Teknologi- og designtopper om tregt marked: - Jeg tror det blir en opprenskning

Investorer nedpriser IT-konsulentene på børs, regionskontorer legges ned og selskaper forteller om økt konkurranse og press på timepriser. Designsjef mener bransjen nå må endre seg.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist
Tobias Fredø
Anette Johansen-Desjardin Journalist

I fjor høst kom de første tegnene på det som har vært et meget tøft år for de kreative næringene i Norge og Kampanje har denne julen tatt temperaturen på flere av bransjene både innenfor reklame og medier. Reklamebransjen har blitt truffet særlig hardt og merket tidlig den økonomiske nedkjølingen høsten 2022 med galopperende kostnader, lavere salg og og annonsører som satte seg på gjerdet. Ett år etter ruller ringvirkningene ufortrødent videre med konkurser, nedbemanninger og permitteringer.

I dag har turen kommet til teknologi- og designbyråene, hvor flere av dem nå merker at konkurransen i markedet har tilspisset seg. Der har nedturen for mange kommet senere enn sine konkurrenter i reklame- og mediebransjen, og for design- og teknologiselskapet Netlife skal «dyrtiden» ha innhentet dem i høst. Nå tror byrålederen på en markedsjustering.

- Jeg tror det blir en opprenskning, men vi har ikke sett konkurser i vår bransje enda, og det finnes noen veldige solide aktører i vår nisje, sier byråleder i Netlife Design, Beth Stensen, til Kampanje. 

Hun forteller at de har hatt en salgsnedgang på omtrent 15 prosent i 2023, og forteller at «det er først nå i høst at det trege markedet har slått oss ganske kraftig.»

- Vi ser at vi ikke når salgsmålene våre, og dermed får vi ikke fylt opp pipeline til alle de vi skal sysselsette. Vi begynte å ane det i mai i år, det gikk tregere med salg og vi begynte se noen tendenser. Fra vårt perspektiv har oppbremsingen i markedet slått inn senere enn for oss enn for andre.

- Er det mange nye utviklingsløp som settes på vent?

- Det legges ikke på vent slik vi opplever det, men det er ekstremt høy konkurranse om de mulighetene som finnes. Nå er det vanskelig å selge inn juniorer, og det er et ekstremt prispress akkurat nå. Markedet stopper ikke opp, men vi møter veldig mange i prosesser hvor vi normalt bare ville møtt en håndfull andre byråer, svarer Stensen.

- Er det private markedet mer forsiktige enn det offentlige nå?

- Nei, det er veldig likt. Det skal spares på alle fronter, både offentlig og privat, sier hun. 

Les også: Ny designsjef måtte kutte i staben: - Vært et tøft år for bransjen

- Kan ikke regne med at dette snur seg fort i 2024

At etterspørselen er fallende og konkurransen tilspisser seg, pekte også IT- og konsulentselskapet Itera på i sin kvartalsrapport som de fremla i slutten av oktober. I etterkant har IT-analytiker Petter Kongslie i Sparebank 1 fortalt Finansavisen at man nå har nedjustert kursmål for en rekke IT- og konsulentselskaper. Han tror bunnen i markedet i «beste estimat» vil nås en gang i andre halvdel av 2024.

Hittil har ansatte i bransjen både merket permitteringer og nedbemmanning, men inntil videre er det ingen av selskapene i teknologi-og designbransjen som har måttet legge inn årene. Tidligere i år kunne Kampanje fortelle om både store underskudd og nedbemanninger i designbyrået Designit. 

- Det er ikke fullstendig katastrofe, men en justering og jeg har ikke helt tro på at bransjen vi tilhører vil gå like mye ned som reklamemarkedet har gjort. Det er ikke slik at vi ser enden på verken selskapet eller markedet, sier Stensen.

Selv har Netlife måttet permittere både i Bergen og i Oslo, og fra januar av vil 12 ansatte være helt eller delvis permittert fra hovedkontoret, hvor det sitter 60 konsulenter til vanlig. Netlife-sjefen tror samtidig bransjen nå går inn i et tøft kvartal i 2024.

- Når vi ikke ser en endring nå med en uke til jul, så kan vi ikke regne med at dette er noe som snur seg veldig fort i 2024. Vi regner hvert fall med at første kvartal blir tøft og at vi må legge inn ekstra tid og ressurser for å lande de gode oppdragene.

Stensen er likevel klar på at det «på et tidspunkt vil snu», og påpeker som flere av byråene Kampanje har vært i kontakt med, at ett lyspunkt er at kundene nå er mer modne.

- I dag regnes brukerorientering og design som en del av kjernevirksomheten for de fleste bedrifter. Men bransjen må bli litt annerledes. Vi har en hypotese om at vi må finne andre måter å tjene penger på enn å selge time for time. I det store bildet blir kundene flinkere og mer presise når de gjør kjøp. Det betyr også at det middelmådige ikke er godt nok. Vi må bli enda spissere i skoene når vi skal ut og selge tjenestene, sier hun. 

Les også: Ny designsjef måtte kutte i staben: - Vært et tøft år for bransjen

- Vært et år med gass og brems

NoA-konsernet, som har en rekke selskaper tilknyttet designbransjen med NoA Ignite, Unfold og Scienta Agitec, har blitt færre tech-konsulenter i løpet av året. Det forteller styreleder Thomas Høgebøl som ikke vil si hvor i konsernet man har blitt færre. Høgebøl forteller at de var rundt 300 ansatte totalt i de ovennevnte selskapene ved inngangen av året.

- Nå er det rett i overkant av 280 ansatte på teknologi i NoA. Det aller meste knytter seg til naturlig avgang, sier Høgebøl til Kampanje.

Styrelederen forteller samtidig at konsernet har måttet ty til permitteringer i 2023. Blant annet har det tidligere vært omtalt at NoA Ignite har permittert ansatte.

Enkelte avdelinger med fallende etterspørsel har permittert, kommenterer Høgebøl.

Konsernet som skjøt fart ut av pandemien med sterk økning i ansatte og god resultatvekst, har nå moderert sitt vektsfokus for enkelte tjenesteområder, men Høgebøl og NoA sier de faktisk vil oppleve en moderat økning av resultat innenfor tech i 2023 sett opp mot 2022.

- 2023 har vært et år med fokus på både gass og brems. Vi har gitt gass gjennom oppkjøp av App Shack og Inlead som gir økt styrke på salg i det norske markedet. Samtidig har vi fokusert på å tilpasse lavere vekstforutsetninger i andre markedssegmenter.

- Hvordan blir 2024 seende ut og blir det et bedre år enn 2023? 

- Vi forventer at 2024 blir et relativt flatt år, men håper på moderat vekst andre halvår. Eksisterende kundeprosjekter vil i stor grad rulle videre, vekst på toppen vil være drevet av kundenes vilje til å akselerere digitaliseringen av egne produkter og tjenester.

Eggs: - Optimistiske for 2024

Også Eggs Design, som tidligere i år fusjonerte med konsulentselskapet Sopra Steria, har merket seg at kundene nå stiller høyere krav til kvalitet og kompetanse. I motsetning til Netlife, merket derimot det nyfusjonerte byrået som ledes av Ellen Lidgren at markedet strammet seg til ved inngangen av 2023.

De har allerede tatt grep da de la ned sitt kontor i København i vinter, og i mai i år var det også kroken på døren for Eggs-kontoret i Bergen der åtte ansatte mistet jobben. Foruten kontor-nedleggelsene har Eggs ikke tydd til permitteringer i løpet av 2023.

- Vi merket nedgangen i bransjen allerede i inngangen av året. Kunder stilte større krav til kvalitet og kompetanse for dine oppdrag og konkurransen ble tøffere, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør i Eggs, Eline Strøm-Gundersen, til Kampanje.

Hun ønsker ikke å kommentere hvorvidt nedgangen i markedet i 2023 har påvirket salget.

- Dessuten har vi slått sammen to miljøer og doblet antall konsulenter midt i året i Norge så det blir ikke like lett å sammenligne år mot år.

- Tror dere vi vil se en markedsjustering i 2024? 

- Vi er optimistiske for 2024. Usikkerheten næringslivet har opplevd det siste året ser ut til å roe seg. Prisstigningen er på vei ned, rentetoppen er nådd og både Norges bank og Statistisk sentralbyrå tror at nordmenn vil få både bedre råd og kjøpekraft i 2024, sier hun.

Teknologi- og designtopper om tregt marked: - Jeg tror det blir en opprenskning