Selger PR-tjenester til staten for millioner: - Håper ikke vi vingeklippes til det destruktive

Også Abelia er skuffet over signalene fra den nye regjeringen. Her er noen av PR-avtalene som kan være i spill.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi, Øyvind Hofsrud og Knut Kristian Hauger

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gjør alvor av sine trusler mot PR-bransjen og får gjennomslag i den nye regjeringsplattformen til Ap og Sp om å strupe statens kjøp av eksterne kommunikasjonstjenester.

Ifølge VG vil plattformen inneholde løfter om å «kutte konsulentbruk i staten ved å utvide egen kompetanse» og - for at det ikke skal være tvil om hvilken bransje Vedum har i siktet sitt - redusere statlige virksomheters kjøp av tjenester fra kommunikasjonsbransjen kraftig.

«Utover informasjons- og holdningskampanjer skal slike tjenester som hovedregel ikke benyttes», heter det i plattformen.

Departementene må gi beskjed om dette i sine styringsbrev til underliggende etater og eksisterende kontrakter må avsluttes, forteller Vedum til VG.

Vedtaket kan få store konsekvenser for kommunikasjonsbyråer som har en stor andel statlige virksomheter på kundelisten, men foreløpig hersker det stor forvirring rundt hvilke tjenester Vedum vil til livs.

Daglig leder Martin Apenes i Wergeland Apenes har tidligere sagt at offentlige kommunikasjonsoppdrag står for om lag 30 prosent av byråets totale inntekter. Han er likevel optimistisk med tanke på fremtidige oppdrag fra staten.

- For vår del, sånn som det ser ut, så er det vel bare en innramming av den type oppdrag som vi allerede utfører. Så vi regner med at statlige virksomheter vil fortsette å kjøpe inn hjelp til å kommunisere regjeringens politikk, avholde kurs og kampanjer og den type ting. Og det ser det ut til at det er åpninger for også sier han til Kampanje.

Les mer: Vedum får gjennomslag for PR-nekt: - Har kommet ut av kontroll

- Ligger ikke våken om natta

Bare det siste året har Wergeland Apenes landet avtaler med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og OsloMet til en samlet verdi på nærmere 20 millioner kroner over fire år. Avtalen med DFØ har alene en verdi på 15 millioner kroner, og inkluderer både kommunikasjonsrådgivning og strategisk kommunikasjonsplanlegging. Avtalen med OsloMet har en verdi på 3,1 millioner kroner og omfatter blant annet medietrening, kurs, krisekommunikasjon og støtte til løpende drift.

- Du er ikke redd for at disse avtalene skal ryke? 

- Nei, jeg ligger ikke våken om natta foreløpig. Det skal materialiseres og man skal formulere signaler i tildelingsbrev, og så får man se hvordan det ser ut. Jeg regner med at det er en del etatsledere og kommunikasjonsdirektører rundt omkring i staten verdsetter våre tjenester – enten det gjelder kapasitet eller spisskompetanse. Og at det er behov i fremtiden. Vi får håpe at de får et ord med i laget, slik at vi ikke blir vingeklippet til det destruktive. 

- Frykter du det? 

- Nei, jeg tar ikke sorgene på forskudd. 

Byrålederen tolker Vedum dit at han vil ha slutt på at statlige virksomheter hyrer inn konsulenter for å påvirke staten eller politikere.

- Og da kan jeg berolige med at det skjer i helt ubetydelige omfang, sier Apenes.

Kampanje har vært i kontakt med Senterpartiet for å få Trygve Slagsvold Vedum til å utdype hvilke tjenester statlige virksomheter skal, og ikke skal, få kjøpe, men beskjeden derfra er at de ikke vil kommentere saken ytterligere før regjeringsplattformen presenteres i sin helhet på Hurdalsjøen Hotell onsdag.

Les mer: PR-byråene nærmer seg 800 millioner i inntekter – men nå truer Vedum med å stanse festen

Tror PR-avtaler vil skånes

Dermed er det inntil videre et åpent spørsmål om Statens Vegvesen må avslutte kontraktene de har inngått med Gambit H+K og Try Råd i år.  Gambit skal bistå Statens Vegvesen med konsulentbistand mot interessenter til en verdi på åtte millioner kroner over fire år, mens Try Råd skal levere medietreningskurs til en verdi på 2,8 millioner kroner over samme tidsperiode. 

- Vi i kommunikasjonsavdelingen i Staten vegvesen har et stort og kompetent kommunikasjonsmiljø som vil klare seg godt uten eksterne tjenester, men unntakene er filmproduksjon, holdningskampanjer og annonsekjøp. Vi har også god erfaring med å bruke eksterne til medietrening. Det håper jeg vi får fortsette med. Vi er inne i to avtaler med to års løpetid, og regner med de vil løpe tiden ut, sier fungerende kommunikasjonsdirektør, Kjell Solem, i Statens Vegvesen.

Administrerende direktør i Gambit H+K, Henrik Halvorsen, tror ikke de blir rammet av at Vedum vil lukke døra til PR-bransjen. På tampen av fjoråret sikret byrået seg også en avtale med Universitetet i Oslo på strategisk kommunikasjonsrådgivning til en verdi av 3,7 millioner over fire år.

- Slik vi vurderer det vil ikke våre rammeavtaler med det offentlige rammes i nevneverdig grad, da vi først og fremst yter bistand på andre områder enn myndighetskontakt, sier han til Kampanje.

Jeg tror fortsatt at staten kan bestemme selv om de kan kjøpe medietreningskurs.

I tillegg til Statens Vegvesen, landet Gambits konkurrenter i Try Råd også en avtale med Norad om strategisk rådgivning i sommer. Try Råd-sjef Sindre Beyer tror ingen av disse avtalene er i fare.

- Jeg tolker det ikke slik. Det er en innstramming, men jeg tolker Vedum i den retningen at han vil avslutte all jobbing som handler om lobbyvirksomhet, men kommunikasjon som handler bærekraftsmål, koronainformasjon og så videre kan stå. Jeg er helt sikker på at han vil ha tillit til statlige etater om at de gjør sine vurderinger.

Beyer mener vedtaket må reguleres på tjenestenivå, og ikke at navngitte byråer ikke kan brukes.

- Jeg tror fortsatt at staten kan bestemme selv om de kan kjøpe medietreningskurs. Jeg tror mange vurderer det lite hensiktsmessig å ha fast ansatte medietrenere. Det kan jeg aldri tenke meg.

- Skuffet over at én bransje pekes ut

Næringspolitisk direktør i Abelia, Nils-Ola Widme, er ikke overrasket over vedtaket, men han er avventende til de praktiske konsekvensene av det.

- Dette har de varslet og vært tydelig på i lang, lang tid. Men vi må se selve erklæringen for å se hva vi kan lese mer ut av dette. Det aller viktigste blir å se hvordan de helt konkret vil følge opp dette, sier han til Kampanje.

I mars i fjor tok han til motmæle mot både Senterpartiet og Arbeiderpartiet etter mye verbal hakking på landets PR-rådgivere og konsulenter og stilte blant annet opp i en NRK-debatt mot det som i morgen ser ut til å bli landets nye finansminister og leder av det ene av to regjeringspartier, Senterpartiet – Trygve Slagsvold Vedum.

- Hva kan vi lese ut av det han sier i dag?

- Den politiske motstanden har de flagget i lang tid, men de erkjenner samtidig at informasjonsrådgivere også spiller en viktig rolle for offentlige etater med de unntakene de peker på, sier Widme.

Han understreker at alle de informasjonsrådgiverne i PR-bransjen som lever av å selge sine tjenester til offentlig sektor gjør det fordi offentlig sektor trenger kompetansen.

- Der ligger det et rom som vi må finne litt ut av og det gjør vi når erklæringen ligger der og gjennomføringen av dette starter. Vi må se på hvordan det skal operasjonaliseres, sier han.

- Er dere skuffet over det Vedum kommer med?

- Man må jo være skuffet over at én bransje pekes ut, men vi var forberedt på det.

Vil se erklæringen:

- Vi må se selve erklæringen for å se hva vi kan lese mer ut av dette, sier næringspolitisk direktør i Abelia, Nils-Ola Widme.

- Umulig å kopiere ekspertisen fra kommunikasjonsbyråer

I vår i år la Abelia frem en stor rapport med tall på verdiene som skapes i landets konsulentselskap, advokatkontorer og kommunikasjonsbyråer.

Les mer: Slår tilbake mot Sp-toppenes konsulent-hakking - mener PR-bransjen bidrar med milliarder i verdiskapning

Hele 132 milliarder kroner verdsettes verdiskapningen til, og det spås samtidig en vekst på 75.000 nye konsulent- og rådgiverjobber fremover.

- De store pengene i offentlig sektor går til teknisk rådgivning i bygg og samferdsel og digitalisering, og skal det kuttes på disse områdene, så går det galt. Når det handler om PR, så er det ikke de største beløpene, men det er like fullt store og strategisk viktige tjenester for mange statlige etater. Jeg oppfatter det slik at når en statlig etat skal drive med informasjonsarbeid og strategisk kommunikasjon, for eksempel på hvordan vi skal leve sunnere liv eller forurense mindre, så er det ikke det man ønsker å begrense, sier han.

- Hva tror du han vil fjerne?

- Det må du nesten spørre den nye regjeringen om, sier han.

- Er det medietrening og krisekommunikasjon som står for fall?

- I mitt hode er dette kjerneområder for offentlig sektor. Medietrening og strategisk kommunikasjon er utrolig viktig både direktorater og tilsyn for at disse skal gjøre en god jobb. Det holder å se på helseetatene under koronapandemien, sier han.

Han har ikke noe tro på at det vil være mer fornuftig å bygge opp denne kompetanse i offentlig sektor.

- Oppgavene vil bli dårligere utført i offentlige etater uten ekstern spisskompetanse. Det er umulig for et statlig direktorat å kopiere ekspertisen fra kommunikasjonsbyråer og konsulenthus som selger sine tjenester på tvers av mange ulike kunder. Det er ikke bare å ansette disse menneskene selv, sier han.

Selger PR-tjenester til staten for millioner: - Håper ikke vi vingeklippes til det destruktive