Mener toppen er nådd etter ny vekst i papirprisene: - Vi forventer fall utover 2023

Første kvartal i det nye året byr på en liten prisøkning for avishusene, men Mediebedriftenes Landsforening (MBL) peker nå på at ting er i ferd med å snu.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

I september i fjor var Kampanje først ute med å rapportere at avishusene fikk seg et nytt prisjokk i fjerde kvartal da forhandlingene mellom MBL og papirprodusentene endte med et prishopp på nærmere 25 prosent. Dermed hadde prisene mer enn fordoblet seg på ett år og nådd et rekordhøyt nivå. Nå ser derimot MBL lys i enden av tunnelen. De er nettopp ferdig med å fremforhandle papirprisene for første kvartal i det nye året gjennom datterselskapet Papirkjøp AS, og daglig leder Bjørn Wisted kan fortelle at prisøkningen nå er av det mildere slaget. 

- Det jeg kan si er at det er snakk om en liten endring, så vi mener toppen nå er nådd, og vår forventing og de rapporter som vi har tilgang til tyder på at prisene skal falle nå utover i 2023. Det er vår forventning at det snur nå, sier Wisted når Kampanje ringer. 

- Hva er det disse forventningene og rapportene bygger på?

- Det bygger på at man ser at det er to forhold som endrer seg. Det ene er tilgjengeligheten av papir i markedet sett opp mot etterspørselen. Det andre er at man ser at de argumentene produsentene har brukt i forhandlinger, nemlig at kostnader for innsatsfaktorer har økt, nå begynner å synke. Produsentene opplever fallende kostnader, og det forventer man skal synke ytterligere utover 2023. 

- Og det er snakk om en liten økning nå sett opp mot fjerde kvartal?

- Det er små endringer i prisbildet slik vi registrerer det med tanke på det vi så i fjerde kvartal. Vi ser fremdeles at den prisen vi har i Norge er gunstig sett opp mot andre markeder i Europa, det skal man også være klar over. Det er mye høyere priser på kontinentet enn det vi har i Norge, men jeg ønsker ikke si noe mer om absolutte nivåer. 

Les også: Nytt prissjokk for avishusene - redaktør varsler «tunge vurderinger» på antall utgivelser

- Frekvenskutt i Norge gir ikke utslag

Av det Kampanje kan erfare skal det være snakk om mindre enn en fem prosents økning sett opp mot fjerde kvartal. Det er således den minste kvartalsmessige økningen på lang tid for avishusene. Likevel betyr det samtidig at tonnprisen for papir i Norge kryper mot 9.000 kroner. Da Polaris-sjef Per Axel Koch gikk ut i Kampanje i oktober i fjor og hamret løs mot «ukloke» papirprodusenter og kritiserte Norske Skog, bekreftet den norske papirprodusenten at prisene på papir lå på over 8.000 kroner tonnet i Norge.

Tidligere har prisen for et tonn papir ligget omkring 4.000 kroner, og for et knapt år siden lå prisen omkring 6.000 kroner. Til tross for at Wisted nå tror papirprisene vil falle, er han klar på at man fortsatt ligger på et for høyt nivå.

- Prisene vi har sett i 2022 er ikke bærekraftige for avisene om man skal ha en fornuftig utvikling av papirproduktet, da må prisene rett og slett ned, slår han fast. 

- Hva slags tilbakemelding har dere fått fra avishusene på den siste prisen dere har fremforhandlet?

- Av de tilbakemeldingene jeg har fått så er man glad for at det ble så små endringer som det ble, og at man også selvfølgelig håper at prisene skal synke gjennom året. De nivåene vi har nå er ikke bærekraftige. 

- Har frekvensnedgang blant norske aviser hatt noe å si for papirtilgangen og den prisutflatingen dere nå ser?

- Nei, det er for små bevegelser. Markedet er internasjonalt og europeisk, og vi snakker om et marked på flere millioner tonn i året. Frekvenskutt i Norge utgjør en for liten del, dette handler mer om produksjonen og det overordnede bildet hvor etterspørsel synker år for år som følge av digitaliseringen.

Les også: Polaris-sjef fyrer av mot «ukloke» leverandører: - Norske Skog utnytter situasjonen

- Det er ikke gledelige nyheter, vi ligger på historisk høyt nivå

Konserndirektør for trykk og distribusjon i Amedia, John Kvadsheim, sitter selv i forhandlingsutvalget til Papirkjøp AS, MBLs datterselskap som fremforhandler papirpriser på vegne av deres medlemmer. 

- Jeg er godt kjent med prisene vi har oppnådd for Q1 2023, og det er korrekt at de er på et litt høyere nivå enn Q4. Vurderingen til Papirkjøp er at kapasitetsutnyttelsen blant produsentene er på et nivå som indikerer at prisene skal ned. Det er vår vurdering per nå.
 
- Er det en gledelig beskjed for Amedia og konsernets aviser at man nå forventer prisfall fremover?
 
- Jeg ville ikke brukt de ordene. Vi ligger på et historisk høyt prisnivå, selv om det også er en realitet at vi ligger veldig mye lavere enn mange europeiske land. Det er ikke gledelige nyheter, jeg vil heller konstatere at verden er som den er, svarer Kvadsheim, som er enig med Wisted i at til tross for en forventing om fall i papirpriser, så er papirutgaven hardt presset. 
 
- Det er helt korrekt at man ikke kan utvikle papirproduktene på en fornuftig måte med de prisene vi har i dag, fortsetter Kvadsheim.
 
Han ønsker ikke kommentere hvor store papirutgifter Amedia budsjetterer med for 2023. For 2022 har konsernet tidligere opplyst at de fikk omtrent 23 millioner kroner i merutgifter grunnet økte papirpriser sett opp mot 2021. Det skal ikke per dags dato foreligge ytterligere planer om frekvenskutt blant Amedia-aviser nå, til tross for at flere av konsernets aviser i høst varslet færre papirutgaver.

- Annonsører sørger for at papirøkonomien har livets rett i dag

Redaktør i den Amedia-eide avisen Nordlys, Helge Nitteberg, venter enn så lenge med å sprette champagnekorken selv om papirprisene skulle flate ut. 

- Det er positivt om det skjer, og særlig om de også skulle kunne reduseres, for det er fortsatt forferdelig mye dyrere å lage papiravis nå enn for bare ett år siden. Vi venter med å sprette champagnekorken, og så er det heller ikke bare papirprisen isolert sett som har blitt dyrere. Hele verdikjeden har blitt mer kostbar, sier han til Kampanje.

At avishusene er under press er det ingen tvil om, de er nemlig blant NHO sine mest pessimistiske medlemmer med tanke på fremtidsutsikter. I tillegg til økte papirpriser, har kostnader til distribusjon og energi økt markant. Og når flere aviser melder om frekvenskutt, hvorpå Dagsavisen nå var sist ute med kutt i antall utgivelser, legger det et enda større prispress på de resterende avisene som skal distribueres de dagene det blir færre papirutgaver som skal ut. 

Enn så lenge har derimot Nordlys ikke økt prisen merkbart på sine produkter i det nye året. Samtidig holder de stand med seks utgivelser i uken.

- Vi har fortsatt et blikk på hvorvidt det er lønnsomt med seks utgivelser i uken, men enn så lenge er det det. Vi ønsker å holde på den frekvensen vi har så lenge det er mulig. Vi har sett gjennom høsten at flere Amedia-aviser og andre aviser har justert frekvens, og det vil sikkert komme flere som gjør det i år, men vi er litt avventende. Vi har ikke behov for å være først, fortsetter Nordlys-redaktøren.

- Hvor er det skoen trykker mest om du skal trekke frem en av innsatsfaktorene?

- Papirprisen har økt forholdsmessig mer enn det aller meste, og det er viktig at vi klarer å dempe den veksten og helst komme nærmere et nivå vi var for ett år siden, om det er mulig, men det er kanskje litt optimistisk. Det vil ha mye å si, og samtidig blir ikke de kostnadene vi har til trykk og distribusjon dekket av abonnementsinntekten på papir, så det betyr at vi er avhengig av at det fortsatt er annonsører som ser at det er verdi i å annonsere på papir, og det er det som i stor grad sørger for at papirøkonomien har livets rett i dag.

Mener toppen er nådd etter ny vekst i papirprisene: - Vi forventer fall utover 2023