Norsk Tipping-topper inviterte kulturministeren på «uformell middag og samtale» i VIP-losje

- Hvorfor har Norsk Tipping behov for å invitere sin eier på en uformell middag, spør spesialrådgiver i anti-korrupsjonsorganisasjon.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist
Tobias Fredø
Knut Kristian Hauger

Under herrelandslagets siste EM-kvalifiseringskamp mot Spania sist søndag møttes Norsk Tipping og Kulturdepartementet (KUD) for å snakke om spillmonopolistens «utvikling og hva som opptar dem denne høsten». I en e-post Kampanje har fått innsyn i kommer det nemlig frem at Norsk Tipping inviterte både politisk og administrativ ledelse i Kulturdepartementet til sin VIP-losje på Ullevål Stadion for å overvære Norges skjebnekamp mot Spania.

Der ventet «en uformell middag og samtale», heter det i invitasjonen fra Norsk Tipping, som gikk til en rekke sentrale personer i KUD som kulturminister Lubna Jaffery, statssekretærer Even Aleksander Hagen og Erlend Kaldestad Hanstveit, politisk rådgiver Mari Hansen Ingleson, departementsråd Kristin Berge og ekspedisjonssjefene Heidi Karlsen, Lars Audun Granly og Øyvind Christensen.

- Vi ønsker å invitere politisk og administrativ ledelse i Kulturdepartementet til en uformell middag og samtale i vår losje klokken 19:00 og til selve kampen selvfølgelig, skriver konstituert administrerende direktør i Norsk Tipping, Tonje Sagstuen, i sin invitasjon.

Både Kulturdepartementet og Norsk Tipping bekrefter at møtet fant sted der Norsk Tipping stilte med konstituert sjef Tonje Sagstuen, styreleder Sylvia Brustad, spesialrådgiver til administrerende direktør, Stein Langberget, og finansdirektør Stein Willy Andreassen. Kulturministeren glimret med sitt fravær, men statssekretær Even Aleksander Hagen stilte med «to fra embetsverket i Kulturdepartementet».

At Norsk Tipping har behov for å åpne en uformell kanal inn mot kulturministeren, får Tor Dølvik i den korrupsjonsbekjempende organisasjonen, Transparency International, til å undre seg.

- Umiddelbart slår det meg at hvorfor skal Norsk Tipping, som et offentlig organ underlagt kulturministeren, ha behov for å invitere sin eier på en uformell middag? Er det ikke nok formelle arenaer til å snakke med ministeren og departementet, spør han.

Les også: Eriksen slutter i Norsk Tipping: - Har skjedd på svært, svært kort tid

Utstrakt bruk av middager og uformelle møter, skaper et inntrykk av det motsatte og en kultur hvor «noen har snakket sammen»». Rolf Sims, Head of Corporate Affairsr i Kindred Group

- Må ikke fremstå som en uryddig kontakt

Tor Dølvik er spesialrådgiver i Transparency International, en organisasjon som jobber mot korrupsjon og maktmisbruk, men som også er opptatt av at næringslivet og offentlig sektor følger samfunnets spilleregler i kontakten mellom politikere og beslutningstakere.

- Nå kjenner vi ikke denne saken, men på generelt grunnlag er det uheldig at det gis gaver eller oppvartning som kan være egnet til å påvirke beslutningstagere og skape bindinger, sier han til Kampanje.

Som eier av Norsk Tipping beslutter blant annet Kulturdepartementet hvilke spill som skal tilbys og fastsetter spillereglene.

- Er du overrasket over ordbruken her og invitasjonen til «en uformell middag»?

 - Det er vel ganske vanlig at forretningspartnere møtes og spiser middag og det er jo en viktig del av samarbeidet og for å bygge relasjoner. Men det vi advarer mot er at det i en del sammenhenger ikke må fremstå som en uryddig kontakt som er egnet for å skape mistanker. Dersom det i dag er gnisninger mellom departementet og Norsk Tipping og en dragkamp om hva en skal gjøre og hva en ikke skal gjøre, vil det være uheldig å forsøke å påvirke den agendaen med å etablere en uformell arena, sier Dølvik.

Innlandsbenken:

Norsk Tipping-sjefen Tonje Sagstuen, hadde med seg fra statssekretær Even Aleksander Hagen, styreleder Syliva Brustad og nyvalgt parlamentarisk for Arbeiderpartiet på Stortinget, Rigmor Åserud, på kamp. Felles for flere av dem er at de er eller har vært Ap-politikere fra Innlandet. Foto: Facebook.

- Det var ingen fast agenda

Kampanje har rettet en rekke spørsmål til Norsk Tipping om den «uformelle middagen og samtalen». Spillselskapet skriver i ett svar til spørsmålene Kampanje har oversendt at selskapet ofte inviterer gjester til Ullevål Stadion.

- Som partner av Norges Fotballforbund velger Norsk Tipping ved enkelte landskamper å invitere samarbeidspartnere eller interessenter til landskamp med mat i forkant. I forbindelse med oppgjøret mellom Norge og Spania ble vår eier, Kulturdepartementet, invitert, skriver kommunikasjonsrådgiver Roar Jødahl i  Norsk Tipping til Kampanje i en e-post.

- Hva dreide den uformelle middagen og samtalen med ledelsen i Kulturdepartementet seg om?

- Det var ingen fast agenda, men det var en anledning til å fortelle vår eier om hvordan utviklingen i selskapet er og hva som opptar oss denne høsten. Staten og Kulturdepartementet har gitt Norsk Tipping i oppdrag å tilby pengespill til norske spillere, og det er derfor flere kontaktpunkter i løpet av et år. Noen er mer formelle, mens dette var en mer uformell anledning, skriver Jødahl.

Dragkamp om reklamemillioner

Kampanje har tidligere i år skrevet flere saker om dragkampen mellom Norsk Tipping og Lotteritilsynet, der Norsk Tipping har fått et vedtak om at de må kutte minimum 20 prosent av sine markedsføringskostnader som følge av bortfall av reklame fra utenlandske spillselskaper på norske TV-skjermer. Samtidig har Norsk Tipping utrykt bekymring over fallende omsetning for flere lotteriprodukter overfor sin eier Kulturdepartementet i et offisielt møte like før sommeren

- Selskapet er bekymret for lotterispillene, og forventer en nedgang. Denne vil forsterkes av krav til nedgang i markedsføring. Det er generelt større usikkerhet knyttet til prognosene enn vanlig, heter det i et referat fra et kontaktmøte med departementet 14. juni i år.

Etter en lengre prosess og en klage der Norsk Tipping gikk langt i å stemple Lotteritilsynet sin saksbehandling som uryddig og inkompetent, har spillmonopolisten fått utsatt frist til å gjennomføre reklamekuttet på minimum 45,5 millioner kroner. Spillselskapet på Hamar svarer ikke på spørsmål om denne saken var et tema da de møtte Kulturdepartementet, ei heller om de kom med noen ønsker til sin eier. 

- Det er en kjent sak at dere i disse dager er på jakt etter en ny administrerende direktør til Norsk Tipping. Delte dere tanker, informasjon omkring ansettelsesprosessen eller ønsket innspill fra departementet omkring lederjakten under dette møtet?

- Det er styrets oppgave å ansette ny administrerende direktør i Norsk Tipping, sier Jødahl. 

Les også:  Høyre reagerer på Norsk Tipping-klage: - Oppsiktsvekkende

- Vi snakket generelt om Norsk Tipping

Statssekretær i Kulturdepartementet, Even Aleksander Hagen, som selv var til stede på middagen, aviser kategorisk at reklamekutt, utenlandske spillaktører eller at jakten på ny Norsk Tipping-sjef ble tatt opp under fotballtreffet. 

- Vi benyttet anledningen til å snakke generelt om Norsk Tippings samfunnsoppdrag, engasjement og utvikling, sier Hagen til Kampanje.

- Hva slags temaer for utvikling var man innom?

- Samtalen dreide seg rundt tema det er naturlig å ta opp når representanter for selskapets styre og administrasjon og selskapets eiere møtes i en slik sammenheng, som for eksempel Norsk Tippings engasjement for norsk idrett og at de er en viktig aktør i den videre utviklingen.

- Hva opplevde Kulturdepartementet at Norsk Tipping ønsket med dette møtet?

- Etter at det kom inn ny politisk ledelse i Kultur- og likestillingsdepartementet før sommeren har mange av aktørene innen feltet invitert til hilsemøter for å bli kjent. Det er i tillegg naturlig at Norsk Tipping og departementet har løpende dialog, men Norsk Tipping er selv nærmest til å redegjøre for bakgrunnen for at de tok initiativ til dette møtet.

Om dette var Norsk Tippings første «hilsemøte»med ny politisk ledelse i departementet etter at Jaffery tok over som kulturminister i slutten av juni i år, kommer ikke klart frem av svarene Kampanje har fått oversendt.

- Skaper et inntrykk av en kultur hvor «noen har snakket sammen»

Det utenlandske spillselskapet Trannel med spillemerker som Unibet, Mariacasino, Storspiller og bingo.com ble i sommer stanset i sitt søksmål mot staten hvor de ville overprøve et vedtak fra Lotteritilsynet som gav det Malta-registrerte selskapet pålegg om å slutte å tilby pengespill i Norge uten norsk tillatelse i 2019. Av det Kampanje forstår har Trannel enten helt eller delvis trukket seg ut av Norge under tett oppfølging av Lotteritilsynet etter agjørelsen i Borgarting Lagmannsrett.

Ikke overraskende, ønsker det utenlandske spillselskapet å bryte opp det norske spillmonopolet, og Trannel-eier Kindred Group uttaler at de søker en «tett dialog med Kulturdepartementet».

- Og vil ta initiativ til et møte med den nye politiske ledelsen i departementet. Her vil vi blant annet fortelle om det omfattende arbeidet selskapet gjør for å motvirke problemspilling, sier talsperson for Kindred Group, Rolf Sims, til Kampanje.

Han sier Kindred har omfattende «interne retningslinjer når det kommer til åpenhet og kontakt med myndighetene», på spørsmål om de tror departementet ville stilt opp på en uformell middagsinvitasjon fra dem.

- Å invitere politisk ledelse og ansatte i departementet på middag og VIP-billetter på Ullevål, ville ligget utenfor det som er naturlig for oss å gjøre, sier Sims og fortsetter:

 - I en situasjon hvor det planlegges nye reguleringer innenfor spillepolitikken og hvor inntektene fra pengespill har stor betydning for mange aktører, er det viktig at kontakten mellom de ulike aktørene og departementet er preget av åpenhet. Utstrakt bruk av middager og uformelle møter, skaper et inntrykk av det motsatte og en kultur hvor «noen har snakket sammen».»

Les også: Flere spillselskaper varsler at de trekker seg ut av Norge

Norsk Tipping-topper inviterte kulturministeren på «uformell middag og samtale» i VIP-losje