Høyre tar TV 2s pirat-angrep til regjeringen: - Pengene renner ut

Stortingsrepresentant Tage Pettersen sendte mandag et skriftlig spørsmål til kultur- og likestillingsministeren om ulovlig strømming av sport.

Publisert / Oppdater

Anette Johansen-Desjardin
Anette Johansen-Desjardin Journalist

Som Kampanje tidligere har omtalt, la TV 2-sjef Olav T. Sandnes tidligere i måneden frem tall på Fotballtinget som viser at 300.000 nordmenn bruker ulovlig tjenester for å strømme premium live sport - til en betydelig lavere enn pris enn hva som tilbys av de som kjøper rettighetene.

Utfordringene med piratering har blitt adressert av mediehuset gjennom flere møter med Norsk Toppfotball og Norges Fotballforbund (NFF), og ble under Fotballtinget omtalt som en «kjempeutfordring» av Sandnes og et «problemområde» av Cato Haug, som er styreleder i Norsk Toppfotball.

Stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) synes 300.000 pirat-seere er et overraskende høyt tall i seg selv.

- Samtidig er det et tegn på at kostander som distributører og kanaler krever for sine sportsrettigheter og påfølgende abonnementer har blitt fryktelig kostbart i en tid der vi har dårligere råd enn før, sier Pettersen til Kampanje.

- Nå skal jeg selvfølgelig ikke legitimere piratering, men jeg forstår at noen leter etter snarveier, følger han opp med.

Les mer: TV 2 går til angrep mot 300.000 pirat-seere - fotballtopper skremt av tyvtittingen

- Gjør vi ikke noe vil dette med tiden spise opp inntektskilden til idretten

I lys av utfordringene rundt ulovlig strømming sendte han selv inn et skriftlig spørsmål til kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffrey (Ap), i starten av uken.

«Hva har statsråden gjort, og hva vil statsråden konkret gjøre, for å stoppe ulovlig strømming av sport?»

Skriftlig spørsmål er en kort spørsmålsform og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden, som i dette tilfellet er kultur- og likestillingsministeren, skal gi et skriftlig svar innen seks dager til stortingsrepresentanten som stilte spørsmålet.

- Hva forventer du i svar fra kultur- og likestillingsministeren?

- Jeg tror ikke jeg skal ha noen forventninger, men jeg er spent på svaret hennes. Jeg håper at hun anerkjenner at dette er en viktig og reell utfordring, og at hun viser vilje til å involvere flere parter for å jobbe bredt med problematikken.

- Også må hun finne ut av hvilke virkemidler som kan tas i bruk for å komme dette problemet til livs, for eksempel ved å se på hva som kan gjøres juridisk for å sanksjonere de som benytter seg av ulovlig strømming.

Regnskapstallene til NFF viser at mediepengene utgjør 60 prosent av forbundets inntektskilde på 15 milliarder kroner. Og Norsk Toppfotball mottar 600 millioner kroner fra medieavtalen som totalt er på 750 millioner kroner. Under Fotballtinget ble det snakket om at det potensielt er milliardverdier som renner ut av hendene på rettighetshavere.

- Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor dette har kommet til søkelyset nå. Vi ser at det er et økende problem og at det allerede er mange som benytter seg av ulovlig tjenester. Bare det er grunn nok i seg selv, og gjør vi ikke noe vil dette med tiden spise opp inntektskilden til idretten.

Pettersen mener dette er en problematikk som krever at mange melder seg på.

- Det er flere spor som er aktuelle å følge. En side handler om jussen og at vi må ha oppdaterte lovverk for å kunne sanksjonere ulovligheter. Jeg tror en god start er at myndighetene setter seg ned samen med distribusjonsaktører og frivillige for å nærmere på hva vi kan gjøre akkurat nå.

- Det ligger helt klart et ansvar hos de som kjøper sportsrettigheter

Mot slutten av forrige uke uttrykte Kultur- og likestillingsdepartementet at de var bekymret over økende piratstrømming, og statssekretær Even Aleksander Hagen (Ap), hadde stor forståelse for at ulovlige strømmetjenester er utfordrende for kringkasterne og rettighetshaverne.

Han har derimot ikke tro på at pirateringsproblemet kan løses på samme måte som Norge fjernet utenlandske betting- og gamblingaktører under den nye pengespilloven. Hagen mente det ikke var treffende å sammenligne ulovlig pengespill og piratering, og begrunnet med at betaling for ulovlige IPTV-tjenester ofte skjer med kryptovaluta.

- Et betalingsformidlingsforbud som vi kjenner fra pengespillområdet, vil derfor ikke ha noen særlig effekt, uttalte Hagen.

Pettersen tror den eneste løsningen for å stoppe pirat-seeing, er et internasjonalt samarbeid.

- Innen digitalisering hviskes landegrenser i større grad ut, noe som gjør det enda vanskelig å løse. Men dette er et problem som angår de fleste land i Europa, så både vi, strømmeaktører og idretten er tjent med å få i gang et samarbeid på tvers av landegrenser.

- Og jeg synes at Norge bør ta første steg. Jeg synes også at fotballpresidenten kom med en god invitasjon. Vi kan jo ikke stå å se på at pengene renner ut.

- Hva med rettighetshaverne, har de priset seg for høyt?

- Det ligger helt klart et ansvar hos de som kjøper sportsrettigheter, og de har et ansvar for å ikke konkurrere prisene for høyt, men vi kan ikke legge all skyld over hos dem. De siste årene har kampen om sportsrettigheter tatt helt av samtidig som vi vet at også strømmeaktørene sliter økonomisk med lavere betalingsvilje enn før.

- Mener du staten burde bidratt med noe til dem som kjøper rettigheter?

- Nei! Men som myndigheter har vi definert ulike sportsarrangementer og a-aktiviteter som vi mener er av nasjonal betydning og som skal tilbys på åpne gratis kanaler.

Høyre tar TV 2s pirat-angrep til regjeringen: - Pengene renner ut