Har brukt 22 PR-rådgivere på Oslos klimasatsing: - Ikke en god bruk av kommunens penger

Siden 2016 har antallet kommunikasjonsfolk som driver med klimakommunikasjon i Oslo Kommune økt kraftig.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

I går kunne Kampanje fortelle at Oslo Kommune ved Klimaetaten i disse dager har utlyst anbud på en ny kommunikasjonskontrakt verdt 16 millioner kroner over to år. Dette skjer som en følge av at Klimaetatens nåværende avtale med Redink må avvikles, etter at byrået fikk fornyet sin kommunikasjonsavtale med etaten på feilaktig grunnlag i 2018. Avtalen med Redink skal ha hatt en estimert maksverdi på 12 millioner kroner over en fireårsperiode. Snaue tre år inn i avtalen, har Klimaetaten og Miljøhovedstadssekretariatet bestilt tjenester for mer enn det dobbelte av det det var rom for i avtalen.

Etter en ny vurdering av avtalen avvikler nå Klimaetaten avtalen med mål om å avslutte samarbeidet innen juli. Alle nye bestillinger i avtalen ble stanset etter 8. april.

Bystyrerepresentant og leder for Oslo Venstre, Espen Ophaug, forteller at han er overrasket over det som fremkommer i Kampanjes artikkel.

- Vi har sett at det har vært store penger i budsjetter til klimakommunikasjon, men vi har aldri visst hva det har gått til. Jeg er mildt sagt overrasket, og jeg synes de bruker fryktelig mye penger på kommunikasjon når du ser totalbeløpet med egne ansatte og innleide konsulenter. Vi fikk ikke Miljøhovedstadsåret for å bruke mangfoldige millioner på byrå for å si det sånn. Og det er overraskende at de da etter jeg stilte spørsmål ved avtalen, oppdager at de har brutt anskaffelsesforskriften, sier han til Kampanje.

- Kan det tyde på at de er litt lemfeldige med bruken av kommunikasjonspenger?

- Jeg synes det gjør det, særlig når man vet at et av Byrådets valgløfter var å redusere bruken av eksterne konsulenter i kommunen. Her har de brukt for mye penger på unødvendig kommunikasjonskompetanse. Klimaetaten ansatte tre egne kommunikasjonsrådgivere i 2018, og i tillegg har Miljøhovedstadsprosjektet ansatt et stort antall egne kommunikasjonsfolk. På toppen av dette bruker de 30 millioner på ekstern kommunikasjon. Det synes jeg ikke er god bruk av kommunens penger.

Det var først da Ophaug ba Klimaetaten om å redegjøre for omfanget av avtalen med Redink, at etaten selv oppdaget at det ikke var rom for tolkningen de la til grunn da de fornyet kommunikasjonsavtalen i 2018. 7. april oppdaget Klimaetaten feilen, hele ni måneder etter at kontrakten ble fornyet. Det synes Ophaug er litt skummelt. 

- Det må jeg innrømme. At man har såpass lite oversikt, er ikke betryggende. Man skal alltid ta forbehold og det kan ha skjedd en glipp, men da tenker jeg det er bra man har en kritisk opposisjon som stiller spørsmål om byrådets gjøren og laden, kommenterer Ophaug. 

Les mer: Doblet innkjøpene av klima-PR – nå må Oslo kommune lyse ut avtalen på nytt

Se hvor mye Redink fakturerte per konsulent lenger ned i saken.

Kritisk til pengebruken

Bystyrerepresentant og leder for Oslo Venstre, Espen Ophaug, er kritisk til byrådets bruk av penger og ressurser på klimakommunikasjon. Foto: Oslo Venstre.

- Klimaetatens bruka v konsulenter vil reduseres

Redink har i tett samarbeid med Footprint bistått Oslo kommune med klimakommunikasjon siden høsten 2016. De bidro blant annet til utviklingen av kommunikasjonsstrategien, som etter hvert ble til Klimaetaten i Oslo kommune. 

Klimaetaten fikk selv på plass sine første kommunikasjonsansatte i 2017, og i dag jobber det fem faste kommunikasjonsansatte ved Klimaetaten, samt én midlertidig ansatt som er tilknyttet Klimaetatens arbeid med Oslo som europeisk miljøhovedstad.

I Miljøhovedstadssekretariatet er det to stillinger som jobber med kommunikasjon og én som jobber med kampanjer. I tillegg har Klimaetaten og Miljøhovedstadssekretariatet vært tilknyttet 13  konsulenter fra Redink og Footprint, gjennom avtalen som nå avvikles. 

På sitt meste vil det si at Oslo Kommune har hatt 22 kommunikasjonsansatte tilgjengelig for å levere klimakommunikasjon.

- Vi stilte spørsmål omkring avtalen fordi vi har fått med oss at kommunen bruker fryktelig mye penger på klimakommunikasjon. De har ansatt veldig mange nye i Klimaetaten og i Miljøhovedstadsprosjektet - som skal jobbe med kommunikasjon. I tillegg har de en meget omfattende avtale med eksterne klimakommunikasjonsrådgivere, forteller Ophaug. 

- Med både interne og eksterne ressurser har Oslo Kommune på sitt meste hatt 22 kommunikasjonsfolk tilgjengelig for å levere klimakommunikasjon – er det nødvendig?

- Kommunikasjon til befolkning og næringsliv er et viktig virkemiddel i arbeidet for Oslos klimamål. Antallet mennesker som jobber med dette vil gå ned etter at markeringen av Oslos år som Europas miljøhovedstad er avsluttet. Dette er en tidsavgrenset markering i 2019 med stort omfang av arrangementer og informasjonsarbeid. Klimaetatens bruk av konsulenter forventes redusert nå som de i større grad har bygget opp egen kompetanse, sier byråden for samferdsel og miljø, Arild Hermstad (MDG), til Kampanje. 

Da bystyret vedtok at man skulle bruke 118 millioner på å feire at Oslo er miljøhovedstad i år, ble 27 millioner kroner satt av til kommunikasjon, kampanjer og synlighet i byrom. 

- Uheldig at ikke Klimaetaten lyste ut nye anbud

Det sier byråden for samferdsel og miljø, Arild Hermstad, til Kampanje. Foto: Oslo kommune.

Byråden er enig i at konsulentbruken har vært høy

Arild Hermstad er i dag vikarierende byråd for Lan Marie Nguyen Berg, som er i permisjon. Selv om byråden fremholder at kommunikasjon utad er et viktig virkemiddel i arbeidet for Oslos klimamål, er han enig med Ophaug i at konsulentbruken har vært høy.

- Og det er uheldig at Klimaetaten ikke lyste ut en ny anbudskonkurranse når de burde. Byrådet er opptatt av å redusere konsulentbruken, men for Klimaetaten som fersk etat, har det i en oppbyggingsfase vært et ekstraordinært behov for ressurser. Etaten melder at bruken av konsulenter på kommunikasjonsområdet vil bli redusert nå som de i større grad har bygget opp egen kompetanse, og jeg er glad for at de også har skjerpet rutinene og har lyst ut nye anbud, sier Hermstad til Kampanje.

- Ophaug mener dette ikke er en god bruk av kommunens penger – hva mener du?

- Jeg mener det er riktig at kommunen bruker ressurser på kommunikasjon med innbyggerne om vår tids viktigste sak. Klimaetaten skal være en pådriver for å nå klimamålene ved å ha kontakt med befolkning, næringsliv, kunnskapsmiljøer, organisasjoner og andre offentlige myndigheter. Da er kommunikasjon er viktig virkemiddel, svarer Hermstad. 

Så mye fakturerer Redink for klimakonsulentene

Av den opprinnelige avtalen kommer det frem at Redink - med Footprint som underleverandør - totalt har stilt 13 kommunikasjonsfolk tilgjengelig for kommunen. Av disse regnes seks som nøkkelpersonell og syv personer som ressursteam, heter det i avtalen. 

Blant nøkkelpersonellet finner man byråleder i Footprint, Beate Nossum, avdelingsleder i Redink, Birger Baug og rådgiver i Footprint, Silje Schei Tveitdal. Sistnevnte har tidligere vært leder i Natur og Ungdom og partisekretær for Sosialistisk Venstreparti. I tillegg er også medgründer av Footprint, Christopher Mortensen, seniorrådgiver i Redink, Arild Gilde, og partner i Redink, Monica Michelsen Økern, en del av kjerneteamet. 

Se prislisten fra avtalen mellom Redink og Klimaetaten under:

Konsulent

Område

Timepris per time (ekskl. mva.)*

Beate Nossum

Strategisk Bistand

Løpende rådgivning og operativ bistand

1200

1200

Birger Baug

Strategisk Bistand

Løpende rådgivning og operativ bistand

Innholdsproduksjon

1200

1200

 

1100

Silje Schei Tveitdal

Strategisk Bistand

Løpende rådgivning og operativ bistand

1200

1200

Christopher Mortensen

Strategisk Bistand

Løpende rådgivning og operativ bistand

1200

1200

Arild Gilde

Strategisk Bistand

Løpende rådgivning og operativ bistand

1200

1200

Monica Økern

Administrativ prosjektleder

Løpende rådgivning og operativ bistand

900

Nova Vista (underleverandør)

Eventtjenester

850

RK Grafisk (underleverandør)

Trykkeritjenester

850

Samtext (underleverandør)

Oversettelsestjenester

850

* Da avtalen ble fornyet 2018 ble timesprisene justert med SSBs konsumprisindeks, tilsvarende 2,7 prosent. Dette er ikke innbakt i prisene over, som er fra avtalen som ble signert juli 2016. 

** Ressursteamet som har bestått av innholdsprodusenter har fakturert mellom 900 kroner og 1100 kroner timen. De er ikke oppført i Kampanjes oversikt. 

Har brukt 22 PR-rådgivere på Oslos klimasatsing: - Ikke en god bruk av kommunens penger