Schibsteds mediesjef: - Aldri hyggelig med et slikt budskap

- Vi har kontroll over situasjonen, sier Siv Juvik Tveitnes.

Publisert / Oppdater

Øyvind Hofsrud
Øyvind Hofsrud Journalist

På et allmøte tirsdag formiddag kom den dystre beskjeden til Schibsteds ansatte om kutt i størrelsesorden en halv milliard kroner de neste par årene. Kuttene kommer som en følge av at den voldsomme priseveksten på papir og energi og et generelt høyere kostnadsnivå i mediekonsernet som gir ut aviser som VG, Aftenposten og svenske Aftonbladet. 

Schibsteds mediesjef, Siv Juvik Tveitnes, kunne på allmøtet, som foregikk på skjerm, også gå langt i å skjerme ansatte.

Les også: Schibsted-aviser må spare 500 millioner kroner

- Kan du utelukke kutt i stabben?

- Det vi har sagt er at vi jobber med disse områdene - og jeg tror det kommer til å løse mye av dette. Vi er i dag 2500 ansatte. Det er folk som slutter og da må vi se om det er nødvendig å ansette på nytt eller om vi kan flytte folk rundt der det trengs mest. Sånne tiltak gir effekt over tid, sier hun til Kampanje.

Områdene hun omtaler er printøkonomien, organisatoriske endringer og generelt i organisasjonen.

Les mer: Tillitsvalgt om Schibsted-kuttene: - Mange er usikre på jobben sin

Slår sammen enheter

Tveitnes forteller at omtrent halvparten av de 500 millionene skal spares inn som følge av tiltak rundt printverdikjeden.

- Det ene handler om printøkonomien vår. Der har vi sett store endringer. Vi skal jobbe med å effektivisere printkjeden vår. Vi har allerede startet litt med å flytte trykkeriet fra Nydalen til Vestby og konkrete tiltak som at Aftenposten sluttet med sin søndagsavis, tidligere deadliner i VG og kutte magasin i det svenske Aftonbladet, sier Tveitnes.

De resterende 250 millionene skal Schibsted finne gjennom generelle tiltak i konsernet og en strategisk organisatorisk endring.

- Det andre er generelt i organisasjonen. Hele Schibsted skal jobbe med å effektivisere seg selv. Det vil si å ta ned tempo litt på investeringer. Dette har vi også kommunisert før. Vi har eksempelvis redusert antallet nyansettelser i organisasjonen. Det vil ikke si at vi har stoppet med ansettelser, men vi tar bare inn folk der det er kritisk nødvendig for å løse visse oppgaver. 

- Det tredje organisatoriske endringer. Brukerbetaling og teknologiorganisasjoner går fra tre til to organisasjonsenheter. Vi lager en organisasjon som heter «Product and Consumer» som skal ledes av Tore Jacobsen og en enhet som heter «New Media and Technology» som skal ledes av Markus Rudberg, sier Tveitnes.

Sparetiltak:

Schibsted må spare inn 500 millioner kroner over to år. Det melder konsernet selv i en pressemelding tirsdag morgen.

- Kan ikke forvente lik fordeling av reduksjoner

Tveitnes forteller at de ikke skal i gang med en fullskala sluttpakkerunde slik man har sett i eksempelvis NRK, men at det kan være «områder innad i organisasjonen vår som vil jobbe med å ta ned aktiviteten». 

- Gjelder dette bare innholdsproduksjon, eller også andre deler i Schibsted som for eksempel salg? 

- Tiltakene er de samme for hele organisasjonen, sier Tveitnes.

- Er det noen mediehus som må kutte mer enn andre? 

- Tiltakene skal være strategisk forankret, og det foreligger noen prinsipper til grunn. Alle er en del av News Media og alle må bidra for å redusere kostnadene. Vi er som nevnt opptatt av at dette er strategisk forankret og man kan derfor ikke forvente en lik fordeling av kostnadsreduksjoner. 

- Hva med frekvensen på papir? Må BT og SA kutte noen dager for eksempel? 

- Det er foreløpig ikke noe tema. 

Det er aldri hyggelig med et slik budskap, men vi har kontroll over situasjonen. Siv Juvik Tveitnes, Schibsted.

- Aldri hyggelig med et slik budskap

Tveitnes forteller at de foreløpig har kontroll på kuttene og at det ikke er planer om flere sparetiltak i nærmeste fremtid.

- Hvorfor gikk dere ut med dette nå? 

- Det er fordi Schibsted er børsnotert. Når vi skal gjøre så store kutt må man ut med informasjonen til markedet. Vi har sagt at når vi har planene klare skal vi kommunisere dette ut til markedet og internt, sier Tveitnes.

- Hvor dramatisk vil du si dette er? 

- Jeg vil si at når vi går ut med denne informasjonen så har vi en plan. Og det er alltid bra. Vi har jobbet med dette over en viss tid allerede, og noen tiltak er godt i gang. Det er aldri hyggelig med et slik budskap, men vi har kontroll over situasjonen. De to store spørsmålene vi har om året vi går inn i er imidlertid hvordan printdriften vil være og hvordan annonseinntektene vil utvikle seg over økonomien i disse usikre tidene. 

Schibsteds mediesjef: - Aldri hyggelig med et slikt budskap