NoA-byråene investerer millioner i havdataplattform: - En fantastisk reise

Det nordiske byrånettverket tror bærekraft er god business.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi Journalist

Byrå-Norge har i likhet med resten av næringslivet stått i stormen de siste åtte månedene, og det er lite som tyder på at koronakrisen vil blåse over med det første. I byråkonstellasjonen The North Alliance (NoA) er det likevel andre kriser som er minst like viktige.

Byrågruppen har inngått et partnerskap med havdatastiftelsen som ble initiert og etablert av Aker-konsernet i 2019, og som nå er blitt en del av World Economic Forum (WEF) og deres globale nettverk. 

Målet for stiftelsen er å samle og tilgjengeliggjøre data og innsikt om tilstanden i verdenshavene for å skape bedre forståelse og et bærekraftig samspill mellom industri, mennesker og natur.

- Det vi jobber for er å sikre at man klarer å etablere en balanse hvor man fortsetter å utvikle næringslivet og ha økonomisk sunne og bærekraftige samfunn samtidig som det ikke går på bekostning av havets helse, sier Katrine Sundbye, kundedirektør i NoA-byrået Making Waves.

- Hvordan står det til med havets helse?

- Havet dekker 70 prosent av jordens overflate og er essensiell for oksygenproduksjonen i verden. Det skaffer mat og jobb til en vesentlig del av verdens befolkning, og har en viktig rolle i klimautviklingen. Det er ingen tvil om at havets tilstand er truet. Det er store utfordringer globalt med økende forurensing, plast i havet og overfiske, noe som fører til fiskedød, tap av artsmangfold og global oppvarming. Hvis vi ikke gjør noe nå, vil det ikke være mulig å stoppe den dramatiske utviklingen, sier Sundbye.

Les også: Fem byråledere om fremtiden: - Vi har en felles utfordring

 

Investerer opp mot fire millioner

NoA-selskapet Making Waves har jobbet med den tekniske løsningen i ett års tid allerede, og nylig inngikk NoA en avtale med C4IR Ocean - Centre for the 4th Industrial Revolution - Ocean - som er stiftelsens formelle navn - om å jobbe med plattformutvikling, merkevare og kommunikasjon av initiativet.

- NoA handler om kommunikasjon og teknologi satt sammen, og det er langs de to aksene vi skal bidra. Vi jobber med teknologer og designere for å bygge plattformen og tjenesteutvikling på toppen, både for myndigheter, folk flest, forskning og industriaktører, sier landssjef i NoA Norge, Kim Krogstad.

- Den andre biten handler om å kommunisere dette initiativet ut på en engasjerende måte. Det vil falle på stengrunn hvis folk ikke skjønner og lar seg engasjere av dette, fortsetter han.

NoA går inn i prosjektet med tre til fire millioner kroner, hovedsakelig i form av kompetanse og arbeidstimer. Hos NoA anser de dette som en investering, ikke som pro bono-arbeid.

- Hva er forskjellen?

- Pro bono-arbeid gjør vi for virksomheter som ikke har midler til å gjøre en veldig viktig jobb selv. Dette er en investering inn i et partnerskap der vi har som hensikt å bidra med å løse en stor samfunnsmessig utfordring og samtidig få business ut i andre enden.

- Har dere satt noen forretningsmessige mål for dette prosjektet?

- Det har vi. Der skal vi ikke gå inn i detaljer, men det å gå inn i dette partnerskapet gir mulighet til å utvikle viktig kompetanse internt. For menneskene i NoA er det en fantastisk reise å være med på. På den andre siden får vi tilgang til et partnernettverk rundt denne plattformen. Det er masse behov fra kommersielle aktører til å bygge tjenester på toppen av plattformen. Der blir vi en preferert partner i denne sammenhengen, sier Krogstad.

Leder stiftelsen:

- Jeg oppfatter kommunikasjonsbransjen som en nøkkelbransje, sier Bjørn Tore Markussen i Havdataplattformen.

- En nøkkelbransje

- NoA har flere roller hos oss. På den ene siden har vi brukt dem som rådgivere og utviklere knyttet til utviklingen av plattformen hos oss det siste åre. Nå ønsker NoA også å være en partner og investere for å bli en aktiv del av økosystemet rundt senteret, sier Bjørn Tore Markussen, som er administrerende direktør i Havdatasenteret.

De inngår i et partnerskap som blant annet består av Microsoft Corporate, samt en rekke Aker-selskaper. Akkurat nå har Havteknologisenteret 11 slike partnere.

- I det øyeblikket de går inn i partnerrommet handler det om at de ønsker å sette opp prosjekter og jobbe sammen med de andre partnere og med oss.

- Hvor langt oppfatter du at kommunikasjonsbransjen er kommet i globale spørsmål som bærekraft?

- Jeg oppfatter kommunikasjonsbransjen som en nøkkelbransje i å rådgi sine kunder knyttet til de endringene som skjer i mange selskaper sine strategier. Om det gjelder ESG (Environmental Social and Governance), EUs Green Deal eller taksonomi, så er de rådgivere i å komme ut med troverdig informasjon og historier som ikke bare blir flau grønnmaling av virksomheter. Vi pleier å si at vi ikke er en think-tank, men en do-tank.

Han er ikke i tvil om at det også har en forretningsmessig oppside for NoA.

- De er utsatt for de samme driverne som alle andre som ansetter folk i dag. Valget som NoA gjør med å knytte seg til oss som partner og investere i oss, det er ting som appellerer både til ansatte og kunder.

- Nå må vi komme oss videre

Neste store deadline for prosjektet er Davos i slutten av januar.

- I forbindelse med det planlegger senteret å lansere neste versjon av plattformen. Da vil det også være kommunikasjonsinitiativer som vi vil være en del av, sier Sundbye.

- Det er mye å bekymre seg over, og det har ikke blitt mindre i år. Er dere redde for at havutfordringen kommer langt ned på lista av hva folk er opptatt av?

- Hvis man går tilbake til mars, da covid-19 slo inn og man så hvordan næringsliv og myndigheter greide å snu seg rundt på veldig kort tid å adressere pandemien, da var det raskt en god del stemmer som pekte på hva vi hadde klart å få til dersom vi klarte å snu oss like raskt rundt når det gjelder utfordringene vi står overfor med miljøet, svarer Krogstad.

- Covid-19 kommer vi til å leve med en stund. Nå må vi komme oss videre og utfordringene vi nå snakker om handler ikke bare om å redde miljøet. Det skal også sikre et bærekraftig næringsliv, fortsetter han.

NoA-byråene investerer millioner i havdataplattform: - En fantastisk reise