Schibsteds storeier befester sin makt etter fire oppkjøp de siste dagene

Schibsted-eieren kan også drysse 64 millioner kroner i utbytte over Tinius Nagell-Erichsens fire arvinger.

Publisert / Oppdater

Erlend Fossbakken

I løpet de siste dagene har Stiftelsen Tinius gjennom selskapet Blommenholm Industrier kjøpt aksjer i Schibsted for 67 millioner kroner og dermed befestet sin suverene kontroll over mediekonsernet. Transaksjonene ble gjennomført onsdag, torsdag og fredag i forrige uke, og mandag denne uken.

Administrerende direktør i Stiftelsen Tinius, og daglig leder i Blommenholm Industrier, Kjersti Løken Stavrum, sier dette om bakgrunnen for oppkjøpet:

- Det er en enkel forklaring. Blommenholms vedtekter er ikke blitt forandret etter at Schibsted introduserte B-aksjer. For oss er det helt avgjørende å ha over 25 prosent av stemmene i Schibsted, det har vi alltid hatt. Ettersom ordlyden ikke er endret i vedtektene, så sier de at vi skal eie over 25 prosent av aksjene. Derfor ønsket vi å øke eierandelen litt og det er det vi har gjort de siste dagene, sier Stavrum til Kampanje.

Sjefen:

Kjersti Løken Stavrum styrer en av landets mektigste stiftelser, Stiftelsen Tinius. Hun er også sjef for Blommenholm Industrier, som er Schibsteds største eier.

Avkastningen falt i et urolig marked

Stavrum fronter en av landets mektigste stiftelser. Stiftelsen Tinius ble i 1996 opprettet av daværende storeier i Schibsted, Tinius Nagell-Erichsen. Hensikten var å skape trygghet for Schibsteds medier som en langsiktig eier, slik at de også i fremtiden kunne opprettholde sin posisjon som frie og uavhengige. Da Nagell-Erichsen døde i 2007 ble den eneste stemmeberettigede aksjen i hans selskap, Blommenholm Industrier, overført til stiftelsen. Dette selskapet eier nå rundt 25 prosent av aksjene i Schibsted, og er mediekonsernets største og mektigste aksjonær. 

Ifølge Blommenholm Industriers årsberetning for 2018 mottok selskapet utbytte på 99,4 millioner kroner fra Schibsted, noe som var likt med året før. I tillegg til aksjene i Schibsted, sitter selskapet på en portefølje av rente- og egenkapitalinvesteringer i og utenfor Norge til en verdi av over 500 millioner kroner. I fjor var avkastningen på porteføljen på 87,9 millioner kroner, mot 148,1 millioner året før. Det tilsvarer en nedgang på nær 40 prosent.

- Endringen fra året før skyldes i hovedsak et urolig marked i 2018, heter det i årsberetningen.

Økt utbytte til Tinius Nagell-Erichsens fire barn

Men markedet var ikke mer turbulent enn at det var mer enn nok penger til utbytte til aksjonærene.

- Formuesskatten til selskapets aksjonærer henger nøye sammen med utviklingen i Schibsteds aksjekurs, og denne vil igjen være utslagsgivende for størrelsen på utbyttet i Blommenholm Industrier fra år til år, står det i årsberetningen, slik det pleier å gjøre hvert år.

Her er det hensynet til Tinius Nagell-Erichsens fire arvinger –  barna Jan Nagell-Erichsen, Karina Nagell-Erichsen, Susanne Nagell-Erichsen og Margrete Nagell-Erichsen – som veier tungt. Ingen av dem skal ha penger nok til å dekke formues- og utbytteskatt. Da de solgte stordelen av sine aksjer i Blommenholm Industrier for noen år siden, ble det avtalt at de skal motta ni av ti kroner i utbytte hvert år. Blommenholm Industrier vedtok å utbetale 71,1 millioner kroner i utbytte for 2018, en økning på 16 prosent sammenlignet med året før. De fire barna mottok 16 millioner kroner hver, mens stiftelsen fikk rundt sju millioner.

Tok initiativet til å etablere Adevinta

Om millioner går ut, så kommer det mye penger inn også. Da Schibsted bestemte seg for å skille ut den globale rubrikksatsingen i et eget børsnotert selskap under navnet Adevinta, solgte Blommenholm aksjer for 220 millioner kroner før børsnoteringen i april i år. Når Kampanje spør daglig leder i Blommenholm Industrier, Kjersti Løken Stavrum, om hva de skal bruke pengene på, så svarer hun slik:

- Vi har ingen forbruksplan. Salget av aksjene var et bidrag for å legge til rette for en god børsnotering av Adevinta. Børsnoteringen har vært svært tilfredsstillende, sier Stavrum.

Hun legger til:

- Vi har vært tydelige på at det er en finansiell investering.

Ifølge årsberetningen var det Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier som tok initiativet til at Schibsted høsten 2018 bestemte seg for å skille ut den globale rubrikksatsingen i et eget børsnotert selskap. 

- Det var resultatet av et godt samarbeid i stiftelsen, forteller Stavrum.

I stiftelsen jobber hun tett sammen med en som kjenner svært godt til mediekonsernets rubrikksatsinger, nemlig tidligere sjef for Schibsted Classifieds, Terje Seljeseth. Han ledet også Finn i ti år fra 1999. Seljeseth har lenge vært klar over at aksjemarkedet har ønsket seg et rendyrket rubrikkonsern. 

Les også: Seljeseth til Tinius-stiftelsen - Gravir blir sjef for Schibsteds rubrikksatsinger

Schibsteds storeier befester sin makt etter fire oppkjøp de siste dagene