Vann- og avløpsetaten bryter med Los & Co - velger Ahead-byrå

Hyper utkonkurrerte 15 byråer i konkurranse om vann-kontrakten. Se hvordan byråene ble vurdert her.

Publisert / Oppdater

Anette Johansen-Desjardin
Anette Johansen-Desjardin Journalist

For tre år siden var det Los & Co som kom seirende ut av anbudskonkurransen om å levere van(n)vittig spennende reklame og PR, for vann- og avløpsetaten (VAV). Denne gangen stilte 17 kampklare byråer opp for å sikre seg kontrakten med etaten, om å levere reklame- og kommunikasjnstjenester. SMFB Dinamo trakk seg i forbindelse med at byrået begjærte oppbud, og dermed var det 16 byråer som kjempet om kontrakten på maksimalt fire år (2+2), og en totalverdi på 7,1 millioner kroner.

Byråene ble vurdert ut ifra pris, oppdragsforståelse, kompetanse og erfaring, og eksempel på en kampanje. Kravene ble vektet henholdsvis 30, 40, 20 og 10 prosent.

VAV har valgt på grunnlag av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet - basert på de fire kriteriene. Med klar margin, er det Ahead-gruppen og Hyper, som sikrer seg kontrakten som i første omgang gjelder for to år.

Byråene som har konkurrert om rammeavtalen er: Anorak, Anti, Apeland, Atyp, Avia produksjon, Dentsu, Døgn, Hyper, Knowit, Los & Co, Narrativ Oslo, NG Dialogue, Schjærven, Tante Randi, Trigger og Try Reklamebyrå.

- Ser ikke noe problem om at alle byråene ble invitert til å pitche

- Hyper utmerket seg med en spesielt god oppdragsforståelse, i tillegg til et veldig spennende kreativt konsept, sier kommunikasjonssjef i Vann- og avløspetaten (VAV), Jean Yves Gallardo, til Kampanje.

Og legger til at etaten har stor tro på at konseptet kan hjelpe VAV med å bygge en enda tettere dialog med Oslo innbyggere, og bidra til både bevisstgjøring og en holdningsendring innen VAVs oppdrag.

Etaten har de siste årene jobbet med flere holdningskampanjer blant annet om vannsparing og dovett. Etatens oppdrag innebærer også folks forhold til drikkevann, avløp, bærekraft, klima og miljø.

- Kommunikasjonsmessig er et av våre mest spennende oppdrag at folk har en tendens til å ta vannet for gitt. Det meste av vår infrastruktur ligger under bakken og er ikke synlig - så nettopp synliggjøring av vann i folks liv, er kanskje vårt aller største oppdrag. 

Etaten ble overrasket over hvor mange som meldte seg i kampen om anbudet.

- Sist det var en lignende utlysning - var det tre interessenter. Vi hadde regnet med tilsvarende nå, og ble gledelig overrasket over at hele 17 byråer ønsket å levere reklame- og kommunikasjonstjenester for oss.

Det gjorde at prosessen trakk ut i tid.

- Alle byråene viste mye engasjement, interesse og motivasjon for å jobbe med oss. Nivået på alle leveransene var svært høyt, men til slutt var det Hypers kreative konsept som stakk seg ut og sikret seieren. Sammen skal de hjelpe oss med å lage strategisk og kreativ kommunikasjon som er enda mer tilpasset vårt oppdrag og kommunens innbyggere.

Rammeavtalen ble utlyst før Kreativt Forum (KF) lanserte «fire bud», som er utarbeidet av KF-styret med innspill fra en rekke byråer. Målet med kjørereglene er å sikre en mer bærekraftig bransje som ivaretar fag, folk og byråenes økonomi.

Les mer: Håper ny avtale bidrar til at byråkonkurranser utryddes - annonsørtopp reagerer på timingen 

- Vi har registrert at noen har vært kritiske til hvordan vi gjennomførte anbudskonkurransen. Men vi har verken før, under eller etter prosessen, fått kritikk for gjennomføringen. Det kan være mulig at vi gjennomfører en slik prosess annerledes i fremtiden, men i dette tilfellet var vi tydelig på hvordan konkurransen skulle gjennomføres på forhånd, sier Gallardo, og legger til:

- Når det gjelder offentlige anbud og anskaffelse, er det mange regler vi må forholde oss til, blant annet terskelverdien - noe vi har gjort og informert alle tilbyderne om i briefen. Derfor ser vi ikke noe problem om at alle byråene ble invitert til å pitche sine løsninger. Vi er svært fornøyd med stor deltagelse fra meget kompetente byråer - som alle leverte langt over forventning. Og vi ser veldig frem til å jobbe med Hyper de neste årene.

Dentsu og Trigger nærmest i kampen

I det første kriteriet som gjelder pris, er det NG Dialogue AS som scorer høyest. Hyper sikrer seg høyeste score for god oppdragsforståelse, og etaten trekker frem at byrået viser svært god forståelse for samfunnsoppdraget med et konsept som har glimt i øyet. I tillegg mener VAV at kampanjen legger opp til langsiktig merkevarebygging. I bunnen av listen finner vi Atyp, Døgn og NG Dialogue.

Det tredje tildelingskriteriet handler om kompetanse og erfaring, og det er små marginer som skiller byråene. Helt i toppen ligger Atyp, Hyper, Knowit, Los&Co, Trigger og Try Reklamebyrå - som alle har fått fullscore. 

I det fjerde og siste kriteriet om å vise til et eksempel på en kampanje, er det Tante Randi som troner på topp. Byrået roses for kreative virkemidler og det trekkes frem at budskapet er enkelt, tydelig og slagkraftig.

Hyper får tilbakemelding om en god og gjennomført kampanje som spiller sterkt på følelser, men at tiltaket treffer snevert og at målgruppen er tilfeldig. Dette gjør at byrået får en score som er lavere enn syv - heter det i tildelingsbrevet.

Byrå: Poengsum totalt:
Hyper 9,39
Dentsu 8,62
Trigger 8,61
Try Reklamebyrå 8,58
Schjærven Reklamebyrå 8,37
Anti 8,19
Tante Randi 8,17
Los&Co 8,50
Knowit 8,00
Apeland 7,97
Narrativ Oslo 7,49
Anorak 7,48
Avia produksjon 7,21
Atyp 7,14
Døgn 5,97
NG Dialogue 4,87

Bærer preg av «Hypermetoden»

Mer enn 700 000 Oslofolk benytter seg daglig av VAV sine tjenester. Underveis i prosessen ble det lagt særlig vekt på erfaring og formell kompetanse innenfor kampanjearbeid, konseptutvikling, innholdsproduksjon, strategisk kommunikasjon, analyse og evaluering. 

- Vi er naturlig nok svært stolte av at VAV valgte oss, i konkurranse med så mange andre dyktige byråer, og gleder oss til å starte samarbeidet. Vi visste da vi gikk inn i anbudet at Hyper har kreativiteten, kompetansen og erfaringen som kreves for å kunne levere på en slik avtale, og det var utrolig deilig å få bekreftet at det var noe VAV også la merke til, forteller byråleder i Hyper, Anders Waage.

Han legger til at Vann- og avløpsetaten er en kunde Hyper gleder seg til å jobbe med, særlig fordi etaten skal nå viktige mål med solid kommunikasjonsarbeid. 

Strategidirektør i Hyper, Silje Thoresen, er også strålende fornøyd med å legge til VAV på kundelisten. 

- Dette er en ekstremt spennende og sammensatt kommunikasjonsoppgave. I Hyper har vi ett mål: Å skape kreativitet som virker, forteller hun.

- Vi har bred erfaring med kunder i offentlig sektor, og med å omsette kompliserte prosesser og sammenhenger til kommunikasjon som målgruppen er villig til å engasjere seg i, så dette er et oppdrag som passer oss perfekt.

Det kreative teamet bak konseptuniverset som ble presentert i konkurransen er kreatørene Kristin Selfors og Martine Sjekkeland. Med på laget har de også hatt innholdsrådgiver Anne Marte Smebye

Konseptuniverset bærer preg av Hyper sin egen arbeidsmetodikk, bedre kjent som «Hypermetoden», der kreative uttak og innhold spiller på lag fra start og gjennom alle punkter i kundereisen. 

- Vi gleder oss veldig til å begynne arbeidet med noe så flott og eksklusivt, men samtidig vanlig og hverdagslig. Vann er jo noe alle av oss har et mer eller mindre bevisst forhold til. Vi har det alle i oss, som jeg liker å si, avslutter tekstforfatter og kreatør Kristin Selfors.

Vann- og avløpsetaten bryter med Los & Co - velger Ahead-byrå