Flere annonsører vil kutte i reklamebudsjettene: - Det gjenstår noen tøffe måneder

Den nye annonsørrapporten viser at det er flere annonsører som vil kutte i budsjettene enn i fjor. Se vinnerne og taperne i kanalkampen her.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Det har vært et deprimerende år for norske markedsføre og reklamebyråer der forbruk og investeringer går ned. I den nye undersøkelsen fra Annonsørforeningen Anfo kommer det torsdag nye tall som bekrefter dette bildet. I rapporten «Den store annonsørrapporten», der over 160 annonsører uttaler om markedsutviklingen og investeringsviljen inn i det nye året, sier nesten fire av ti at de «forventer dårligere tider for eget selskap framover.» Tallet er høyere målt opp mot samme periode i 2022. I fjor var tilsvarende tall tre av ti.

Samtidig er det stadig flere annonsører som krymper totalbudsjettene samtidig med at investeringsviljen til den betalte reklamen faller (se illustrasjon i bunn av saken). 

- Det har med rentene og prisstigningen å gjøre. Fortsatt er det litt igjen til rentene vil bite på det hardeste og vi når rentetoppen. Men samtidig er det greit å huske på at det går greit i norsk økonomi med rekordlav arbeidsledighet, sier fagdirektør i Anfo Håvard Bakken, til Kampanje.

- Er det en mer dyster rapport denne gangen?

- Nei, jeg vil ikke si det. Hever vi blikket litt så var det i fjor hele åtte av ti som så dystert på norsk økonomi og utviklingen fremover, nå er det tallet betraktelig lavere og nede på 54 prosent, sier Bakken til Kampanje.

Han legger frem rapporten på et større Anfo-arrangment på Latter torsdag formiddag og drar frem det som er et lite lyspunkt. Nå flere annonsører som har fått en sterkere tro på fremtiden sammenlignet med tilsvarende tall fra i fjor. Selv om over halvparten av norske annonsører fortsatt tror på en forverring av norsk økonomi det neste året, er det en bedring sammenlignet med de 84 prosentene som trodde på en forverring på samme tid i 2022.

- Vi tror på en myk landing selv om verden kan endre seg og veien blir broket. Men der åtte av trodde det ville gå skikkelig dårlig i fjor, er dette nå langt færre som har et slikt fremtidssyn. Det gjenstår likevel noen tøffe måneder, sier han.

Les mer: Norske annonsører med klar beskjed til tech-gigantene: - Problem at de ikke betaler skatt i Norge

Flere vil kutte i reklamebudsjettet

For de som lever av å lage reklame og selge annonser, er det derfor grunn til bekymring. Hele 36 prosent sier de vil redusere markedsbudsjettet i betalte medier. Det er merkbart opp fra tilsvarende tall i 2022 der «bare» en av fire ville redusere.

- I fjor var det 25 prosent som ville kutte, og 23 prosent som ville øke, så det var tilnærmet nullvekst. I år er det flere som vil redusere enn øke, sier Bakken.

Der nettoendringen i 2022 var på minus to, så er endringen i år på minus 14 prosent. Det kan tyde på at markedsføringskronene vil sitte langt inne også neste år. Blant de største annonsørene, de med over 50 millioner i markedsbudsjett, er det enda flere som vil redusere budsjettet og her er tallet hele 47 prosent. Nesten halvparten av de største annonsørene sier med andre ord at de ikke vil øke investeringene i betalt reklame.

Bakken mener reklamemarkedets utvikling er tett forbundet med makroøkonomiske utviklingstrekk som kjøpekraft og privat konsum.

- Dette økte presset kjenner de fleste annonsører både i bilbransjen, sportsbransjen, brune- og hvitevarer med flere. Mange selskaper lider under trangere tider for folk flest, sier han.

- Hvordan slår dette ut på kanalnivå?

- Betalte kanaler som søk og sosiale medier vokser foran investeringer i kanaler som online video og PR. Taperne blir de store kanalene som TV, som er de mest følsomme for makroøkonomien, og print, sier han.

Flere krymper budsjettene:

Dårligere utsikter for medier og reklamebyråer med tanke på tallene som legges frem i Den store annonsørrapporten. Flere krymper totalbudsjettene og investeringene i betalt reklame. Kilde: DSAR 2023.

- Forbrukerne må se lysere på fremtiden

Det norske annonsemarkedet ventes å omsette samlet for 25,2 milliarder kroner i 2023. IRM forventer at annonsemarkedet bare vil vokse marginalt med 0,3 prosent i 2023. Men med en prisvekst på 4,8 prosent, så er det en reelll nedgang på 4,5 prosent juster for inflasjon.

- Hva må til for at vi skal få vekst i annonsemarkedet neste år?

- Vi må vente på økt tjeneste- og varekonsum. Folk må bli sikre på at dette ikke går til helvete og da må prisstigningen stagges og rentene flate ut. Forbrukerne må se lysere på fremtiden før de tør å bruke penger igjen. Så enkelt er det.

Den nye annonsørrapporten legger imidlertid frem tall som viser at norske annonsører er mer hissige på andre markedsinvesteringer enn den betalte reklamen, selv om det er flere som vil redusere totaltbudsjettene i år enn på samme tid i fjor. Annonsørforeningen deler opp annonsørenes totalbudsjetter i både «betalt kommunikasjon og reklame», «egne kanaler og innhold» og «sisteleddsaktiviteter».

- Ser vi etter en økning, så kommer den i e-postmarkedsføring og SMS. Det er en bevegelse mot mer inhousing og mot mer direkte kundedialog. Det blir more for less, sier Bakken.

44 prosent sier at de vil øke e-post- og SMS-markedsføring, mens bare prosent vil redusere.

- Pengene flytter seg fra betalt reklame over mot det vi kaller direkte kundedialog, legger Bakken til.

Ser lyset i tunnelen

Kun 14 prosent sier de vil øke totalbudsjettet i siste del av 2023 sammenlignet med første halvår. 43 prosent sier de vil redusere, noe som gir en nettonedgang på hele 29 prosent. Dette er et mye mer negativt bilde sett opp mot samme tid i fjor. Da svarte hele 51 prosent av annonsørene at de ville øke totalbudsjettet til reklame, informasjon og annen kommunikasjon.

- I fjor sa du vi kjørte ut av en tunnel bare for å kjøre inn i en ny. Hvor er vi nå?

- Det var etter pandemien da vi kom ut av den første tunnelen. Så nå er vi vel fortsatt inne i den andre tunnelen, men jeg håper vi kommer ut av den tunnelen i løpet av vårparten.

Med unntak av 2020, har det alltid vært en overvekt av annonsører som vil øke budsjettet i undersøkelsen.

Flere annonsører vil kutte i reklamebudsjettene: - Det gjenstår noen tøffe måneder