TV 2-sjefen med et av sine svakeste resultater: - Skulle gjerne vært kriser og konfliktene foruten

Olav Sandnes peker på tre grunner til at overskuddet sank med over 400 millioner kroner.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Onsdag denne uken kunne det danske mediekonsernet Egmont legge frem sine regnskapstall for fjoråret, og de viste at det både for konsernet og for TV 2 ble en ganske kraftig nedgang i resultatet. TV 2-overskuddet alene falt med hele 426 millioner kroner til 77 millioner kroner og det er det svakeste resultatet i TV 2 siden 2016.

- Vi har tidligere hatt år som har vært krevende med store omstillinger. Vi er en kommersiell allmennkringkaster og da ligger det i sakens natur at tallene svinger, sier sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2, Olav Sandnes, til Kampanje.

Han sier nedgangen skyldes svakere makroøkonomi, bortfallet av Premier League og distribusjonskonflikter. TV 2 tapte i februar 2020 budkampen om den engelske fotballen til konkurrenten Viaplay.

- Premier League var en veldig lønnsom sportsrettighet som har vært med på å finansiere mye av journalistikken i TV 2. Bortfallet av Premier League og svakere konjunkturer i makroøkonomien gjør at vi ikke så den samme veksten som har sett de siste årene, sier Sandnes.

Men den kanskje største utfordringen i 2022 var det faktum at TV 2 lå i konflikt med flere av landets største TV-distributører i syv av fjorårets 12 måneder. Året startet med at TV 2 var i svart for Telenors rundt én halv million kunder, før Altibox-konflikten inntraff noen måneder senere og rammet et tilsvarende antall TV-kunder gjennom hele sommeren og utover høsten og vinteren.  

- Hvor mye kostet disse konfliktene TV 2?

- Det er ikke et svar med to streker på det spørsmålet. Men jeg skulle gjerne sett at vi var konfliktene foruten. Det koster oss mye, også koster det distribusjonspartnerne våre mye, sier han.

Les også: Én million TV-seere går glipp av «tidenes» dansefest på TV 2: - Engstelig for at dette er den nye virkeligheten

Kan ha tapt flere hundre millioner

Konfliktene rammer nemlig både salget av TV-reklame samt de viktige distribusjonsinntektene som TV 2 får fra distributørene. Til sammen kan dette, etter det Kampanje har grunn til å tro, beløpe seg til flere hundre millioner kroner i tapt omsetning. Omsetningen til TV 2 økte likevel med over 300 millioner kroner til rekordstore 6,6 milliarder kroner i fjor, men i dette tallet ligger for første gang et helt år med omsetning fra RiksTV, en omsetning som historisk har ligget på rundt 1,2 milliarder kroner. I fjor lå det inne kun et halvt år med RiksTV.

TV 2 ønsker ikke å opplyse hvordan omsetningen i TV 2 eksklusive RiksTV har utviklet seg, men det grunn til å anta at omsetningen falt med flere hundre millioner kroner.

Konfliktene med TV-distributørene koster også mye i tap av omdømme, og TV 2-sjefen innrømmer at sakene har påvirket TV 2s merkevare negativt.

- Kundene til distributørene blir irriterte og det med god grunn. Det oppstår et savn etter TV 2 når innholdet vårt ikke er tilgjengelig. Vi skulle gjerne ha unngått dette, men vi føler at vi i dag har løst dette på en god måte og kommet opp med løsninger som gir både oss og partnerne våre et sterkere verdiforslag ut til seerne og kundene til distributørene, sier Sandnes.

Les også: Har tapt over 200 millioner på Altibox-konflikten: - Må ta et valg ellers blir vi utradert av internasjonale giganter

-  Skulle gjerne vært kriser og konfliktene foruten

I tillegg fikk også sakene om nyhetsredaktør Karianne Solbrækkes forhold til terrordømte Arfan Bhatti og nyhetsreporter Fredrik Græsvigs oppførsel i sosiale medier overfor finansmannen Eirik Furuseth i fjor sommer stor oppmerksomhet og kritisk medieomtale.

- Står merkevaren TV 2 like sterkt i 2023 som ved inngangen til 2022?  

- Jeg skulle gjerne vært kriser og konfliktene foruten, men vi mener at vi har svart de utfordringene godt ut. Samtidig er jeg glad publikum bryr seg om TV 2 og har en relasjon til oss. At vi får saker som får nasjonal oppmerksomhet er en del av det å være kommersiell allmennkringkaster, men ja, selvfølgelig påvirker det merkevaren vår negativt, og da blir det jobben vår fremover og gjenopprette dette, sier Sandnes.

Les også: TV 2 trippelfelt i PFU for Græsvik-meldinger: - Ganske grovt

Samtidig fortsetter de samme makroøkonomiske utfordringene å gjøre seg gjeldende i 2022 med press på reklameinntektene. TV 2s reklamebaserte virksomhet har historisk generert drøye to milliarder kroner i omsetning årlig og står dermed for i underkant av en tredjedel av omsetningen til konsernet.

- Vil vi se et mer forsiktig TV 2 i år med tanke på investeringer?  

- Vi har allerede strammet til og det var krevende da vi begynte å se endringene i reklamemarkedet. De treffer i likhet med mange andre mediehus også TV 2. Vi har derfor strammet kraftig inn på kostnadsbruken og følger nøye med på utviklingen både i og utenfor bransjen, sier han.

Les også: TV-2 Solbrække: - På kort tid ødela jeg alt som betydde noe for meg

- Tøffere rammebetingelser

Men på toppen av det har Olav Sandnes også fått noen nye utfordringer knyttet til regjeringens nye modell for moms på salg av TV-nyheter.

- Det som bekymrer mest nå sammen med en fortsatt forverring av konjunkturene, er tøffere rammebetingelser for alle som finansierer journalistikken sin kommersielt. Den nye modellen vedrørende moms rammer TV 2 ekstra hardt. Rammevilkårene til bransjen er satt mange, mange år tilbake i tid og det er krevende, sier Sandnes.

Han sier han har forventninger til at politikerne skal se på saken og komme opp med en bedre løsning.

- Er du i dialog med politikerne her?

- Det er en politisk prosess og det ligger inne et anmodningsvedtak fra Stortinget som det blir viktig for oss å se følges opp, sier Sandnes.

-  Bidrar momsendringen til at du blir mindre fristet til å søke på en ny avtale med staten om kommersiell allmennkringkasting?

- Det ligger i TV 2s DNA at vi skal være en allmennkringkaster med hovedsete i Bergen og det gjelder fortsatt. Vi planlegger å søke når det nå ifølge regjeringen skal komme en utlysning, sier han.

Les også: Regjeringen drøyer med ny TV 2-avtale - konkurrent mener foreslått endring er «science fiction»

Her kan du se de foreløpige regnskapstallene til TV 2 for 2022. Alle tall i MNOK. Kraftig nedgang i TV 2-overskudd

TV 2 2022 2021 Endring i %
Omsetning 6.612,0 6.276,0  + 5
Driftsresultat 77 503 - 85

TV 2-sjefen med et av sine svakeste resultater: - Skulle gjerne vært kriser og konfliktene foruten