Human-Etisk Forbund har på sin hjemmeside publisert en film om Den norske kirkes medlemsregister. Filmen «Den utrolige historien om kirkens medlemsregister», åpner med spørsmålet «Har du fått kirkevalgkort i posten», før en stemme sier «nå lurer mange på hvorfor de får valgkort uten å være døpt eller innmeldt i kirken». Vårt Land og Dagen omtalte først saken. 

I filmen fortelles det om «nordmenn som ble medlem i kirken mot sin vilje» og utmeldinger som måtte gjøres «både en og to og tre ganger». Filmen avsluttes med kommentaren «Om du heller vil være i et livssynssamfunn du kan stå inne for kan du gjerne finne ut mer om Human-Etisk Forbund her».

Reklamebyrået Something Good står bak filmen.

Kirken reagerer
Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum reagerte på videoen som hun mener etterlater et feilaktig inntrykk.

- Som jeg skrev i min kommentar og på min Facebook-profil så reagerer jeg på en harselering av Den norske kirke om at det er etterlatt et inntrykk om at vi ikke ønsker å rydde opp i medlemsregistret vårt. Man kan gjerne argumentere om at dette har tatt tid og det er helt riktig, men vi har jo nå jobba i så mange år, systematisk med å få ryddet opp i dette, at jeg syntes den videoen gir et feilaktig etterlatt inntrykk, sier Raaum til Kampanje.

- Hva tror du er målet med filmen?

- Det har ikke jeg lyst til å ha noen mening om. Dette er indre forhold i et annet tros- og livssynssamfunn.

- Det som fikk meg til å reagere er at det er ikke vanlig i den store tros- og livssynsfamilien i Norge å harselere med hverandre. Nå er vi vant til at folk harselerer med Den norske kirke, men på et eller annet tidspunkt ble det riktig å si ifra, sier Raaum.

Her kan du se filmen. Saken fortsetter under videoen.

- Human-Etisk Forbund sin idé
Kommunikasjonssjef i Human-Etisk forbund Marit Øimoen sier følgende til Kampanje på spørsmål om hva som var målet med filmen.

- Målet er å fortelle en historie som har hatt nokså avgjørende betydning, men som mange ikke kjenner. Vi hadde lyst til å gjøre en morsom vri på det, sier Øimoen.

- Var vinklingen og fokuset på kirkens inn- og utmeldingshistorikk deres eller reklamebyråets idé?

- Det var vår idé, da vi vet mange blir overrasket når de hører om hvordan dette gikk til. Nå er det gått over 20 år, og vi synes det er langt på overtid med å få en endelig orden i registeret, sier Øimoen.

Ren folkeopplysning, sier reklamebyrået
Daglig leder i Something Good, Mai-Bente Paulsen, forteller til Kampanje at de ville fortelle en historie av betydning som mange ikke vet om, med et glimt i øyet.

- Når det gjelder kritikken, så lever vi godt med det. Det er ren folkeopplysning. Mange blir overrasket over hvordan dette har skjedd og jeg synes det er bra at folk får opplysning om noe som er allment interessant. Mange melder seg ut av kirken flere ganger, og det å drive folkeopplysning om bakgrunnen for dette synes vi er helt greit, sier Paulsen til Kampanje.

Syntes «rett skal være rett»
Kirkerådsleder Raaum sier hun mange ganger har sagt offentlig at ingen som ikke ønsker å være med, skal være med i Den norske kirken.

- Frykter dere at flere vil melde seg ut av kirken som en konsekvens av filmen?

- Det er ikke noe jeg har en sterk mening om. Hvis folk ønsker å melde seg ut skal de selvfølgelig kunne melde seg ut. Hvilken effekt dette har på medlemstallet, det er ikke det min reaksjon handler om. Jeg bare syntes at rett skal være rett. Når vi nå til og med har lansert en meget enkel digital selvbetjeningsløsning for ut og innmelding og har jobbet så mye dette i så mange år, så blir nettopp dette med etterlatt inntrykk, at vi er opptatt av å holde medlemsnivå i den norske kirke kunstig høyt, det er feil, sier Raaum.

- Vi syntes at feilføring av medlemmer er et problem, og det var derfor jeg reagerte sånn på den videoen, fordi den skapte et annet inntrykk, sier Raaum.

Marit Øimoen forteller til Kampanje at sammenlignet med forrige kirkevalgår, 2015, så har antallet nye medlemmer i Human-Etisk Forbund økt med 65 prosent, målt i perioden 6. august til 11. august.