blir dette en fin avslutning på en snart 30-årig karriere i norsk kommunikasjonsbransje, over 20 av dem i Kreab, sier Lyberg.

Les også: Partnerflukt i Kreab

- Styrker oss i Norden
I Norden har Kreab kontorer i Sverige, Norge, Finland og Danmark.

- Med Try Råd på laget, styrker vi oss ytterligere i Norden. Vi er allerede godt etablert i Sverige, Finland og Danmark og er glade for at vi nå kan tilby våre globale kunder enda bredere kompetanse i Norden generelt og Norge spesielt, sier Charlotte Erkhammar, administrerende direktør i Kreab Group.  

Samarbeidet betyr at Try Råd skal representere Kreabs kunder i Norge og bruker Kreabs merkevare overfor Kreabs kunder. Samarbeidet påvirker ikke Try Råds egne kunder. Beyer sier han er vant til å jobbe med flere hatter. 

- På Try-Huset er vi vant til å jobbe med flere hatter. Det kommer naturlig for oss som jobber i skjæringspunktet mellom strategi, kreativitet og teknologi. Det kundene våre vil merke, er at vi nå også kan levere internasjonalt, ved å tilby våre egne kunder her i Norge global støtte fra Kreabs ekspertteam i 25 land, forklarer Beyer.