Overrasket over nye tall - unge menn vender ryggen til Snapchat og Instagram

Også Facebook går tilbake i fersk undersøkelse fra Ipsos.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

I dag slippes helt ferske tall for nordmenns bruk av sosiale medier, denne gangen fra Ipsos sosiale medier-tracker. Også denne undersøkelsen viser at Facebook går tilbake blant nordmenn mellom 18 og 29 år. Nå oppgir 90 prosent av denne målgruppen at de har en Facebook-profil. Det er en nedgang på 3 prosentpoeng på ett år. Forrige uke la Kantar Media frem tall som pekte på en lignende utvikling.

Men langt mer oppsiktsvekkende er nedgangen til Snapchat og Facebook-eide Instagram i Ipsos sin undersøkelse.

83 prosent av nordmenn mellom 18 og 29 år oppgir at de har en profil på Snapchat. Det utgjør en nedgang på 7 prosentpoeng på ett år. Andelen menn mellom 18 og 29 som oppgir å ha en Snapchat-profil faller fra 87 til 77 prosent. Til sammenligning går andelen kvinner som har en Snapchat-profil i denne målgruppen tilbake fra 92 til 89 prosent. 

74 prosent av nordmenn mellom 18 og 29 år oppgir at de har en profil på Instagram. Det utgjør en nedgang på 5 prosentpoeng på ett år. Igjen er det menn som står for mesteparten av tilbakegangen. Hos menn mellom 18-29 faller andelen fra 70 til 62 prosent. Hos kvinner 18-29 faller andelen 88 til 87 prosent.

Dette er tall som overrasker selv analytikerne i Ipsos.

Måtte dobbeltsjekke tallene

Daglig leder i Ipsos, Nathalie Eyde Warembourg, forteller at de har sett seg nødt til å dobbeltsjekke tallene.

- Vi har spurt oss om det har vært noe galt med utvalg og metode, men vi har ikke funnet noe. Mange flere svarer at de ikke har en profil, sier hun til Kampanje.

Hun understreker at det er for tidlig å si om dette er en trend på Snapchat og Instagram.

- Fjerde kvartal er en måned hvor tallene ofte går ned, fordi folk gjør andre ting. Det vi ikke vet, er om dette fortsetter, sier hun.

Unntaket er Facebook, hvor de har sett en negativ utvikling over tid.

- Der er det en signifikant nedgang, sier Ipsos-sjefen.

Snapchat og Instagram taper terreng hos unge voksne

Grafen viser hvor stor andel av nordmenn mellom 18 og 29 som oppgir å ha en profil på de ulike sosiale mediene, ifølge Ipsos sosiale medier-tracker for fjerde kvartal. Fjorårets tall i parantes.

- Facebook fortsatt fullstendig dominerende

Tallene har også fått Marius Karlsen til å sperre opp øynene. Han synes det er «innmari vrient» å komme med en god forklaring på tallene.

- Jeg tror vi skal være forsiktige med å legge for mye i enkeltundersøkelser som denne. Vi må se på flere studier over tid for å konkludere om det er en trend eller bare et tilfeldig utslag. Men vi har hele veien sett at kvinner er mer aktive enn menn på sosiale medier, og at yngre menn skiller seg ut i negativ retning, sier han til Kampanje.

Marius Karlsen jobber med innovasjon i Polaris Media og er daglig leder i Helt Digital. Han mener unge menn gir norske annonsører noe å bryne seg på.

- Det som er utfordrende med hele situasjonen fra et markedsføringsståsted, er å nå yngre menn på digitale flater. Man har mulighet til å nå dem på YouTube, men der er det mange som når dem med å ligge i veien for det innholdet de har lyst til å konsumere. Det ligger et stort potensial i å lage godt og relevant innhold som yngre menn har lyst på, sier han.

På YouTube øker andelen menn 18-29 som har profil fra 70 til 73 prosent. På Twitter faller andelen fra 45 til 41 prosent. 

- YouTube og Twitter er mannsdominert, men jeg er litt spent på Twitter sin utvikling. I Norge er det en marginal kanal, og det er stort sett bare mediefolk og politikere og forståsegpåere som er der, sier Karlsen.

Ifølge Ipsos-tallene faller andelen nordmenn over 18 år med en Twitter-profil fra 29 til 24 prosent. Det utgjør 210.000 færre profiler. Ingen andre sosiale medier går mer tilbake. Facebook mister til sammenligning 171.000 profiler på ett år, ifølge undersøkelsen.

- Facebook er fortsatt et fullstendig dominerende sosialt medium i Norge. De har åpenbart en utfordring med å tiltrekke seg yngre brukere på hovedplattformen sin, men de går ned fra et ekstremt høyt nivå. Jeg tror ikke man skal overdrive betydningen for Facebook som sådan, all den tid de også eier Instagram og har full kontroll over de viktigste meldingsappene.

Avventer flere tall:

Snapchat og Instagram stuper på den siste målingen til Ipsos, men Marius Karlsen i Helt Digital mener det er for tidlig å konkludere på utviklingen. Foto: Liv-Runi Antonsen

Her er Norges største sosiale medier

Grafen viser hvor stor andel av befolkningen over 18 år som oppgir å ha en profil på de ulike sosiale mediene, ifølge Ispsos sosiale medier-tracker for fjerde kvartal 2018. Fjorårets tall i parentes.

Overrasket over nye tall - unge menn vender ryggen til Snapchat og Instagram