Dagsavisen-sjef ut mot Dagbladet-søknad: - En konstruksjon for å få støtte

Eirik Hoff Lysholm mener hele Dagbladet må vurderes i søknaden om pressestøtte.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø og Dag Robert Jerijervi

Tirsdag kunne Kampanje avsløre detaljer fra Dagbladet og Aller Medias søknad om pressestøtte til abonnementsselskapet Dagbladet Pluss.

Den viste blant annet at Dagbladet Pluss gikk med et underskudd på hele 18,5 millioner kroner i 2018. Omsetningen endte på drøye 45 millioner kroner, mens driftskostnadene var på hele 63,5 millioner kroner. 

Les mer: Dagbladet Pluss går kraftig i minus - må punge ut for trafikken fra Dagbladet

Hva driftskostnadene består av, er ikke spesifisert i Dagbladets søknad om produksjonsstøtte. Det som derimot kommer frem, er at Dagbladet Pluss har flere samarbeidsavtaler om tjenestekjøp med morsselskapet Dagbladet og konsernet Aller Media. Den mest omfattende enkeltavtalen skal gjelde kjøp av distribusjon på Dagbladet.no.

Sjefredaktør i Dagsavisen, Eirik Hoff Lysholm, er selv en av de som mottar mest pressestøtte i dag. I 2018 mottok Dagsavisen i overkant av 30 millioner kroner fra staten. 

Han mener hele Dagbladet må vurderes når de nå søker produksjonstøtte på vegne av Dagbladet Pluss. I 2018 oppnådde Dagbladet et overskudd på nesten 60 millioner kroner. 

- Jeg mener det er Dagbladet totalt sett som må vurderes, og ikke en konstruksjon skapt for å få pressestøtte, sier han til Kampanje. 

Ifølge et anslag Dagens Næringsliv tidligere har gjort, kan Dagbladet Pluss ligge an til å få opp mot 20 millioner kroner i pressestøtte. Om det skulle skje, kan Dagbladet Pluss få dekket sitt millionunderskudd. 

- Jeg tror det blir vanskelig for dem å argumentere for et reelt behov i henhold til ordningens intensjon og forskrift, sier Lysholm.  

- Jeg vil ikke gå inn og ta stilling til motivet bak Dagbladets søknad, men bare henstille til at Medietilsynet må se på ordingens intensjon og forskrift. Plussmodeller er slik jeg ser det ikke egne aviser, men en av flere salgsmodeller knyttet til en hovedavis og en samlet redaksjonell produksjon.

- Først og fremst undrende

Dagsavisen-redaktøren mener lignende oppdelinger tidligere er blitt avvist av Medietilsynet.

- Hvis produksjonstøttens intensjon skal endres eller forskriften tolkes vesentlig annerledes enn man har gjort hittil, håper jeg ikke det er for å legge til rette for at Aller-familien skal kunne ta ut større utbytte fra Dagbladet, men fordi man ønsker å opprettholde flere konkurranseutsatte posisjoner og et lokalt mediemangfold, sier han.

Også Klassekampen-redaktør Mari Skurdal møter søknaden med en viss skepsis. De mottok nesten 43 millioner kroner i pressestøtte i fjor.

- Jeg stiller meg først og fremst undrende til om Dagbladet Pluss er en egen publikasjon, eller om man tilpasser et eksisterende produkt sånn at det passer inn i ordningen, slik kulturministeren har advart om, sier hun til Kampanje.

Hun er overrasket over kostnadene til Dagbladet Pluss.

- Jeg er interessert i å se hvordan dette regnestykket går opp, og hvordan de kan ha halvparten av omløpsmidlene til Klassekampen med så få ansatte, med forbehold om at dette er riktig. I så fall er det noe Medietilsynet må være obs på, fortsetter hun.

Dagbladet-ledelsen har ikke ønsket å kommentere søknaden overfor Kampanje, utover å bekrefte at de har levert en søknad.

Nysgjerrig på Dagbladet-tall:

- Jeg er interessert i å se hvordan dette regnestykket går opp, sier Klassekampen-redaktør Mari Skurdal, som vil vite mer om tallene til Dagbladet Pluss. Foto: Eivor Eriksen

Må betale for forsidetrafikken fra Dagbladet

Hva Dagbladet Pluss sine driftskostnadene består av, er ikke spesifisert i Dagbladets søknad om produksjonsstøtte. Det kommer frem at redaksjonen består av ti ansatte og at selskapet kjøper innhold fra frilansere og andre samarbeidspartnere - både nasjonalt og internasjonalt. Øvrige kostnadsposter som eventuell husleie, teknologi og digital infrastruktur listes ikke 

Ifølge søknaden har Dagbladet Pluss en omfattende distribusjonsavtale med Dagbladet, hvor førstnevnte må betale for trafikk fra Dagbladets nettside. Av det Kampanje kjenner til skal dette utgjøre en betydelig andel av kostnadene til Dagbladet Pluss.

«Dagbladet Pluss er helt avhengig av å kunne kjøpe distribusjonskraft fra Dagbladet.no for å sikre seg nok trafikk og dermed lesere som vil tegne abonnement», heter det i søknaden.

I en e-post til Kampanje, skriver sjef for medietilsynet, Mari Velsand, at Dagbladet må gjøre rede for hvilke kostnader Dagbladet Pluss har. 

- Dagbladet må levere en redegjørelse over alle konserninterne transaksjoner mellom Dagbladet Pluss og de øvrige selskapene i konsernet. Disse transaksjonene skal etter forskriften skje på markedsvilkår, og revisor skal attestere for at markedsvilkårene er fulgt, skriver hun.

Dagsavisen-sjef ut mot Dagbladet-søknad: - En konstruksjon for å få støtte