Haisommer i Medie-Norge

Slik vil Schibsteds største eier ta opp kampen mot Google og Facebook.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi Journalist

Tidspunktet for rekrutteringen av tidligere nettsjef i NRK, Sindre Østgård, til en nyopprettet stilling som administrerende direktør i Schibsted-konsernets største eier, Stiftelsen Tinius, er ikke helt tilfeldig. I en tid Schibsted-selskapene lekker stadig mer tid og penger til amerikanske konkurrenter som Google og Facebook, er Østgård hentet over for å gi en bedre oversikt over farvannet Schibsted befinner seg i, stormene som brygger på horisonten og haiene som sirkler rundt skipet.

- Det handler overordnet om å bidra til å forsterke de strategiske veivalgene Schibsted skal ta, sikre langsiktig utvikling og norsk eierskap, som er noen av stiftelsens viktigste oppgaver. Jeg skal også bidra til å se på rammebetingelsene for virksomheten, sier Østgård til Kampanje.

Han sitter for øyeblikket i Formuesforvaltningens lokaler ved Slottsparken, men flytter på seg mellom Schibsteds lokaler i Oslo og verden for øvrig mens han lærer selskapet bedre å kjenne. Når Østgård skjeler til norske konkurrenter, er det gjerne med bekymring i blikket.

- Jeg er oppriktig spent på for hvordan mange i den norske mediebransjen vil håndtere den endringstakten som er nå. Ut ifra et samfunnsperspektiv er vi veldig opptatt av norsk journalistikk og at det norske mediemangfoldet består. Det er tross alt Norden som er Schibsteds hjemmemarked med nasjonale og regionale avishus som har lange tradisjoner og viktige oppgaver.

Stiftelsen Tinius ble opprettet av Tinius Nagell-Erichsen og kontrollerer gjennom selskapet Blommenholm Industrier 26,1 prosent av aksjene i Schibsted og er med det konsernets største aksjonær. Sindre Østgård er dermed på å forvalte verdier på hele ni milliarder kroner med dagens aksjekurs.

Schibsteds markedsverdi i dag er på 34,4 milliarder kroner. Til sammenligning har Facebook og Google en markedsverdi på henholdsvis 1.180 og 2.397 milliarder norske kroner.

- Bekymret: - Jeg er bekymret for at nasjonale medieaktører blir underleverandører av innhold som andre tjener penger på, sier Sindre Østgård.

- Norgesmesterskapet er avlyst
- Er du enig i fiendebildet som er skapt av Google og Facebook?

- Fiendebilder er jeg ikke så opptatt av. Det som er helt sikkert er at norgesmesterskapet er avlyst og at gamle forestillinger om hva det norske mediemarkedet er, endrer seg raskt. Google og Facebook symboliserer noe av det fremste i den digitale industriutviklingen. Det er teknologiaktører som har så stor teknologisk, intellektuell og finansiell kraft at de i teorien kan revolusjonere hvilken som helst industri, hvis de ønsker det. Det påvirker store deler av samfunnet, og er like relevant for politikk og andre næringer som mediebransjen.

- Har Facebook og Google direkte skyld i mediekrisen vi nå opplever?

- Jeg er mer opptatt av å ta ansvar for egen situasjon enn å skylde på noen. Jeg hører noen bruke bildet av at medieindustrien i verden er inne i en såkalt perfekt storm, der flere ulike sterke krefter virker samtidig og får en selvforsterkende kraft. Det tradisjonelle inntektsgrunnlaget endrer seg raskt, samtidig som globale aktører tar nye og stadig mer dominerende posisjoner. Da kan ting gå veldig fort. Det viktigste er hva de ulike aktørene i mediebransjen gjør nå for sikre sitt livsgrunnlag.

Han tror norske og nordiske medieselskap kan spille en sentral rolle i fremtidens mediebilde, dersom de tar gode strategiske valg.

- Det sies at i sterke endringssituasjoner er det en sjokkfase, så en sorgfase, en reorienteringsfase, før handling. Jeg tror vi er på vei inn i den siste fasen nå. Det er ikke for sent for norske og nordiske aktører å innta gode posisjoner i dette global-lokale konkurransebildet. Det er ingen imperier som står for alltid, det har historien vist oss, det er alltid rom for nyskaping. Det brygger opp til en interessant global kamp mellom amerikanske og etter hvert kinesiske aktører, om tjenesteutvikling og talent på en global arena. Kanskje er det rom for ny innovasjon fra Europa, og hvorfor er ikke Norden et helt strålende utgangspunkt for det? Vi har kjempehøyt teknologiopptak, sterk kjøpekraft, spirende innovasjonsmiljøer og vi er på verdenstoppen i bruk av kvalitetsinnhold. For oss er det nordiske markedet veldig viktig, vi har innholdet, tjenestene og lokalkunnskapen til å være sterke nasjonalt.

Vil ha politisk debatt
Men spillereglene er uklare og utdaterte, ifølge Østgård. Han støtter argumentasjonen til Schibsted-topper som mener de amerikanske aktørene slipper for billig unna ved å slippe å betale norsk skatt på annonsekronene de henter i Norge. Allerede i sommer steg temperaturen noen hakk da styreleder i Schibsted og leder for Stiftelsen Tinius, Ole Jacob Sunde tok til orde for at Facebook og Google må betale norsk skatt av annonsekronene de forsyner seg av her i Norge. Da Schibsted-sjef Rolv-Erik Ryssdal tok scenen bare noen uker senere for å presentere et fall i de samlede annonseinntektene fra nett og papir på 14 prosent, pekte han i samme retning.

- Alle som er berørt av det norske annonsemarkedet merker Google og Facebook. I år tar de rundt tre milliarder av en samlet annonsekake på rundt 20 milliarder, så det er klart at alle merker dem. På den digitale siden er de veldig gode til å komme med målrettede produkter, sa Ryssdal til Kampanje.

Østgård etterlyser politikere som er villige til å ta debatten her hjemme.

- Det er klart at her har nasjonale og europeiske myndigheter et ansvar å sikre like konkurransevilkår og mulighet for utvikling. Når disse selskapene tjener milliarder på å selge data om norske brukere bør de betale skatt og konkurrere på like vilkår som nasjonale aktører. Jeg er veldig spent på hvilke politikere som tar en tydelig posisjon på dette. Jeg ser noen i Europa som er sterkere i stemmen, men bortsett fra nullmomsdebatten, savner jeg dette perspektivet hos politikere her hjemme.

Hvis du svømmer blant haier, er det neppe lurt å oppføre seg som en sel. Sindre Østgård

Optimistisk statssekretær
Kulturminister Thorhild Widveys statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag forteller at de er svært opptatt av problemstillingen når Kampanje møter han på Media Business-konferansen med overskriften «Swimming with the Sharks».

- I aller høyeste grad. Vår jobb er å legge til rette for at norske medieaktører skal ha gode rammevilkår, og det jobber vi med, sier han til Kampanje.

Han er likevel ikke bekymret på vegne av norske medieaktører.

- Vi ser at her er det muligheter og utfordringer, og jeg tror at bransjen ser at her må de ta opp hansken og møte den utfordringen. Det opplever jeg at de er i full gang med. Jeg er optimistisk.

- Hva er den største utfordringen, slik du ser det?

- Det at tempoet skjer i et sånt rasende tempo, er en utfordring både for de skal endre sine forretningsmodeller og for oss som skal prøve å ramme inn dette for aktørene i et stadig mer internasjonalt marked.

Kamp om brukerdata
Tinius-direktør Sindre Østgård mener også det er viktig å se på de globale selskapenes posisjon og personvernspolitikk.

- Jeg er bekymret for at nasjonale medieaktører blir underleverandører av innhold som andre tjener penger på og at de samtidig samler brukerdata i en langt større skala enn vi er klar over. Dette bruker de til å bygge ytterligere dominerende posisjoner, sier Østgård.

Han viser til at Google og Facebook til sammen har 75 prosent av de globale digitale annonseinntektene på mobil. Facebook alene tjente 2,8 milliarder dollar i forrige kvartal på å selge brukerdata.

- Google og Facebook tar kontroll over store mengder brukerdata. Så er jo spørsmålet om hva denne fangsten skal brukes til og om det skjer med bevisst samtykke fra oss som brukere, som er det juridiske kravet i europeisk lovgivning. Det blir spennende å følge Max Schrems massesøksmål mot Facebook som reiser disse problemstillingene, og antitrust-undersøkelsene mot Google i EU. På samme måte som at Microsoft i sin tid ble tatt for å misbruke sin dominans i Europa, må man se på størrelsen og måten Google og Facebook utøver sin makt og posisjon. Det reises en rekke problemstillinger om fri og rettferdig konkurranse, personvern, presseetikk og ytringsfrihet.

- Skal dere ta den kampen?

- Jeg tror vi skal være med å reise disse problemstillingene. For det første mener jeg norske mediehus og journalister som en del av sitt samfunnsoppdrag skal rapportere hvor makten finnes og hvordan den agerer. Digital makt samlet på noen få hender i Silicon Valley har stor påvirkning på våre liv og samfunnet som helhet. Dette er selskaper som er kontrollert av enkeltpersoner som, når de uttaler seg, fremstår som langt fra der vi står på viktige prinsipielle spørsmål. De ytrer ting som; dersom du ikke gjort noe galt, så har du heller ikke noe å frykte, og stiller seg uforstående til spørsmål om personvern. Det kan potensielt trå brukeren for nært og frata folks rett til å ikke bli overvåket. Snowden-saken satte fokus på relasjonen mellom de store teknologigigantene og NSA og jeg tror det har økt bevisstheten om disse spørsmålene, spesielt i Europa.

- Dette er jo data også Schibsted sikler etter?

- Teknologien muliggjør alt dette fordi brukerne stadig legger igjen flere dataspor, og teknologer gjør jo ofte det som er mulig, så utviklingen går fort. Utnyttet på riktig måte vil dette først og fremst bidra til masse innovasjonsmuligheter som skaper bedre digitale tjenester, gjør oss bedre informert, og skaper nytteverdi i hverdagen. Så er spørsmålet hvilken kontroll og makt brukerne selv skal ha over egne data. Data har blitt som en ny valuta. Det er det vi betaler for å få skreddersydde løsninger og gratistjenester tilbake. Jeg har tro på at det er viktig å være åpne, gi myndighet til brukerne selv, og at det er en tillit i dette forholdet.

Vil samarbeide: Google Norge-sjef Jan Grønbech mener medienes frykt for søkegiganten er ubegrunnet. Foto: Eivor Eriksen.

Overrasket Google-sjef
Google Norge-sjef Jan Grønbech kaster gjerne ballen tilbake til Schibsted.

- Det er alltid sånn at en stor aktør vil bli oppfattet som en hai i et akvarium, og Schibsted har en helt unik posisjon i Norge. Det er en posisjon ingen tradisjonelle mediehus har i noen andre land. Googles posisjon i Norge er på ingen måte spesiell. Den er sterkere i andre land enn i Norge, så ting tar litt lengre tid her, sier han til Kampanje.

Han møter det harde skytset fra Schibsted gjennom sommeren med forundring.

- Det overrasker meg egentlig. Vi har i ni år fokusert på å bare gjøre jobben vår, og det har egentlig de også. Jeg synes vi kan fortsette å gjøre det beste for sluttbrukeren vår og kanskje til og med prøve å samarbeide litt. Det håper jeg vi kan få til.

- Hvilke fordeler vil Schibsted ha av å samarbeide med dere?

- De aller fleste annonsører har ikke råd til å annonsere i en riksdekkende nettavis, men ettersom de alle er en del av vårt nettverk og leverer annonser, kan alle nettaviser i Norge ha akkurat den superrelevante annonsen til akkurat den brukeren som leter etter akkurat det produktet i øyeblikket. Det klarer man ikke hvis man har 40 kunder som leverer 400 annonser. Man må ha titusenvis av kunder som leverer millioner av annonser. Det skaper et langt mer dynamisk marked, lavere priser for annonsører og bedre opplevelser for sluttbrukeren som alle vil tjene på.

- Vil ikke de da gi fra seg viktig brukerdata?

- Det tror de kanskje, men hovedårsaken til at dette vil være interessant er at de får tak i en stor sum penger. Hvis det hadde vært sånn at vi ønsket å få data fra Schibsted, kunne vi annonsert der selv og fått oversikt over det på den måten, men det gjør vi ikke.

- Må stå imot
Østgård selv er ikke så opptatt av å karakterisere motparten som en hai, slik Kampanje la opp til med Media Business-konferansen «Swimming with the Sharks» tidligere denne uken.

- Jeg synes det er en morsom konferanse-overskrift fra Kampanje, men jeg er usikker på om bildet mest handler om frykt. Jeg tror frykt kan stå i veien for å tenke stort nok og langt nok om hva det er vi faktisk kan gjøre. Kanskje har frykt stått i veien for nyskaping i vår tradisjonelle bransje. Venture Capital-selskapet Andreessen Horowitz puttet nylig 50 millioner dollar inn i Buzzfeed, som nå satser mer på egenprodusert kvalitetsjournalistikk. Dette er interessant, som en av få risikokapital-investeringer de siste årene i noe som kan ligne på et medieselskap. I tilegg har vi Amazon-gründer Jeff Bezos' oppkjøp av Washington Post. De ser åpenbart muligheter. Tenk om vi går inn i en ny gylden æra for journalistikk, men de tradisjonelle aktørene er for redde til å klare å agere aktivt i det nye bildet, sier Østgård.

Han kaster samtidig inn en brannfakkel til bransjen, inkludert Schibsteds egne medier, som bruker Facebook og Google flittig som distribusjonskanaler og påloggingsplattformer.

- Dessuten, hvis du svømmer blant haier, er det neppe lurt å oppføre seg som en sel. Å bli en naiv råvareprodusent av innhold til andres forretningsmodeller, tillate at det tappes data fra dine tjenester og brukere, av aktører som undergraver din fremtidige posisjon - tror jeg er en dårlig strategi. Norske medieaktører trenger å identifisere et interessefellesskap, og utvikle et konstruktivt samarbeid for å stå imot denne utviklingen. For å følge Kampanjes metafor er det nok da bedre å agere som en gruppe smidige og kloke delfiner i dette farvannet.

Haisommer i Medie-Norge