Han får landets «tyngste» kommunikasjonsjobb: - Det er klart omdømmet til Equinor er preget

Slik skal Jannik Lindbæk bygge merkevaren og styrke omdømmet til Equinor fremover.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian Hauger

Det nye kommunikasjonsdirektøren til Equinor, Jannik Lindbæk har det mange velger å kalle Norges «tyngste» kommunikasjonsjobb - og det på flere måter. Ikke bare har han ansvaret for myndighetskontakt, medie- og pressehåndtering, merkevarebygging, internkommunikasjon og digitale kanaler i et selskap med en markedsverdi på over 500 milliarder kroner. Han styrer også over 150 kommunikasjonsmedarbeidere i det som er Norges mest verdifulle selskap og største bidragsyter til statskassa.

- Mange vil nok synes det er et høyt tall, men det er viktig å huske på at det er folk som både jobber i Norge og utlandet, sier kommunikasjonsdirektøren i Equinor.

I tillegg vil nok mange hevde at det er rett så tung kommunikasjonsjobb å måtte forsvare en oljeindustri på hell og det på en tid der alle kappes om å være mest mulig grønne.

- Blir du oppgitt når alle skal sette punktum for oljealderen?

- Jeg har forståelse og respekt for at det er ulike syn på dette. Det finnes ikke ett svar på hvordan vi skal komme dit vi må komme. Det er all grunn til å være utålmodig og vi kan ikke fortsette slik vi har gjort. Utslippene må ned og bruk av fossile brensler må ned. Det er mer et spørsmål om hvordan få til en omstilling som gjør det mulig å bygge noe på skuldrene på den legacyen vi har, sier han.

- Har du fått landets «tyngste» kommunikasjonsjobb?

- Det er i hvert fall en veldig spennende oppgave og det som er veldig motiverende er at det er veldig flinke folk i selskapet som jeg gleder meg til å jobbe tett sammen med fremover, sier Jannik Lindbæk.

Han er ganske så alene på et koronapreget Equinor-kontor på Fornebu. Han startet i jobben på nyrået som ny kommunikasjonsdirektør etter Reidar Gjærum, og det på en tid der det har stormet rundt oljegiganten. For i 2020 var det mer ruskvær enn solskinnsdager med USA-skandalen og tapene på hele 200 milliarder kroner som den desidert største mediesaken. Selv om han ikke frontet saken i mediene, jobbet han mye med saken inn mot myndighetene og politikere.

- Hvor uheldig var den USA-saken? 

- Det er ingen tvil om at det er tap og utfordringer som vi gjerne skulle vært foruten, sier Lindbæk.  

Jeg kan ikke tenke meg en mer meningsfull jobb. Jannik Lindbæk, kommunikasjonsdirektør i Equinor

- Det er klart omdømmet er preget

Medieomtalen av Equinor som selskap er enorm, men med USA-skandalen på toppen var det ingen tvil om at fjoråret var massivt. Tall Kampanje har hentet ut fra Retriever viser at Equinor hadde 17.238 oppslag i fjor, over 1.600 flere oppslag enn i 2019.

- Det er mye medieomtale og viktig for oss å håndtere dette på en god måte ved å være åpne, tilgjengelig, gi tilgang til våre ledere og sikre at vi bidrar med vår kompetanse og ekspertise. Dette er et viktig arbeid, sier Lindbæk.

Han sier det viktigste fremover blir å bygge tillit og fortelle at Equinor er et selskap «som har en virksomhet som skaper store verdier for samfunnet.»

- Men det er også en virksomhet med risiko, og vi er en del av en industri som gjorde valg som viste seg å bli tapsbringende på grunn av store omveltninger i energimarkedene, sier han.

Lindbæk vil ikke stoppe ved det han kaller «bare en forklaring», men sier Equinor også «må lære av det».

- Det er først og fremst det vi er opptatt av. Vi hadde en grundig gjennomgang med en eksternt ledet vurdering som ga klare anbefalinger. Det er læring som er fokus. Nå må vi bygge tillit til virksomheten, sier han.

Noen innskudd på goodwill-kontoen kan definitivt være på sin plass, etter at det blant annet kom frem at selskapet brukte enormt med penger på markedsføring og sponsoraktiviteter i USA og det hele toppet seg da selskapet sved av 700.000 kroner på en kalkun under en auksjon i Houston.  Denne uken la selskapet frem sine tall for regnskapsåret 2020 og der kom det frem at Equinor selger seg ut av et av de mest tapsbringende oljefeltene i USA for 7,6 milliarder kroner og tar dermed ett nytt tap på vei ut døren.

- Det er klart omdømmet til Equinor er preget av den omtalen som har vært rundt USA-virksomheten og sikkerhetsutfordringer som vi har hatt i det siste. Vi driver en veldig stor og avansert virksomhet som er avhengig av tillit fra samfunnet. Den tilliten bygges gjennom sikker og god drift, høy verdiskapning, stadig lavere utslipp og god kommunikasjon sier han.

- Er det et mål for deg at omdømmescoren til Equinor skal bedre seg?

- Ja. Når vi tar mål av oss å være et ledende selskap i det grønne skiftet så har vi en ambisjon om å være et høyt respektert selskap som bidrar til å levere energi det på en måte som bidrar til en positiv samfunnsutvikling. Når vi lykkes med det er det grunn til å tro at vi har et godt omdømme, sier han.

Ledet Equinors eget internbyrå

Statsviteren Lindbæk har jobbet med kommunikasjon nesten hele livet og liker seg best i spenningsfeltet mellom politikk og næringsliv. Før han kom til Equinor rakk han først å være innom GIEK der han drev med politisk analyse, før han havnet i kommunikasjonsbransjen tidlig på 2000-tallet og PR-byråer som GCI Monsen og deretter Brynhildsen&Woldsdal.

Lindbæk har også vært innom både Microsoft og Aker Solutions før han kom til Statoil i 2010 med ansvar for medierelasjoner.

- Jeg har stor interesse for politikk og industri og teknologi. Noe av det som driver meg er samspillet mellom industri og samfunn og virksomheter som har en grenseflate inn mot politikk. Det er enn kompleksitet der som jeg synes er spennende, sier han.

Fra 2015 ledet han den gang Statoils eget interne, globale kommunikasjonsbyrå som på det meste hadde rundt 150 ansatte.

- Det var et fullservicebyrå med designere, tekstforfattere, journalister og fotografer. Men antallet ble tatt kraftig ned i forbindelse med kostnadskuttene knyttet til oljeprisfallet på midten av 2010-tallet og da jeg ledet denne enheten var det nedskalert til 45 ansatte, sier han.

- Podcast er en interessant og ny flate

Som kommunikasjonsdirektør har Jannik Lindbæk to klare oppgaver. Han skal være med å forme selskapets beslutninger og fortelle om dem etterpå, eller var det ikke så enkelt?

- Kommunikasjon er ikke bare å formidle en beslutning som allerede er tatt. Vi har også et ansvar for å forstå våre omgivelser og de forventninger vi står overfor, og gjennom det bidra til at vi som selskap tar gode beslutninger som igjen blir forstått av våre omgivelser. Da kan vi være i stand til å bygge et godt omdømme, Det er det strategiske kommunikasjonsarbeid handler om. Vi skal være med å forme selskapets beslutninger på en god måte og delta i disse prosessene, og så håndtere og drive kommunikasjon eksternt og internt, sier han.

- Hva har vært de viktigste virkemidlene så langt for å bygge et godt omdømme?

- Vårt omdømme formes av mange drivere. Der vi står nå så er vårt omdømme preget av den internasjonale virksomheten og store tap i USA, men vi har også hatt hendelser i Norge som er alvorlige og som reiser alvorlige spørsmål ved sikkerheten i industrien. Konsernsjefen har sagt at vi ikke er der vi skal være. Dette er viktige omdømmedriverne for selskapet og vi må evne å håndtere de operative utfordringene og skape forståelse for hvordan vi jobber med læring og forbedring, sier han.

I tillegg kommer de betalte aktivitetene på merkevaresiden både gjennom sponsorprogrammet «Morgendagens helter» og content marketing som det Equinor gjorde sammen med Aftenposten rundt «Forklart»:

- Vi jobber også aktivt med merkevarebygging for å utvikle vår merkevareidentitet. VI har en kampanje nå som bygger på sponsorprogrammet vårt «Morgendagens helter», sier han.

- Med Forklart ble det støy?

- Det ble litt støy, men det var vel en litt ny måte å drive content marketing på. Målet var ikke å sitte å lese opp propaganda, men å skape interessant innhold der vi svarer på spørsmål folk er opptatt av.

- Blir det mer content marketing og Forklart?

- Det ga veldig gode lyttertall og slitt sett også mersmak. Podcast er en interessant og ny flate å nå ut bredt på, sier han.

- Jeg har forståelse og respekt for at det er ulike syn på dette.

Equinor har noen klare planer mål for selskapet og noe av det første den nye kommunikasjonsdirektøren skal gi seg i kast med er «å detaljere ut hvor Equinor skal nå de målene». 

- Retningen er staket ut. Vi skal styrke og forbedre virksomheten vår innenfor olje og gass, vi skal akselerere veksten innenfor for fornybar med offshore vind som det viktigste og vi skal utvikle ny industri innen lavkarbonløsninger, sier Lindbæk jr.

- Som kommunikasjonsmann hvor vanskelig er det å balansere disse to målene; olje og gass og samtidig være grønn og fornybar?

- Det er noe av det som gjør dette kjempespennende. Equinor har en klar ambisjon om å være en ledende aktør i det grønne skiftet og det er veldig motiverende, men også en veldig stor oppgave. Kommunikasjon vil være en vesentlig del i å forme dette og ivareta den posisjonen vi bygger, sier han.

Regnskapstallene for 2020 viste en omsetning på 385 milliarder kroner, etter et kraftig fall i inntekter på over 27 prosent, for selskapet som teller 21.000 ansatte fordelt på 30 land i både fabrikker til sjøs og anlegg på land.

- Det er en enorm verdiskapning fra norsk sokkel fortsatt. Mot midten av 2021 vil Sverdrup-feltet alene produsere 535.000 fat med olje. Som en illustrasjon med dagens prising tilsier det inntekter på omtrent 250 millioner kroner om dagen og det er bare ett av feltene. Det er rundt en fjerdedel av Norges oljeproduksjon. Det er en enorm verdiskapning, sier han.

Tjener sin tredje Equinor-sjef

Han startet i sin nye jobb på nyåret etter å ha fått tildelt stillingen direkte av den nye konsernsjefen i Equinor, Anders Opedal. For Lindbæk blir Opedal den tredje konsernsjefen i rekken etter forgjengerne Helge Lund og Eldar Sætre.

- Etter så mange år i Statoil og Equinor, var det en stilling du hadde siktet deg inn på?

- Jeg hadde lyst på jobben etter å ha vært en del av ledergruppen i nesten 11 år og visste at jeg var en av kandidatene. Men det var også andre gode kandidater, så jeg ble positivt overrasket og veldig glad, sier han.

At Lindbæk har byttet jobb internt i Equinor samtidig med flere av de store konsernsjefbyttene, sier han er en tilfeldighet. For utenforstående kan det imidlertid se ut som Lindbæk forsvant ut av hovedkontoret i 2015 da Helge Lund fratrådte og kom tilbake da Eldar Sætre sluttet og Anders Opedal tar over i fjor sommer.

- Nei, det er ikke slik det henger sammen. Jeg har også jobbet med Eldar Sætre og kom tilbake til konsernkommunikasjon etter et opphold i Brüssel i 2019, smiler han.

Men på sommeren 2020 annonserer Eldar Sætre sin avgang og det blir klart at Anders Opedal blir ny konsernsjef for selskapet. Noen måneder senere blir Lindæk utpekt av Opedal selv som den nye kommunikasjonsdirektøren.

- Det var veldig hyggelig å bli tilbudt den jobben, sier han.

Lindbæk som selv har rukket å bli 56 år er dermed bare noen år eldre enn selskapet han har jobbet for i over ti år. Neste år skal Equinor feirer 50-årsjubileum.

- Ja, vi skal feire 50 år neste år med et perspektiv på at vi skal være her som selskap i nye 50 år, sier han.

- Du er i midten av 50-årene og har nettopp fått den øverste kommunikasjonsjobben, er det Equinor for life nå eller?

- Mitt perspektiv er å gjøre en best mulig jobb der jeg er nå, og ta ansvar for at vi som kommunikasjonsfunksjon bidrar til at Equinor lykkes i å oppnå det vi skal som selskap. Jeg kan ikke tenke meg en mer meningsfull jobb, sier Equinors nye kommunikasjonsdirektør Jannik Lindbæk.

Han får landets «tyngste» kommunikasjonsjobb: - Det er klart omdømmet til Equinor er preget