- Vi har opplevd flere ganger at byråer har avstått fra å delta i byråkonkurranser
KOMMENTAR