IKT-Norge ut mot TV 2 i momskampen: - Har priset nyhetskanalen sin veldig høyt

- Mediemangfold er mer enn NRK og TV 2, sier IKT-Norge-sjef Øyvind Husby.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Mediebransjens kamp for å bevare momsfritaket på elektroniske nyhetstjenester fortsetter. Tirsdag stilte administrerende direktør Randi S. Øgrey og styreleder Pål Nedregotten i Mediebedriftenes landsforening (MBL) i Finanskomiteens høring om statsbudsjettet. Målet deres er å overbevise Stortinget om å reversere regjeringens forslag om å avvikle momsfritaket for nyheter i form av levende lyd og bilder.

- Dette forslaget kommer som et sjokk for oss. Vi var ikke forberedt på dette i det hele tatt, sa MBL-sjefen under høringen.

Fritaket har eksistert siden 2016, men ifølge regjeringen er det «kostbart og lite målrettet» og har «gitt uheldige tilpasninger». De mener distributører har brukt fritaket for å redusere momsbelastningen ved salg av kanalpakker der sport og underholdning står vel så sentralt som nyhetsinnhold.

- MBL anerkjenner utfordringen knyttet til TV-distributørenes bruk av fritaket. Disse utilsiktede konsekvensene må løses samtidig som fritaket for elektroniske nyhetstjenester beholdes. Slik blir også provenytapet vesentlig lavere, argumenterte Nedregotten.

En avvikling av fritaket kan frigjøre over en halv milliard kroner i statsbudsjettet for 2023 ifølge anslag Finansdepartementet har gjort. Under høringen tirsdag hevdet MBL-toppene at kun en fjerdedel av disse midlene har kommet redaktørstyrte mediers egen nyhetsproduksjon til gode.

- I tillegg kommer aktører som Viaplay, som baserer seg på utenlandske nyhetstjenester. Vi tror dette kan løses ved å gå tilbake til formålet med momsfritaket og se på hvordan vi kan gjøre justeringer sånn at fritaket kan videreføres uten utilsiktede konsekvenser, sa Øgrey til komiteens medlemmer.

Les mer: Medietopper starter lobbykampen for å redde momsmillioner - deler av potten kan allerede være tapt

Tror nyhetskanaler kan trekke seg ut av Norge

Til stede på høringen var også sjefen i IKT-Norge, Øyvind Husby. Han mener avviklingen av momsfritaket er «helt feil vei å gå» og peker i likhet med MBL på at tiltaket er et viktig grep i jakten på unge mediebrukere.

- Trettebergstuen og finansministeren sa tidligere i år siden at fritaket fungerte bra og bidratt til mediemangfold i forbindelse med at man hadde fått mulighet til å forlenge avtalen med ESA til 2028. Da er det rart at man et halvt år senere ikke synes det er en hensiktsmessig ordning, sier Husby til Kampanje.

IKT-Norge-sjefen mener på sin side at fritaket må gjelde hele verdikjeden, både de som produserer og distribuerer nyheter, slik ordningen fungerer i dag.

- En effekt av det er at det aldri har vært bredere tilbud av journalistiske nyhetskanaler hos distributørene. Mediemangfold er mer enn bare NRK og TV 2. Mediebegivenheter er også å se verdensbegivenheter fra andre journalistiske miljøer enn kun de norske, sier Husby.

- Frykter du avviklingen av dette fritaket vil føre til et mindre tilbud av internasjonale nyhetskanaler i Norge?

- Ja, jeg frykter det. Insentivet til å ha et bredt utvalg av nyhetskanaler forsvinner når prisen på disse kanalene går opp. Norge er et lite land og en del kanaler kan trekke seg ut av Norge hvis de ikke får den distribusjonen de ønsker.

- MBL og regjeringen synes å være samstemte om at fritaket har fått utilsiktede konsekvenser. Er du enig i det?

- Det er godt mulig det har foregått. En av utfordringene er at TV 2 har priset nyhetskanalen sin veldig høyt og lagt den inn i sine kanalpakker. Én tilpasning kan være å sette et tak på hvor stor verdi man kan sette på nyheter i en grunndistribusjon. Da kan ikke noen prise nyhetskanalene sin uforholdsmessig mye.

Uenig med medietopper:

Administrerende direktør i IKT-Norge, Øyvind Husby, mener momsfritaket må gjelde hele verdikjeden. - Mediemangfold er mer enn bare NRK og TV 2, sier han.

Foreslår prosentsats for nyheter

Som Kampanje tidligere har skrevet, inkluderer TV 2 inkluderer produktet «Nyheter» i alle sine strømmepakker på TV 2 Play. Produktet har fått en verdi på 104 kroner av kanalen og hele summen er fritatt for moms. Det betyr at kundene kun betaler moms på differansen mellom denne summen og verdien på produktet de velger å abonnere på.

Også Viaplay inkluderer et momsfritt nyhetsabonnement i alle sine strømmepakker. Den inkluderer kanalene CNBC, BBC World News, CNN og Aljazeera og har en fastsatt verdi på 79 kroner i måneden. 

Les mer: Medieforsker spår kjempesmell for TV 2: - Dette er absolutt dramatisk

- Hva slags grunnlag har du for å mene at TV 2 priser nyhetskanalen sin uforholdsmessig mye?

- Det er et enkelt regnestykke når du ser på hvor mye de får i fradrag for nyhetskanalen sin. Her må man gjøre en vurdering basert på seerandel hvor mye seing kanalen faktisk har opp mot andre kanaler. En prosentsats for hvor stor verdi man maksimalt kan få merverdi-fradrag for nyheter i en grunnpakke, kan være en enkel måte å sikre at norske kunder fremdeles får et like stort nyhets-mediemangfold som i dag. Både nyheter fra norske og internasjonale redaktørstyrte journalistmiljøer på et format som også når unge.

TV 2: - Har advart Finansdepartementet

Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah C. J. Willand i TV 2 viser til regjeringens ordlyd i statsbudsjettet der de skriver at fritaket brukes for å redusere TV-distributørenes merverdiavgiftsbelastning ved omsetning av sports- og underholdningspakker.

- Mediebedriftene har advart Finansdepartementet siden 2017 om at TV-distributører har utnyttet ordningen som en ren subsidie av sine produkter. Her mener vi regjeringen burde vært føre var, og løst dette gjennom dialog med mediene, sier hun til Kampanje.

TV 2-direktøren avviser at de har satt en uforholdsmessig høy pris på sitt nyhetsprodukt.

- Momsfritaket for TV 2s del, kan sidestilles med andre mediehus og papiraviser. Det fungerer etter formålet. Nyhetsproduktet er grunnsteinen i det TV 2 tilbyr, og momsfritaket gjør at det er rimeligere for folk å abonnere på tjenesten. Det gir resultater. For eksempel brukte cirka halvparten av TV 2 Plays brukere over 17 timer på nyheter og aktualitetsproduktet alene i september måned.

IKT-Norge ut mot TV 2 i momskampen: - Har priset nyhetskanalen sin veldig høyt