Kampanje Media AS er et frittstående og uavhengig medieselskap som tilbyr nyheter, informasjon og fagstoff for hele medie- og kommunikasjonsbransjen. Vi henvender oss til alle som jobber med markedsføring, medier, design, reklame, kommunikasjon og teknologi samt tilstøtende næringer som jobber inn mot denne industrien. Kampanje er unikt posisjonert som et rendyrket digitalt medieselskap innenfor denne sektoren og er i dag det ledende mediehuset for nyheter og kunnskap om hele medie- og kommunikasjonsbransjen i Norge.

Kampanje tilbyr i dag nyheter og fagstoff til hele medier- og kommunikasjonsbransjen på alle plattformer. Over ser du eksempel på hvordan vårt digitale abonnementsprodukt Kampanje Premium ser ut.

Kampanje har et bredt spekter av produkter som Kampanje.com, Kampanje Premium, Kampanje Jobb, Kampanje Event, Kampanje Akademi, Kampanje TV og Byråguiden. Vi distribuerer vårt innhold på desktop, mobil, tablet og nyhetsbrev for å på den måten oppdatere våre lesere om aktuelle nyheter og fordypende fagstoff på en journalistisk poengtert, men også underholdende måte. Våre kjerneverdier er aktuell, innsiktsfull, kritisk og utfordrende.

  • Kampanje skal sette dagsorden, og vi skal ikke bare være à jour med nyhetsbildet, men helst være i forkant.
  • Kampanje skal gi et helhetsbilde av våre aktuelle saker. Vi skal påvise sammenhenger, og vi skal fremstå som både innsiktsfulle og kunnskapsrike.
  • Kampanje skal være grundige. Vi skal ikke nøle med å følge opp saker som har eller kan ha et kontroversielt preg. Vi skal vise at vi har en reflektert og profesjonell distanse til bransjen.
  • Kampanje skal tørre å ta i bruk nye redaksjonelle og visuelle virkemidler. Vi skal være uforutsigbare og ofte overraske.


Kampanje ble etablert i 1964 som et magasin som henvendte seg til salg og markedsførere, og er dermed snart en 60 år gammel merkevare. I 2009 ble selskapet overtatt av tre ansatte og har vært drevet videre som et selvstendig mediehus. Kampanje har alltid vært tidlig ute med å lansere nye produkter og i 2012 startet vi som et av de første norske mediehusene opp et nytt virksomhetsområde knyttet til event og konferanser, og arrangerer i dag over femten forskjellige konferanser i året hvorav de mest kjente er «Content Marketing-dagen», «Merkevaredagen», «Media Business», «Byrådagen», «Influencer Marketing-dagen» og «Kampanjeskolen». Se event-siden vår her.

Kampanje har som mål å samle bransjen i våre fysiske og digitale møteplasser for på den måten bidra til å drive medie- og markedsføringsfaget fremover.

Lesertall og målgrupper
Kampanjes produkter leses i dag av over 100.000 unike besøkende hver uke og er med det den største enkeltstående publisisten innenfor sitt marked (kilde: Google Analytics). Vår leserkrets består av en høy andel ledere og beslutningstakere.

Kampanjes lesere tilhører en del av næringslivet som befinner seg helt i front av den teknologiske utviklingen det være seg både digitalisering og innovasjon. Majoriteten av leserne befinner seg i alderen 20 til 50 år, og det er like mange kvinner og menn. Over 85 prosent av leserne våre jobber med markedsføring, salg, reklame, design, teknologi, medier PR eller kommunikasjon (Kilde: Egen undersøkelse 2021). Les mer om målgruppen vår her.

Økonomi
Kampanje Media AS hadde i 2022 en omsetning på 22,7 millioner kroner og genererte et overskudd på 5,9 millioner kroner. Kampanje har totalt åtte fulltidsansatte.

Kampanje har som mål å samle bransjen på våre fysiske og digitale møteplasser for på den måten bidra til å drive medie- og markedsføringsfaget fremover.

Besøksadresse:
Øvre Slottsgate 4, Oslo. Femte etasje.

Postadresse:
Kampanje Media AS
Øvre Slottsgate 4
N-0157 Oslo