Store lønnsforskjeller i Norwegian – kvinnelige PR-ansatte tjener mindre enn gutta

Norwegian mener det er store forskjeller i kompetanse og erfaring blant menn og kvinner som forklarer gapet.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Det norske flyselskapet Norwegian er ute med årsrapporten for 2023 og den viser at selskapet for alvor har slått tilbake etter krisetidene under pandemien. Selskapet leverer et rekordoverskudd på 2,2 milliarder kroner og fyller også opp lommebøkene til flere av topplederne i selskapet. Norwegian-sjef, Geir Karlsen, kunne hente hjem hele 9,4 millioner kroner i lønn i fjor, en vekst på 21 prosent. Markedsdirektør Christian Sundby fikk også til salt i maten med en godtgjørelse på fem millioner kroner.

Av årsrapporten til flyselskapet kommer det også frem at «gutta» leder på lønnsstatistikken innenfor alle selskapsområdene i Norwegian. Det selskapsområdet som kommer nest dårligst ut er faktisk PR- og kommunikasjonsavdelingen.

Over 60 prosent av de ansatte i avdelingen er kvinner, men likevel tjener de kun 76 prosent av hva mennene i samme avdeling tjener. Det vil si at kvinnene drar inn en fjerdedel mindre i lønn enn sine mannlige kollegaer. 

- Når det gjelder kjønnsbalanse, så blir prosentvise utslag fort misvisende store hos oss, all den tid vi er en avdeling som totalt ikke teller mer enn tolv personer, skriver kommunikasjonsdirektør i Norwegian Esben Tuman i en e-post til Kampanje.

Han svarer på vegne av avdelingen og konserndirektør for PR og kommunikasjon, Anne-Sissel Skånvik. Tuman forteller at det er flere forhold som påvirker betingelsene til de ansatte.

- Slik som tidligere erfaring, kompetanse og ansvar. Én eller to personer hos oss kan påvirke det prosentvise gjennomsnittet i stor grad, uavhengig av hva slags rolle og arbeidsoppgaver det er snakk om, sier han.

Les også: Norwegian får ny logo: - Vi ønsker å synes godt og umiddelbart

Tjener mindre:

Kvinnelige kommunikasjonsansatte tjener en fjerdedel mindre enn «gutta».  - Prosentvise utslag blir fort misvisende, sier kommunikasjonsdirektør. Kilde: Norwegian.

- Vi er oppmerksomme

Tuman forteller at de i deres avdeling er «oppmerksomme på forskjellene.»

- Og vi har de samme målene som resten av selskapet, sier kommunikasjonsdirektøren.

- Men er det noe dere jobber aktivt med i dag?

- Ja, vi forsøker å gjøre noe med det, blant annet med lønnsutjevning ved rekruttering. Vi har i vår lille avdeling medarbeidere med alt fra noen få års arbeidserfaring til senior medarbeidere med svært lang erfaring, og da er det ikke kjønn som er forklaringsvariabelen, svarer Tuman.

Kommunikasjonsdirektøren henviser samtidig til årsrapporten der selskapets mål om kjønnsbalanse greies ut. Blant annet heter det at selskapet overvåker lønnspraksis årlig for «å identifisere områder med potensiell bekymring når det gjelder lik lønn, og implementere nødvendige tiltak når det anses hensiktsmessig og i samsvar med gjeldende lov.»

- Kortversjonen er at det er lik lønn for likt arbeid, kommenterer Tuman.

I årsrapporten skriver selskapet at Norwegian jobber for å sikre at permisjoner knyttet til svangerskap og foreldreansvar ikke skal resultere i brudd på Norwegians forpliktelse til like muligheter og lik lønn. Der kommer det også frem at kvinnene i det norske flyselskapet sett over ett kun tjener 56 prosent av det mannlige ansatte tjente i 2023.

- Denne forskjellen er stor på grunn av en høy andel mannlige ansatte i visse jobbfamilier med høyere lønn, for eksempel piloter, heter det i årsrapporten.

Det er kun blant de kabinansatte at kvinner tjener mer enn menn i konsernet. 

Får mindre i bonus enn de mannlige konserndirektørene:

Konserndirektør for kommunikasjon og PR i Norwegian, Anne-Sissel Skånvik, ønsker ikke kommentere sin godtgjørelse for 2023, ei heller det at bonusutbetalingene er høyere for menn enn kvinner i konsernledelsen.

Bonusforskjeller i konsernledelsen

I årsrapporten kommer det også frem at ledelsen sanket inn bonusutbetalinger etter et sterkt fjorår. Det gjelder også markedstoppene hvor markeds- og kundedirektør Christian Sundby kunne innkassere en godtgjørelse på fem millioner kroner. 

Kommersiell direktør Magnus Thome Maursund fikk en godtgjørelse på rett i overkant av 3,6 millioner kroner, mens konserndirektøren for kommunikasjon og PR, Anne-Sissel Skånvik, satt igjen med 3,1 millioner kroner etter fjoråret. 

En rask gjennomgang av bonusutbetalingene til Norwegians konsernledelse i 2023 viser samtidig at samtlige menn fikk over én million kroner i bonus. De to kvinnene i konsernledelsen, Skånvik og HR-direktør Guro H. Poulsen, måtte nøye seg med lavere bonusutbetalinger. 

Skånvik fikk selv 770.000 kroner i bonus i 2023. Hun ønsker verken å kommentere sin egen godgjørelse eller det at ingen kvinner i konsernledelsen bikket én million kroner i bonusutbetaling. De elleve toppsjefene i selskapet dro inn totalt 44,6 millioner i lønn i 2023.

Store lønnsforskjeller i Norwegian – kvinnelige PR-ansatte tjener mindre enn gutta