McKinsey spår voldsom verdivekst fra kunstig intelligens: - Tre ganger det norske oljefondet

Men DNB-topp tror Amerika og Asia vil øke det teknologiske forspranget og at Europa graver sin egen tech-grav.

Publisert / Oppdater

Anette Johansen-Desjardin
Anette Johansen-Desjardin Journalist
Anette Johansen-Desjardin
Øyvind Hofsrud Journalist

Konsulentselskapet McKinsey anslår at generativ kunstig intelligens eller artificial intelligence (AI), kan bidra til at halvparten av alle arbeidsoppgaver blir automatisert innen år 2030.  Denne uken stod partner og leder av TMT-avdelingen i McKinsey, Theodor Vendrig, på scenen under den 12. utgaven av mediekonferansen «Media Business», i regi av Kampanje

- Ikke bare er det årets buzzord, men vi mener også at generativ AI er et fundamentalt paradigmeskifte, sa Vendrig, under sin presentasjon om teknologiens potensiale.

Konsulentselskapet mener i en ny fersk McKinsey-rapport at bransjeaktører som omfavner teknologien riktig, kan forme sin egen fremtid og oppnå flere konkurransefortrinn.

- Endringene skjer ekstremt raskt, og vi ser at investeringene har skutt i været. De selskapene som har satset, rapporterer om ti ganger så stor økning i egenkapital, enn de som ikke har investert, sier han.

Han peker også på at medie- og kommunikasjonsbransjen er en bransje der man både påvirkes først og sterkest av ny teknologi. Han mener det er mulig å unngå å havne klistret slik Sparebank1 Østlandet, som ble beskyldt for villedende markedsføring, gjorde. 

- Har man tiltak på plass som gjør at man kan følge opp prinsippene, så er verdien og fordelene mye større enn selve risikoen, sier han. 

Les mer: Newslab-produsent «avslørte» bankens KI-reklame: - Skummelt

Europa er verdensmestre i å regulere. Det gjør at innovasjonen blir lidende. Erling Thune, porteføljeforvalter i DNB Asset Management

- Kan skape enorme verdier

Det var rundt påsketider i år at McKinsey ga ut en økonomisk rapport der de anslår at kunstig intelligens har potensial til å skape en enorm verdi på tvers av funksjoner.

- Med et årlig verdiskapingspotensial på opptil 47.000 milliarder kroner, noe som tilsvarer tre ganger det norske oljefondet, tror vi at det kan skape enorme verdier innen salg og markedsføring, programutvikling, forskning og utvikling og kundebehandling, sier han.

I dag er det norske oljefondet på 15.200 milliarder kroner. Vendrig mener videre at mulighetene enklere kan forstås når en ser det fra tre ulike vinkler: Produktivitetsforbedring, produktinnovasjon og endret markedsdynamikk. Produktivitetsforbedring handler om mer effektiv gjennomføring av dagens oppgaver.

- Bare innen koding og utvikling kan dette gjøres mellom 20 til 50 prosent raskere med bruk av generativ AI, sammenlignet med uten, sier han.

Også kundedialoger mener McKinsey kan personaliseres og automatiseres med inntil 60 prosent.

- Og vi tror kreativ innholdsproduksjon har potensial for 40-80 prosent høyere produktivitetsøkning i kreative industrier. Syntese og masseautomatisering kan gjøres ti ganger raskere, forklarer han.

I McKinsey bruker de kunnskapsassistenten «Lilli», som benytter seg av tilgjengelig informasjon fra internett, i tillegg til 60.000 interne kunnskapsressurser, 50.000 fra andre selskapers data og 10.000 publikasjoner fra McKinsey

- For å ta et eksempel med kodere, så ser vi at de som brukte ChatGPT løste oppgaven 50 prosent raskere enn de som ikke brukte det. Og det vi har sett for kodere, kommer nå for kunnskapsmedarbeidere, der det vil være de i nedre halvdel som får et vanvittig boost av denne teknologien. Totalt bringer det alle medarbeidere til et veldig bra nivå.

Tidkrevende arbeid som videoklipping, sekvensering, klipping og transkribering - er bare noen tastetrykk unna.

Gjennom produktinnovasjon og utvikling av nye inntektsstrømmer, anslår McKinsey at det ligger 50 til 60 prosent mer potensial å hente ut i automatisering av ekspertoppgaver og virtuelle assistenter, mens endret markedsdynamikk dreier seg om en radikal endring av konkurransefortrinn der flere mellomledd kan fjernes.

Les mer: Newslab-produsent «avslørte» bankens KI-reklame: - Skummelt

Ønsker mer fart:

Erling Thune tror Europa graver sin egen tech-grav: - Går rundt med en svær kjetting rundt beinet. Foto Dag Robert Jerijervi

- Europeiske reguleringer gjør oss trege

DNB-forvalter Erling Thune, som også var en av foredragsholderne på årets store Media Business-konferanse tror imidlertid Europa vil havne i bakleksa, og at det er Amerika og Asia som vil øke det teknologiske forspranget.

- Europa er verdensmestre i å regulere. Det gjør at innovasjonen blir lidende, sier Thune.

Thune kom med flere betraktninger om bruk av kunstig intelligensI, i tillegg til den dystre spådommen om at Europa vil bli en gravplass for teknologiutvikling og digital infrastruktur. Dette utdypet han nærmere til Kampanje etter presentasjonen:

- Europeere går rundt med en svær kjetting rundt beinet siden vi er veldig opptatt av å regulere. Vi trenger regulering, men ikke på den måten Europa gjør det nå.

Han peker blant annet på personvernreglene.

- De er bortimot sinnssyke vil jeg si. Jeg ønsker å dele data med Meta og Google for å få gode tjenester tilbake, men det valget gir ikke EU meg siden vi har de reglene vi har, sier han. 

Han tror ikke ChatGPT-konkurrenten Anthropic kommer til Europa som følge av personvernreglene.

- Heller ikke Meta sin konkurrent til X/Twitter, «Threads», blir lansert her av samme grunn. Elon Musk har også uttalt at han vurderer å sperre bruken av X på grunn av europeisk regulering.

Nå ønsker porteføljeforvalteren en bedre balansering av de ulike hensynene regulatorisk.

- Europeiske reguleringer gjør oss trege, lite innovative og vi pådrar oss høyere kostnader enn de vi konkurrerer med. Vi kan ikke ha et totalt frislipp av «big tech», men vi ser at amerikanernes «light touch»-tilnærming tillater å holde mye større fart enn oss. Men med dette sagt, så er det noen områder som er viktige å regulere – blant annet dette med bruk av generativ AI for å produsere «deep fakes» av bilde og video. Her haster det med regulering, sier Thune. 

Les mer: Instagram og Facebook kan få månedsavgift i EU-land

 

McKinsey spår voldsom verdivekst fra kunstig intelligens: - Tre ganger det norske oljefondet