Schibsted-eier legger press på Ryssdal – Vil ha flere kvinnelige ledere

Ny intern rapport legger samtidig lista for antallet kvinner i toppledelsen.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian Hauger

Denne høsten har Norges største mediekonsern Schibsted høstet kritikk både for sin umoderne ledelse, mangel på kvinner og «gutta boys»-kultur. Selv om flere av de mer graverende #Metoo-avsløringene i den norske mediebransjen har vært knyttet til TV 2, har det heller ikke vært stille i Schibsted-konsernet, verken i Norge eller Sverige.

I Sverige er to menn fra Schibsted og konsernets storavis Aftonbladet permittert etter overgrepsanklager og flere ledende redaktører i Schibsted-konsernet i Norge har fremmet kritikk av selskapet de jobber i, det være seg Trine Eilertsen, Hanne Skartveit, Helje Solberg og Jane Throndsen.

Les også: Schibsted-sjefen presset av sine egne i #metoo-debatt

Les også: Tidligere VG-journalist: «Beklagelsen kommer altfor, altfor sent»

Debatten som følger av #metoo har bidratt til å gi mangfold et nødvendig fokus. Ole Jacob Sunde
Forventer mer av Schibsted:

Styret i Tinius-stiftelsen legger press på Schibsted når de uttaler hva stiftelsen forventer av arbeidet for mangfold og likestilling i mediekonsernet. - Ønsker å tydeliggjøre vår rolle, sier administrerende direktør i Stiftelsen Tinius, Kjersti Løken Stavrum.

- Tydeliggjør vår rolle

Nå legger største eier, Stiftelsen Tinius, ytterligere press på mediekonsernet ved å publisere en helt ny uttalelse om hva stiftelsen forventer av arbeidet for mangfold og likestilling i Schibsted. Det er første gang stiftelsen kommer med en slik uttalelse. 

- På bakgrunn av diskusjonene om større mangfold og flere kvinner i ledelse i mediebransjen, og også i Schibsted, ønsket styret å formulere sitt synspunkt på dette området og tydeliggjøre hvilken rolle stiftelsen ønsker å ta, sier administrerende direktør i Tinius-stiftelsen, Kjersti Løken Stavrum.  

Det er ganske oppsiktsvekkende at stiftelsen, som forvalter den største eierposten i Schibstred på vegne av Blommenholm Industrier, kommer med en slik uttalelse. Det har nemlig aldri tidligere hent.

- Det er riktig at stiftelsen ikke har kommet med denne formen for uttalelser tidligere, sier Løken Stavrum. 

- Målene må være realistiske

Den siste måneden har en prosjektgruppe ledet av konsernsjef Rolv Erik Ryssdal, HR-sjef Tina Stiegler og forretningsutvikler Helle Øverbye samtidig skrevet på en statusrapport om forholdene i mediekonsernet og hvordan kjønnsbalansen kan bedre seg i mediekonsernet.

Noe av det viktigste i arbeidet er å sette et måltall på antall kvinner i både toppledelse og sentrale ledergrupper.

- Vi har sett på hvorfor vi ikke har lykkes og hva som skal til for å lykkes denne gangen. Samtidig må målene også være realistiske hvis toppledelsen også skal bli tatt på alvor, sier hun til Kampanje.

Rapporten inkluderer status, og har foreslått konkrete mål for neste år.

Torsdag i forrige uke presenterte hun rapporten på et styremøte i Schibsteds konsernstyret i det som enn så lenge er «en informasjonssak.» Det foreligger med andre ord ingen styrebeslutning, men det skal være gitt «en tydelig retning og intensjon.»

- Vi har jobbet med en rapport som ble lagt frem for styret på torsdag. Rapporten inkluderer status, og har foreslått konkrete mål for neste år. Dette arbeidet skal nå ferdigstilles i løpet av relativt kort tid. Vi kommer til å lage både overordnede KPI’er og KPI’er for divisjonene, sier Stiegler til Kampanje. 

Kan øke kvinneandel til 40 prosent

Rapporten har som mål og bedre mangfoldet og kjønnsbalansen i Schibsted både på «overordnet plan på lengre sikt» og «i de sentrale ledergruppene i 2018». 

- Jeg mener at dette ikke bør være rocket science. Det handler om å få til åpne, transparente prosesser for ansettelser, og om å sette tydelige, men realistiske mål som følges opp, og som har konsekvenser. Den store testen blir om vi klarer å skape den kulturendringen som skal til for at vi begynner å virkelig etterstrebe de målene for kjønnsbalanse som vi setter oss, sier hun.

Selv om ingen ting foreløpig er besluttet og styrebehandlet, går Stiegler langt i å antyde et måltall som Schibsted skal etterstrebe på 60/40. HR-sjefen mener det også må gjelde i avdelinger der man i dag har en klar overvekt kvinner. 

- Vi har ikke KPie’ene helt klare. Rapporten var en statusoppdatering på hvor vi skal og hva slags KPI’er vi skal sette oss og jobbe etter. Det er ikke vanskelig å bli enige om intensjonen, men veien dit og hvordan vi skal komme dit er mer komplisert, sier Stiegler.

Dersom konsernet faller ned på 60/40 betyr det at Schibsted har mye å strekke seg etter både i konsernledelsen og i sentrale ledergrupper. En fersk opptelling fra Kampanje viser at 19 av 26 konserntopper i dag er menn, eller 73 prosent menn og 27 prosent kvinner.

I mediedivisjonen er tallet like dårlig med kun tre kvinnelige ledere av i alt 14 ledere. Litt bedre står det til i avdelingen Markedsplasser, hvor selskapets rubrikkselskaper, der andelen er på 33 prosent.  

- Når skal dere ha bestemt dere?  

- Det kan ikke ta altfor langt tid hvis dette skal tre i kraft neste år. Det blir ganske tidlig på det nye året.

Schibsted-eier presser på

Men som nevnt er det ikke bare administrasjonen som legger press på seg selv. Denne uken publiserte altså forvalteren av den største eierposten i Schibsted, Stiftelsen Tinius, sin uttalelse som lyder:

- Stiftelsen [forventer] at Schibsted setter seg tydelige, målbare mål og gjennomfører åpne prosesser for å sikre likestilling og mangfold på alle nivåer i organisasjonen. I de kommende årene vil vi holde et vaktsomt øye med fremdriften på dette området, fordi vi er overbevist om at likestilling og mangfold - uavhengig av kjønn, alder eller bakgrunn - er avgjørende for å sikre lønnsomhet for enhver arbeidsgiver.

- Dere kommer med et tydelig signal her. Legger dere med dette også press på Schibsted og administrasjonen?

- Utsagnet er et uttrykk for at styret oppfatter dette er viktig og de ønsker å signalisere at dette er viktig å gjøre noe med. Det denne teksten gjør er at den påpeker at arbeidet for kvalitet i alle publikasjoner henger sammen med et mangfold på alle nivåer og at det er naturlig å se på dette i sammenheng med arbeidet for lønnsomhet, fortsetter administrerende direktør i Tinius-stiftelsen, Kjersti Løken Stavrum.  

Sunde: - Styret tar problemstillingen på alvor

Styreleder i Tinius-stiftelsen og samtidig styreleder i Schibsted-konsernet, Ole Jacob Sunde, mener det er bra at Stiftelsen Tinius «deler tydelige forventninger med Schibsted på dette området.»

- Det er viktig at ethvert styre setter klare målsetninger for mangfold og følger opp over tid – det vil kunne bidra til forandring.  Debatten som følger av #metoo har bidratt til å gi mangfold et nødvendig fokus. Styret i Schibsted tar problemstillingen på alvor, det er løftet inn i konsernstyret og vi vil fortsette å følge opp, sier Sunde til Kampanje

Arbeidet med å beslutte måltallene vil altså starte tidlig neste år, får Kampanje opplyst.  Da Ryssdal deltok på den store #Metoo-debatten i regi av Medienettverket tidligere i høst ble Schibsted-sjefen presset ganske hardt på den mannsdominerte kulturen og ledelsen i mediekonsernet og lovet bot og bedring allerede neste år.

- Vi skal sette hardere KPI-er. Hva som kommer i 2018 kan jeg ikke si eksakt, svarte Ryssdal.

Ryssdal måtte blant annet svare for den lave andelen kvinner i Schibsteds medieledelse.

- Det er for dårlig. De tiltakene vi har tatt, har ikke vært gode nok, og nå går vi gjennom det, sa han da temaet kom på bordet, sa Ryssdal under debatten.

Schibsted-eier legger press på Ryssdal – Vil ha flere kvinnelige ledere